Block title
Block content

Sineğin Nemrud’u yere sermesi ve karıncanın Firavun’un sarayını harap etmesiyle ilgili kıssalar hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nemrud konusunda, Risale-i Nur Enstitüsü internet sayfasında yer alan  bir araştırma yazısından sadece iki paragraf aktarmakla yetineceğiz:

Nemrud, isimden çok bir unvan olarak Keldani hükümdarları için kullanılmıştır. Birinci Nemrud'un da Hz. Nuh'un (as) oğlu Ham'ın soyundan geldiği nakledilmektedir. Nemrud bin Kenan ise İbrahim Aleyhisselam'ın hakka davetine karşılık onu ateşe atan kişidir. Nemrud, kelime anlamı olarak Türkçe'de; can yıkıcı, ters, yüzü gülmez, merhametsiz, insafsız, acımasız kişiler için kullanılmaktadır. Keldani kavminin hükümdarları olan Nemrudlar yıldızlara ve putlara tapıyorlardı.”

“Puta tapmaktan vazgeçmeyen, Allah'ın peygamberini ateşte yakmaya kalkışan ve davete hiçbir şekilde icabet etmeyen Nemrud ve kavmi İlahi gazaba uğradı. Kavim sivrisinek istilasına uğradı. Sivrisinekler müşrikleri helak ettiler. Geriye kalanların da rahatları bozuldu. Sineklerden bir tanesi de Nemrud'a musallat oldu. Uluhiyet dava eden, kendini kendine malik zanneden, malı ve mülkü ile gururlanan Nemrud, ufacık bir sinek karşısında çaresiz kaldı. Burnundan içeri giren sinek, beynine kadar gitti. Beynine giren sineğin verdiği rahatsızlığı bir türlü önleyemeyen Nemrud, başına tokmakla vurulmasını emretti. Nihayet sineğin verdiği ıstırap ve başına aldığı tokmak darbeleriyle feci bir şekilde can verdi.”

Karıncanın Firavun’un sarayını harap etmesine gelince:  

Hz. Musa’nın bütün gayretlerine rağmen Firavun’un küfründe inat etmesi ve bütün mucizeleri sihir deyip reddetmesi üzerine kendinin ve kavminin başlarına büyük belalar geldiği şu ayet-i kerime ile haber veriliyor:

“Biz de her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi (haşarat), kurbağalar ve kan gönderdik. ... (A’raf, 7/133)

Bu konuda tefsirlerde fazla bir bilgi verilmiyor. Sadece, Tufan ile her şeylerinin sular altında kaldığı, tufandan sonraki kuvvetli hasılatı da her tarafı kaplayan büyük bir çekirge sürüsünün yiyip bitirdiği kaydediliyor. 

Tefsirlerdeki bu bilgilere göre, Firavun’un sarayının harap edilmesi, saltanatının mahvedilmesi, kendisinin de perişan hale gelmesi mânasınadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...