SEYYİD NUR MUHAMMED

Seyyid Nur Muhammed Bedâyunî, ilmini ve feyzini İmam-ı Rabbanî (bk. İMÂM-I RABBÂNÎ maddesi) hazretlerinin torunu, büyük âlim ve mürşid olan Muhammed Seyfüddin-i Farukî’den aldı. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişip icâzet aldı.

Seyyid Nur Muhammed, insanları Hakk’a davet eden, doğru yolu gösterip hakikî saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i Âliyye” denilen büyük âlim ve velilerin yirmi altıncısıdır.

Türbesi, Hindistan’ın Delhi şehrindedir.

Üstad Bediüzzaman, bütün hayatında Nur kelimesiyle bir çok alanda karşılaştığını ve Nakşî üstadının Seyyid Nur Muhammed olduğunu söyler.
Yükleniyor...