Şeytanın vesvesine aldanıp günaha girmemem için ne yapmam lazım? Tövbe ediyorum ama yine de bozuyorum. Şehvet hislerinden hep vuruluyorum. Okuduğunuz kitaplar ışığında yardımcı olur musunuz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Günahlardan muhafaza olmak için tavsiyelerimizi maddeler halinde takdim edelim.

Evvela, Allah’ın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmak olan ibadetin kendine göre bir ağırlığı vardır. Bu yükü taşıyıp kaldıracak olan güç ise sağlam bir imandır. Öyle ise ibadetleri yapabilmek için sağlam ve tahkikî imanı elde etmeye çalışacağız. Risale-i Nurlar, bu zamanda böyle tahkikî ve sağlam imanı veriyor. Risale-i Nurlar ile çokça meşgul olup, sohbetlere devam edersek, inşallah o ibadeti kaldıracak iman gücünü kazanırız. Yani günahlardan muhafaza olmak için Risale-i Nurlar ile çokça meşgul olmalıyız.

İkincisi, günahlar nasıl haram ve tehlikeli ise, ona götüren vesileler de aynı derecede tehlikeli ve haramdır. Öyle ise günahlardan kendimizi kurtarmak için, günahlara götüren vesilelerden ve çevrelerden de uzak durmalıyız. İslam buna "sedd-i zerayi’ ", yani "harama giden yolları kapamak ve tıkamak" diyor.

Mesela, zina büyük bir günahtır, harama bakmak ise zinaya götüren bir vesiledir. Öyle ise zinadan korunmak için ona götüren yollardan uzak durmalıyız. Yani bakmak ve seyretmek gibi küçük günahlardan, büyük günahlar gibi kaçınmalıyız.

Üçüncüsü, çevre ve arkadaş muhitimizi müttaki insanlardan seçmeliyiz. Yani günaha davet eden çevre ve arkadaşlardan uzak durmalıyız. Hayra ve hakka davet eden çevre ve arkadaşlıklar edinmeliyiz. İnsanların ekserisi çevreye göre şekillenir. Çevreyi kendine çeviren güçlü insanlar az bulunur. Öyle ise bizim gibi fasık-ı mahrum, yani günah işlemeye hazır olduğu halde fırsat bulamayan insanlar, daima günaha elverişli çevrelerden ve arkadaşlardan uzak durmalıdırlar.

Dördüncüsü, şehvetin en büyük ilaçlarından birisi riyazettir. Yani az yemek ya da oruç tutmak şeklinde şehveti köreltmektir. Nitekim Peygamber Efendimizin (asm) bekârlara tavsiyeleri içinde, "Ya evlenin ya da oruç tutun" tavsiyesi vardır. İmam-ı Gazzali "Karnı iyi doyanın gözü nikâhta olur" tespiti de bu tehlikeye işaret eder mahiyettedir.

Beşincisi, nefsin en çok yol bulduğu iklimlerden birisi de atalettir/tembelliktir. Yani kişi faydalı ve hayırlı bir meşguliyet içinde değilse, mutlaka harama meyleder. Öyle ise nefsimizi boş bırakmadan, sürekli hayırlı bir meşguliyet içinde olmalıyız. Üstad Hazretleri bu hususa şu ifadeleri ile işaret ediyor:

"Zaten sükûn ve sükûnet, atâlet, yeknesaklık, tevakkuf, bir nevi ademdir, zarardır. Hareket ve tebeddül vücuttur, hayırdır. Hayat, harekâtla kemâlâtını bulur, beliyyat vasıtasıyla terakki eder."

"Hayat, cilve-i esmâ ile muhtelif harekâta mazhar olur, tasaffî eder, kuvvet bulur, inkişaf eder, inbisat eder, kendi mukadderâtını yazmasına müteharrik bir kalem olur, vazifesini ifa eder, ücret-i uhreviyeye kesb-i istihkak eder."(1)

"En bedbaht, en muztarip, en sıkıntılı, işsiz adamdır. Zira, atâlet ademin biraderzadesidir. Sa'y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır."(2)

Altıncısı, samimi bir niyet ve yalvarış ile Allah’tan takva ve samimiyet istemeliyiz. Dua mü’minin en büyük silahıdır. Günahlardan muhafaza olunmak için çokça dua etmeliyiz.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, On İkinci Mektup.

(1) bk. a.g.e., Hakikat Çekirdekleri.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cinsellik İmtihanı Özel Dosyası

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...