"Şimdi alem-i melekut ve ervahta, ölmüş, vefat etmiş insanların ervahı pekçok kesretle vardır ve bizimle münasebettardırlar. Manevi hedayamız onlara gidiyor; onların nurani feyizleri de bize geliyor." ifadesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanı insan yapan asli unsur ruhtur. Ceset, ruh ile kaim olup, onunla hayatını idame ettirir. Böyle olunca, ölüm sadece arızi olan cesedi alıp götürüyor. Asıl unsur olan ruh, hayatına yine devam ediyor. Ama başka bir alem ve başka bir boyutta yaşıyor.

İşte bu uhrevi alemlerle, bizim cesedimiz ve içinde bulunduğumuz bu maddi alem arasında sıkı bir bağ, kuvvetli bir münasebet vardır. Üstad'ın ifadesi ile alemi şehadet, yani şu maddi alem, alemi uhrevi ve gaybiyenin üzerinde tenteneli ince bir perde hükmündedir. Öyle ise iki alem arasında alış verişlerin olması gayet makul ve gerçekçidir.

Biz, o alemlerde ikamet eden ve almaya müsait ruhlara dua ve sevap gönderiyoruz; onlar da bize manevi feyiz ve ilham ile mukabele ediyorlar. Tabi alış verişin olabilmesi, bazı şartlara bağlıdır. Başta iman ve ameli salih, sonra Allah’ın inayet ve ikramı gereklidir. Zira imansız olarak kabre giren ruhların feyze ve sevaba kabiliyetleri yoktur. Onlar hapsi münferit cezası içindedirler. Bu yüzden sevap ve dua onlara ulaşmaz, ulaştırılmaz.

Ama iman ehli ruhlar ise, her an ve zaman bu alış verişe kabildirler ve sürekli dua ve sevapların gözcüsüdürler. Hatta bu ruhlar tekemmül etmiş salih ruhlar sınıfından ise, arzlılara feyiz ve nur verebilirler. Peygamber Efendimiz (asm)'in rüya ya da yakaza halinde büyük evliyaları terbiye etmesi, İmam Ali (ra)’ın bütün velilere manevi feyiz ve nur vermesi, Geylani Hazretlerinin hayatta gibi manevi tasarruf etmesi, elan Üstad'ın manevi himmet ve feyizleri buna örnek olarak verilebilir.

Bizim onlara gönderdiğimiz hediyeleri, sevap ve dua olarak tarif edebiliriz. Sevap ve dua da çok kapsamlı ve geniş bir mana içerdikleri için, her türlü iyilik ve hasenatı onlara hediye olarak gönderiliyor şeklinde anlayabiliriz. Salavatın Peygamber Efendimize (asm) gönderilmesi gibi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...