Şeytanın kibri ile insanın kibri arasında mahiyet farklılığı var mıdır? Ene, enaniyet bağlamında insanla şeytanın fıtratları mukayese edilebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ben cinleri ve insanları, sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım."(Zariyat, 51/56)

Burada Allah, Allah’tan başka nesneleri şerik sayan insanları ve cinleri azarlayarak “Ben onları başkalarına kulluk etsinler diye değil, bana ibadet etsinler diye yarattım.” diyor. Bütün kâinatı yarattığı halde onlardan sadece ikisinin ele alınmasının sebebi şudur:

Kâinattaki bütün varlıklar Allah’a itaat ve ibadet içindedirler. Fakat irade ve tercih hakkı insanlarla cinlere verilmiştir ki, teklifin umumi oluşu neticenin de umumiyetine işaret ediyor. Burada neticeden kasıt, iman veya şirk, hidayet veya dalalet, kibir veya tevazu gibi şeylerdir. Netice aynı, neticeye götüren mahiyet ve fıtratlar ayrıdırlar.

Allah, bu ayette kulluk teklifini takdim ederken, insanları ve cinleri beraber takdim ediyor. Öyle ise imtihanın esasları ve temel hususları, insanlar ve cinler için aynıdır, değişmez. Şeytan da cin sınıfından olduğu için, onların da insanlarınki gibi kibri ve manevi hastalıkları vardır ve neticede aynıdırlar.

Mesela, aynı suyu binlerce çeşit ve birbirinden farklı canlılar içer, ama su hepsinde aynı hayat kaynağıdır. Bunun gibi insan ve cinlerin farklı fıtrat ve mahiyette olmaları, imtihan esaslarını ve neticelerini değiştirmez. Kibir, inkar ve şirk gibi manevi taunlar insan ve cinler için aynıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR