Şeytanın da nefsi, iradesi, şeytanı var mıdır? Bizleri şeytan veya nefsimiz kandırıyor, cüz'i irademizle kanıyoruz, şeytanı kim kandırdı da Allah'a karşı geldi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şeytanın kendine özgü bir nefis ve iradesi elbette mevcuttur. Biz bu hükmü Kur’an’ın onları mesul ve mükellef ilan etmesinden anlıyoruz. Zira nefis ve iradesi olmayan birisinin veya bir türün mesul ve mükellef ilan edilmesi hem adalete hem de hikmete zıttır. Halbuki Allah’ın sonsuz adalet ve hikmet sahibi olduğu kainattaki muazzam adalet ve hikmetlerle sabittir.

İnsanlar ve cinler mahiyet olarak hayır ve şerre kabil yaratıldıkları için, ille de harici bir saik ile şerri tasavvur etmesi gerekmiyor. Şeytan hiç vesvese vermese de insan veya bir cin kendiliğinden şerri tasavvur edip onu irtikap edebilir. İnsanların ve cinlerin mahiyet ve fıtratları buna müsait ve kabildir.

Hâlihazırda bile şeytana af ve rahmet kapısı açıktır. Yani şeytan kendi iradesi ile tövbe ve istiğfar etse, Allah onu affedip rahmeti ile muamele edebilir. Ama Allah ezeli ilmi ile onun böyle bir girişim ve amelde bulunmayacağını bildiği için, onu Kur’an'da ümitsiz bir kafir olarak tasvir etmiştir. Yoksa -haşa- Allah onu şeytan olmaya zorlamamıştır o kendi iradesi ile küfrü, isyanı ve şeytanlığı seçmiştir.

“Eğer insanlar ve cinler, Allah’ın yolunda dosdoğru yürüselerdi, onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırırdık."(Cin, 72/16)

Bu ayet, cinlerin de insanlar gibi nefis ve irade sahibi olduğuna açık bir şekilde işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...