"Sirâcü’n-Nur perde altında daha ziyade tenvir edecek..." kısmını açar mısınız?

Soru Detayı

Allah razı olsun

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İmam-ı Ali (r.a.) Risale-i Nur’a, Sirâcü’n-Nur nâmı vermesi ve sırran tenevveret demesiyle işaret ediyor ki, Sirâcü’n-Nur perde altında daha ziyade tenvir edecek diye bir işaret-i gaybiye telâkki ediyoruz."(1)

Sirâcü’n-Nur'un yani Risale-i Nur'un sürekli yasaklanması ve ağır bir baskı altında tutulması, normalde Nurların yayılmasına ve geniş kitlelere ulaşmasına bir engel teşkil etmesini gerektirirdi. Lakin Risale-i Nur'un baskı altına alınıp gizli ve tedbirli bir şekilde telif edilmesi onu halk nezdinde daha yaygın ve daha talep görür bir hale getirmiştir.

İnsanlar haksız bir şekilde baskılanan ve yasaklanan şeylere karşı vicdanen yardım etmek ve hak ettiği ilgiyi göstermek isterler. Bu sebeple insanların Risale-i Nur'a olan ilgi ve desteğinde devletin uygulamış olduğu haksız baskı ve zulümler çok etkili olmuştur. Sırran tenevvürat ya da perde altında nurlanma tabirleri Risale-i Nur'un gizli ve tedbirli bir şekilde telif edilme süreçlerine verilen bir isimdir.

Sırran tenevverat, kelime olarak, gizli aydınlanma ve nurlanma demektir. Risele-i Nur'da sırran tenevveratın manası, müspet hareket, asayişe zarar vermeden, gürültü patırtı çıkartmadan, gösteriş ve nümayişten uzak, devlet ve resmi kurumlarla mümkün mertebe karşı karşıya gelmemek, olarak anlayabiliriz.

Risale-i Nurlar, bilindiği üzere, büyük baskıların ve sıkı takiplerin olduğu bir dönemde yazılmıştır. Din ve diyanetin yasaklandığı, dini eserlerin yazdırılmadığı, din adamlarının idam ve baskılar ile susturulduğu veya susturulmaya çalışıldığı bir ortamda meydana çıkmıştır.

Nur Cemaati, müspet hareket ederek ve asayişe de zarar vermeden hizmet etmeyi prensip kabul eden bir hareket olduğu için, hizmetlerini perde arkasında ve gürültüsüz yapmıştır.

(1) bk. Barla Lahikası, 290. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...