"Siracü'n-Nur" ne demektir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sirac: Işık. Lamba. Fener. *Şevk veren şey, manalarına gelmektedir. Siracü'n-nur: Nurun lambası, demektir.

Siracü'n-Nur, Risale-i Nur'un bir ismi olarak da kullanılıp, teksirle neşir yapıldığı dönemlerde çıkarılmış bir derleme kitabın adıdır. Teksir olarak risaleler basılmaya başlandığında üçer beşer risale bir araya getirilerek basılıyordu. Bazı risaleler toplanıyor ve mecmualar şeklinde teksirle neşrediliyordu. Asâ-yı Mûsa, Tılsımlar Mecmuası, Zülfikâr ve Sirâcü’n-Nur da bu şekilde basılan risalelerdendir.

Siracü’n Nur’da başlıca şu risaleler yer almaktadır:

Üçüncü Şua (Münâcat), Yirmi Beşinci Lem'a (Hastalar Risalesi), On Yedinci Mektup (Yirmi Beşinci Lem'anın Zeyli Çocuk Taziyenâmesi), Yirmi Altıncı Lem'a (İhtiyarlar Hakkında), Yirmi Birinci Mektup (Yirmi Altıncı Lem'anın Zeyli), Dördüncü Şua, On Üçüncü Lem'a (Hikmetü'l-İstiâze), Otuz Üçüncü Söz (Otuz Üç Penceredir), On Yedinci Lem'anın On İkinci Notası (Müellifin Hazin Münacatı), Beşinci Şua, Beşinci Şua'nın İkinci Makamı ve Meseleleri ve ayrıca bazı mektuplar yer almaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

İZZET
Siracünnur tabiri Hz Alinin efendimizden ders alarak nazm ettiği Celcetutiyye kasidesinde bir beyitindede geçen ve Risalei nur a açıkca işaret eden bir tabirdir. Üstadımızın ifadelerine bakacak olursak celcelutiyyede geçen 'Tükâdü sirâcü'n-nûri sirran beyâneten / Tükâdü sirâcü's-sürci sirran tenevveret' ve iki satır evvel 'Akid kevkebî bil ismi nûran mısra ve beytleri mânidar, müjdeli, kerâmetli fıkraları bulunuyor. Anladım ki, gecedeki meşguliyet kısmen bunun için imiş. (...) Ben üveysî bir tarzda bir kısım hakikat ilmini İmam-ı Gazalî'den almıştım. Şimdi anlıyorum ki, İmam-ı Gazalî de, aynı dersi üveysî bir tarzda Hz. Ali'den (ra) almıştır. Demek Hz. Ali'nin (ra) mühim bir talebesi olan İmam-ı Gazalî'nin başı üstünde bu bîçâre talebesine şefkâtkârâne, tesellîdârâne en sıkıntılı bir zamanda bakması acip değil, belki lâzımdır ve öyle olmak gerektir. Risale-i Nur'a üç fıkrasında kuvvetli işaret eden Hz. Ali'nin (ra) Celcelûtiye kasidesi hiçbir cihetle tesadüfe hamledilmez."
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Merve_nur

Denizli müdafaası 12. Şua acaba

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Evet. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...