Şimdiki zamanda Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi´si okunmalı mı? Risaleleri okuyanların, Mesnevi'den de ders almalarına ihtiyaç var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kalbime ihtâr edildi ki; nasıl ki, Mesnevi-î Şerif, şems-i Kur'ân'dan tezâhür eden yedi hakikattan bir hakikatın aynası olmuş, kudsî bir şerâfet almış; Mevlevîlerden başka daha çok ehl-i kalbin lâyemut bir mürşidi olmuş. Öyle de, Risâle-i Nur şems-i Kur'âniyenin ziyâsındaki elvân-ı seb'ayı ve o güneşteki renk renk, çeşit çeşit yedi nûru birden aynasında temessül ettirdiğinden -inşâallah- yedi cihetle şerîf ve kudsî ve yedi Mesnevî kadar ehl-i hakikata bâkî bir rehber ve bir mürşid olacak."(1)

Üstad Hazretleri burada Mesnevi-i Şerif ile Risale-i Nur'un arasında bir mukayese yapıyor. Mesnevi-i Şerif Kur'an’ın yedi hakikatinden birisini yansıtırken, Risale-i Nur yedi hakikati de gösteriyor. Demek Risale-i Nur Mesnevi-i Şerif'den yedi kat daha müessir ve daha parlaktır ve öyle hizmet görecek.

Bu kıyaslamada, Mesnevi-i Şerif işlevsiz ve etkisini yitirmiş bir kitap anlamına gelmiyor. Bu gibi tefsirler vehbi ve ilhami oldukları için tesir ve etkileri daimi ve çağlar üstü oluyor. Yani Mesnevi-i Şerif gibi manevi tefsirler Risale-i Nurların kulvarında oldukları için eskimez ve sönmezler, daima taze ve güncel kalabilirler.

Risale-i Nur esas olmak kaydı ile Mesnevi-i Şerif de okunabilir. Hatta Risale-i Nur'un o sağlam iman ölçüleri ve nazarı ile okunursa, daha hoş ve güzel olur diye düşünüyoruz.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, On Dördüncü Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...