"Şeyh Sinûsî yerine vâiz-i umumî yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilâl yüzünden kesilen yüz bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun." deniyor. Bu hangi ihtilaldir, ne zaman olmuştur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

1925' te başlayan olaylar kısa bir sürede Elazığ, Palu, Bingöl, Erzurum, Diyarbakır civarına sıçrayarak âdeta doğuyu sarmış ve bu olaylar neticesinde binlerce masum kişi idam edilmiş, astırılmış ve hakeza...

İşte bu olayları başlatanlar veya başlatmak zorunda bırakılanlar tarafından, Doğu'daki nufuzu kuvvetli şahsiyetlerden yardım istendiği gibi, Bediüzaman'dan da istenmiş. Ancak bu davete Üstad'ın vermiş olduğu cevap: "Bu memleket askerine kılıç çekilmez. Dahilde ancak ıslahat hareketleri olur.", diyerek daveti reddetmiştir.

İşte Emirdağ Lahikası'nda nazara verilen olay, Şeyh Said hadisesidir. Bediüzzaman Hazretleri bu durumu Risale-i Nur eserlerinde şu şekilde ele alır:

"Yirmişer, otuzar senelik hayat-ı dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma bedel, yüz binler vatandaşa, her birisine milyonlar sene uhrevî hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zâyiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye âlet olamayan ve tâbi olmayan ve sırr-ı ihlâsı taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi."(1)

Bundan sonrasında ise Bediüzzaman Birinci Dünya Savaşı ve İngilizlere karşı verdiği mücadeleden dolayı Millet Meclisinin ilk kuruluşunda Mustafa Kemal tarafından meclise davet edilmiş ve konuşma yapılması rica edilmiş, ardından kendisine maaş ve tüm doğuda genel vaizlik vazifesi teklif edilmiş fakat kendisi bu vazifeyi kabul etmeyip memleketim dediği Van' a dönmüştür.

Van'da ikamet ettiği sırada ise, Şeyh Said kendisine o zamanki rejime karşı ayaklanma teklifi üzerine Bediüzzaman "bin seneden fazla İslamiyete bayraktarlık eden bu fedakar millete karşı kılıç kaldırmam" diyerek Şeyh Said' e iştirak etmemiş ve Van' da bir köy' de inzivagahına çekildiği sırada, Şeyh Said ayaklanması vuku bulmuş ve doğudaki tüm nufuslu kişilerle beraber Bediüzzaman da sürgüne tabi tutulmuştur.

(1) bk. Şualar, On İkinci Şua.

İlave bilgi için tıklayınız:

- MİLLİ MÜCADELE'DE BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ.
- Üstad'ın Şeyh Said'e Mektubu Var mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
"Bu memleket askerine kılıç çekilmez. Dahilde ancak ıslahat hareketleri olur", ______ Bunu bildiğimiz kadarıyla Kör Hüseyin Paşa'ya demişti Üstadımız r.a. Kör Hüseyin Paşa, Şeyh Said nâmına mı yardım istemişti ki..?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Evet. Şeyh Said tarafından gönderilmiştir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
narli nur
Şeyh Said millete karşı mı yoksa süfyan komitesine mi silah çekmiş ki Üstadımız (R.A.) "bin seneden fazla İslamiyete bayraktarlık eden bu fedakar millete karşı kılıç kaldırmam" demiştir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Kime karşı olursa olsun, sonuç değişmez. Kavga dahili olduktan sonra, kardeş kardeşi vuracaktır.
Siz silahınızı aldınız, kurşunu kime sıkacaksınız? Karşında asker olacaktır. Asker kimdir? Senin kardeşin, yeğenin, akraban veya senin gibi bir vatandaştır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...