Block title
Block content

"Şeytanın vücudunda cüz'î şerler ile beraber bir çok makasıd-ı hayriye-i külliye ve kemalât-ı insaniye vardır. Evet bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var; mahiyet-i insaniyedeki istîdadda dahi ondan daha ziyade meratib var." İzahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şeytanın var edilmesi ile ortaya çıkan küçük şer ve zararlar, yine şeytanın var edilmesi ile açığa çıkan büyük fayda ve hayırların yanında çok basit ve önemsiz kalıyor. Bu yüzden Allah şeytanı yaratıp insana musallat ediyor. Kimse şeytanın var edilmesi ile ortaya çıkan küçük şer ve zararlara bakarak "Neden bu melun yaratıldı?" diye ilahi takdire itiraz edemez ve etmemelidir.

Şeytanın hizmet ettiği en büyük hayır; insanın fıtratında ancak mübareze ve mücadele ile gelişebilecek kabiliyetlerin inkişaf etmesidir. Yani Allah nefis ve şeytan gibi şeyleri insanın terakki ve tekemmülü için insana musallat etmiştir. Bu yüzden imtihan dünyasında ölene kadar nefis ve şeytan insan mahiyetinde vazifesini yapacaktır. İnsanın vazifesi de bu düşmanlarla mücadele edip Allah yolunda terakki ve tekemmül etmektir. Şeytan insana musallat edilmese idi Ebu Bekir (ra) ile Ebu Cehil arasındaki kemalat farkı asla bilinmeyecekti.

Özetle Allah, insanın mahiyetine nihayetsiz terakki ve tedenni edecek istidat ve kabiliyetler vermiştir. İnsanın vazifesi ise bu terakki yolunda istidatlarını nemalandırıp inkişaf ettirmektir. Bu inkişaf ise mücadele ve mücahede ile mümkündür. Bu yüzden Allah insana nefis, heva, şeytan, vehim gibi düşmanları musallat etmiştir. İnsan bu düşmanlar ile mücadele ettikçe mahiyetindeki istidatlar inkişaf eder, istidatlar inkişaf ettikçe de terakki ve tekemmül eder.

İnsanın çekirdek mesabesinde olan kabiliyetleri şeytanın musallat edilmesi ile ağaç şekline dönüşebiliyor. Bu yüzden şeytanın var edilmesi mahz-ı kemal ve hayırdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci İşaret | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2537 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...