"Şimdi o münafıklar resmen hükûmetin nüfuzunu, benden halkları ürkütmek ve vazgeçirmek için burada dehşetli bir propaganda ile istimal ediyorlar." Buradaki “dehşetli propaganda” nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evvelâ: Gizli düşmanlarımız hükûmetin ehemmiyetli ve birkaç vazifedarlarını elde edip beni tazyikatla Menemen ve Şeyh Said hadisesi gibi bir hadise çıkarmak için bütün kuvvetiyle, en hassas damarlarıma dokunduracak tarzda, her desiseyi istimal ettiler. Gördüler ki, Eski Said yok; yenisi ise her şeye tahammül ediyor. O plânı sair suikastlere, ezcümle zehir vermeye tebdil ettiler. Hıfz-ı İlâhî onu da akîm bıraktı. Şimdi o münafıklar resmen hükûmetin nüfuzunu benden halkları ürkütmek ve vazgeçirmek için burada dehşetli bir propaganda ile istimal ediyorlar. Fakat siz hiç telâş etmeyiniz. İnayet-i Rabbaniye devam eder. Gittikçe fütuhat-ı Nuriye tevessü ediyor."(1)

Burada bahsedilen "dehşetli propaganda" belli ve hususi bir iftirayı değil, Üstad Hazretleri hakkında yapılan bütün menfi propaganda ve iftiraları ifade eden genel bir ifadedir. Öyle ki, her türlü iftirayı ve menfi propagandayı denemişlerdir o zamanın münafıkları.

Mesela, deli demişler, rakı içip alem yapıyor demişler, gizli örgüt kuruyor demişler, isyan planları yapıyor demişler, Kürtçülük yapıyor demişler, insanların malını yiyor demişler, vs... Buna benzer ne kadar hezeyan ve bühtan varsa hepsini denemişler, ama inayet-i İlahi bu iftira ve dehşetli propagandaların hepsini akim bırakmış, iman hizmetinin büyümesine yardım etmiştir.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 92. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...