"Seyahat-ı kalbiyede, emraz-ı kalbiyeye inkılab ederek ziyade müşkilâta medar olduğundan,.." Açıklar mısınız; pozitif bilimler Üstad'a zarar mı vermiş, neden "emraz-ı kalbiye" denilmiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada "Avrupa'nın fünun ve medeniyeti"nden maksat, fen ve felsefeden meydana çıkan bozuk fikirlerdir, yani menfi felsefedir. Yoksa insanlığın hayrına çalışan müspet Avrupa ve felsefe değildir.

Menfi felsefeden ari bir şekilde pozitif ilimlerin insana zarar vermesi mümkün değildir. Yani pozitif ilimler bir araçtır, bu aracı menfi felsefe eline alırsa inkâr ve küfre bir kapı açarken, aynı aracı müspet felsefe ya da iman eline alırsa, bu kez de iman ve hidayete bir vesile yapıyor.

Üstad Hazretlerinin de bir dönem bu menfi felsefe ile meşgul olduğunu anlıyoruz. Çünkü bu alanı bilmeden bu alanla mücadele etmesi mümkün değildir. "Allah, Risale-i Nur'un zeminini hazır etmek için Üstad Hazretlerini bu gibi manevi seyirlerle ihzar etmiş.", demek daha mantıklı olur kanaatindeyiz.

İmam Gazali Hazretleri de felsefeyi bitirmek için filozoflardan daha ileri bir felsefe uzmanı olmuş, ondan sonra o meşhur "Tehâfütü'l-Felâsife" adlı eserini telif etmiştir. İmam Gazali, bir filozofun fikirlerine karşı çıkmadan önce onu iyi anlamak gerektiğini söyler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...