"Şifanın talebiyle marazlarını ziyade ettikleri için tezlil edilmişlerdir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Beşincisi: Şifanın talebiyle marazlarını ziyade ettikleri için tezlil edilmişlerdir.”(1)

“Allah’ı ve mü’minleri güya aldatmaktadırlar. Hâlbuki onlar yalnız kendilerini aldatırlar da farkında bile olmazlar. Onların kalblerinde nifak hastalığı vardır. Kötülük işleyerek hastalıklarını tedavi etmeye çalıştıkları için Allah da onların o hastalıklarını arttırmıştır. Âyetlerimizi yalanlayıp durmaları yüzünden onlara pek acı bir azap vardır.” (Bakara, 2/9, 10)

Münafıkların şifa talepleri samimi ve ihlaslı olmadığı için, bu talepleri onlara fayda değil zarar getiriyor. Kötü bir niyet ile iyilik elde edilemez. İyiliğin elde edilebilmesi için, niyetin de samimi ve ihlaslı olması gerekiyor.

Ayetin “...Kötülük işleyerek hastalıklarını tedavi etmeye çalıştıkları için, Allah da onların o hastalıklarını arttırmıştır...” cümlesi, bu inceliğe işaret ediyor.

İnsan kötülük işleyerek ve kötü bir niyet ile asla düzlüğe çıkamaz.

"Dilinde şifa talebi, kalbinde nifak" olan bir adamın manevi hastalığının şifa bulması mümkün olmadığı gibi, zillete de düşmesi kaçınılmazdır. Bundan sebep, dil şifa talep ederken kalbin de ona refakat etmesi gerekiyor. Manevi azaların uyum ve ahenk içinde olması gerekiyor, kalp nifak nifak derken, dilin Allah Allah demesi, hidayet için tesiri kırar.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi 9 ve 10. Ayetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...