Block title
Block content

"Şimdi, senin hayatının sureti ve tarz-ı vazifesi şudur ki: Hayatın bir kelime-i mektubedir. Kalem-i kudretle yazılmış hikmetnüma bir sözdür. Görünüp ve işitilip esma-i hüsnaya delalet eder." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evet, hayatımız yazılmış bir kelimedir. Bu kelimeyi kudret kalemi hikmetle yazmıştır. Her kelimenin delalet ettiği bir mana olduğu gibi, hayat kelimemiz de esmâ-i hüsnâya delalet etmektedir. İnsanın hayatının esmâ-i hüsnâya olan onlarca delaletinden numune olarak birkaç tanesine işaret ediyoruz. Şöyle ki:

· İnsan, hayatıyla Allah’ın Muhyi ismine delalet eder.

· Rızıklanmasıyla Rezzak, Rahman, Mukît, Kerim v.s. isimlerine delalet eder.

· Kendisine verilen suret ve yüzünün tasviriyle Musavvir ismine delalet eder.

· İmanıyla ve kalbindeki emniyet duygusuyla Mümin ismine delalet eder.

· Yaratılmasıyla Hâlık, Mucîd, Mübdi isimlerine delalet eder.

· Kusursuzluğu ile Bâri ismine delalet eder.

· Kendisine takılan cihazlarla Vehhab, Kerim isimlerine delalet eder.

· Bir damla sudan yaratılmasıyla Fettah ismine delalet eder.

· Sıkılmasıyla Kâbid, neşe ve ferahıyla Bâsıt isimlerine delalet eder.

· Ölümüyle Mümit ismine delalet eder.

· Hücrelerin bir vücutta toplanmasıyla Câmi ismine delalet eder.

Ve daha bunlar gibi onlarca isme...

Her fırsatta tekrar ettiğimiz gibi yine tekrar ederek diyoruz ki: İnsanın ve büyük bir insan olan şu âlemin esmâ-i hüsnâya olan ayinedarlığını “Her şey Onu anlatıyor” isimli görsel eserimizde çok güzel bir şekilde işledik. Esmâ-i hüsnânın manaları ve bu âlemdeki tecellileri hakkında hazırlanmış olan bu eşsiz eseri, Marmara Eğitim olarak tüm Ümmet-i Muhammed’in istifadesine sunduk. Sizler de sitemizden bu eseri indirerek istifade edebilirsiniz.

Esmâ-i hüsnâya dair söz hakkı o esere ait olduğundan, bu başlıkta bu kadar izah ile yetiniyor ve bu müstesna eseri bizlere ihsan eden Rabbimize hamdüsena ediyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...