Block title
Block content

"Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten gizli feryadü figan ettikleri halde; nefs-i emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip ruha ve kalbin ağlamasından kulağı kapayıp kendi kendini aldatarak..." ifadelerini devamıyla açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sekizinci Söz genel hatları ile

"Fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil."(Nisa, 4/79)

mealindeki âyetin bir açıklaması ve tefsiri niteliğindedir. Bu sözde inananların ve inanmayanların dünya hayatındaki kazanç ve kayıplarına dair bir karşılaştırma yapılmaktadır.

Hadis-i kudside geçen, 

"Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim."(1)

 ifadesi Sekizinci Söz'ün özeti gibidir. İki kişi aynı olayla karşılaşıyorlar. Birisi dehşet alıp daha fena bir duruma düşerken, diğeri olaya müspet ve iyimser bakmak sayesinde diğer arkadaşı kadar etkilenmiyor. Olaydan alınması gereken çok ibretler ve dersler olduğu halde, talihsiz arkadaş bu derslere kulak tıkar gibi yanından geçiyor. Sanki hiçbir riski ve derdi yokmuş gibi yemek ve içmekten başka hiçbir şeyle alakadar olmuyor.

Evet, olaylara iman ve hidayet gözlüğü ile bakan birisi her şeyin iyi ve güzel tarafını görür, onunla mutlu olur. Zahirde çirkin ve azap gibi duran şeyleri de kadere havale edip, tam bir teslimiyet ve tevekkül ile o huzur ve mutluluğuna halel ve zarar verdirmez. Bu sebepledir ki, "Kadere iman eden kederden emin olur." denilmiştir.

Kafasına ve kalbine iman ve hidayet gözlüğünü takmayan bir münkir ise, her şeyin ve her hadisenin kötü ve çirkin tarafını görür  ya da öyle algılar. Hayatı bir azap makinesine döner. Sefayı unutur, kederi alır, hayatı zehir olur.

Hayat, kafir için bu kadar azaplı ve sıkıntılı iken, kafir sanki hiçbir şey yokmuş gibi, sadece oyun ve eğlencenin peşindedir  ya da bu realiteleri onunla unutmak istiyor. Arkasına ecel aslanı takılmış, önünde ejderha ağzını andıran kabir kuyusu bulunan bir adamın, iştahla dünyanın haram lezzetlerine dalması şaşılacak bir hayvanlıktan başka bir değildir.

Evet, iman her şeyi güzel gösteren bir iksir ve formül gibidir. Kim bu formülü ve iksiri elde ederse, hem bu dünya hayatı hem de ebedi olan ahiret hayatı kurtulur. Aksi durumda olan insanlar ise keder ve azap yumağı içinde helak olurlar.

Kafirin, nefsine uyarak hiçbir şey yokmuş gibi eğlenmesi, geçici bir göz boyama ve aldanmadır. 

(1) bk. Buhari, Tevhid: 15, 35; Müslim, Tevbe: 1, Zikr: 2, 19; Tirmizi, Zühd: 51, Da’avât: 131; İbn-i Mâce, Edeb: 58; Dârimî, Rikak: 22; Müsned, 2:251, 315, 391, 412, 445, 482, 516, 517, 524, 534, 539, 3:210, 277, 491, 4:106.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Sekizinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3813 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...