"Sıfât-ı Seb’a-i Kutsiye" kavramını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve bu celâldarâne ve cemâlperverâne cilvelenen Esmâ-i Hüsnâdan ve perdesinin arkasında, sıfât-ı seb’a-i kudsiyenin ilmelyakîn, belki aynelyakîn, belki hakkalyakîn derecesinde vücutları ve tahakkukları anlaşılır."(1)

Sıfât-ı seb’a-i kudsiye; Allah’ın yedi sıfatı olan İlim, İrade, Kudret, Sem, Basar, Kelam ve Hay sıfatlarıdır. Bütün isimlerin arka planında bu yedi sıfat işler ve icra eder. Yani bu yedi sıfat Allah’ın bütün isim ve fiillerin gerçek aktörü, gerçek failidirler.

Mesela, Allah’ın fiili isimlerinden olan Rezzak isminin arkasında bu yedi sıfat icraat yapar. Bu yedi sıfatın rızık verme eylemine ve icraatına Rezzak unvanı ve ismi verilir. Rızık verme eyleminde ne kadar iş ve icraat var ise, hepsini ihzar edip oluşturan bu yedi sıfattır. Bu eyleme ve icraatların tamamına Rezzak deniliyor.

Aynı yedi sıfat temizlik ve nezafet işinde çalıştığında Kuddüs unvanı ve ismi ile tesmiye ediliyor. Hayat verme eyleminde Muhyi ismini alıyorlar. Hayatı alma eyleminde ise Mümit ismini alıyorlar vesaire. Yani Allah’ın fiili isimleri yedi sıfatın ayrı ayrı işlerdeki farklı isim ve unvanlar ile anılması işidir. Eşya içinde ne kadar muhtelif ve mütebayin iş ve icraat var ise, o kadar da isim var demektir ki hepsinin kökeni ve menşei bu yedi sıfattır.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...