Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de geçen bir mektupta Hulusi Ağabey, kaybetdiği mektubu için, Gavsı Geylani'den istedim, diyor. Bu isteme konusunu biraz açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu hususta göze çarpan iki mesele var. Birisi, eski dönemlerde yaşamış çok büyük evliyaların manevi tasarruflarının devam edip iman hizmeti ile ilgili olduklarıdır.

Büyük evliyalar manevi alemde hay ve diridirler. Onlar sadece günah ve ceset noktasından ölürler. Hatta bazı evliyalar, aynı hayatta gibi öldükten sonrada manevi tasarruflarına devam ederler. "Ruhu nuraniyet kazanmış evliyaların maddi tasarrufları öldükten sonra da devam eder." prensibi, Ehl-i sünnetçe de kabul görmüş bir prensiptir. Bu zatlar aynı hayatta gibi talebelerinin üzerinde tasarruf ve terbiyeleri devam eder.

Bu hususta meşhur olmuş üç evliya zat vardır: Hayat-i Harrani, Maruf-u Kerhi ve AbdulKadir Geylani Hazretleridir. Bu üç zatın manevi tasarrufları aynı hayatta gibi devam ediyor, diye ehl-i kalp ittifak etmişlerdir.

Bu hususa işaret eden latif bir hadise şöyle cereyan etmiştir:

Farklı meşrepten olan Hazreti Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri, Nakşi mesleğini, Kadriliğin hakim olduğu Bağdat’a getirdiği vakit, ilk dönemler başarılı olamamıştır. Bu başarısızlığın sırrı ise manevi alemde tasarrufu devam eden Geylani Hazretlerinin müsadesizliğidir. Bunu fark edince, Şah-ı Nakşibend ve İmam Rabbani'den iltimas ister. Bu iki zat manevi alemde Geylani Hazretlerinden izin alınca, ondan sonra Bağdat sel gibi Hazreti Mevlanaya teveccüh eder ve başarılı olur.

Bütün bunlar gösteriyor ki büyük alim ve evliyalar manevi tasarrufları ile maddi ve manevi işleri görebiliyorlar.

İşte Hulusi Ağabeyin zahirde önemsiz gibi duran bu hadisesi, böyle külli bir hakikati ifade ediyor.

İkincisi, Risale-i Nur dairesinde bulunmanın önemine bir vurgudur. İslam tarihinin en büyük ve parlak bir evliyası olan Geylani Hazretlerinin Hulusi Ağabey ile alakadar olması, iman hizmetinin ne kadar önemli bir mevkide olduğuna işaret ediyor. Yoksa bu hadiseye basit bir keramet ya da eşya bulma nazarı ile bakılmamalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...