"Sırtıma fazla yük alırsam, nefs-i nâtıka-i kâinatın kalbi ve Allah’ın habibi Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâma ve yârânı olan kâmil ve vâsıllara yetişemem ve yarı yolda kalırım." cümlesinin Hz. Ömer'e ait olduğuna dair kaynak var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"O (Bediüzzaman), Nur’un hâdimidir. Eğer dünyayı istese ve dileseydi, kendisine sunulan hediye ve behiyeleri, zekât ve sadakaları ve bu teberru ve terekeleri alsaydı, bugün bir milyoner olurdu. Fakat o, tıpkı Cenab-ı Ömer’in (r.a.) dediği gibi: 'Sırtıma fazla yük alırsam, nefs-i nâtıka-i kâinatın kalbi ve Allah’ın habibi Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâma ve yârânı olan kâmil ve vâsıllara yetişemem ve yarı yolda kalırım.' diyor."(1)

Hz. Ömer Efendimiz halifeliği boyunca Rasulullah (a.s.m) ve ilk halifesi olan Hz. Ebu Bekir'in (r.a) hayat tarzından hiç mi hiç ayrılmadı. Bu nedenle beyt-ul malden (Devlet hazinesinden) ölmeyecek kadar denecek miktarda tayinat aldı. İşte zenginleşen toplumun refahının artmasından dolayı, pahalılığın da artması sonucu, maaşının artırılması hususunda meşveret edip, olumlu kanaat belirtmişlerdir. Fakat bunu Hz. Ömere de tebliğ etmekten çekinmişlerdir. Kendisine bu teklifi kızı ve Hz. Peygamberin muhterem eşi olan Hz. Hafsa (r.a) annemiz ile yaptıklarında ise; Hz. Ömer, Hafsa’ya:

“Sen benimle onlar arasındasın. Allah adına sana soruyorum. Rasûlullah (sav) elbise olarak neyi kıymetli görürdü?" diye sordu, O da:

“Renkli iki elbisesi vardı. Onları elçiler geldiğinde ve cuma günü hutbeye çıkarken giyerdi.” dedi. Hz. Ömer devamla:

“Peki, sana göre onun en kıymetli yiyeceği neydi?” dedi. Hafsa da:

“Yağ ile hurmanın kavrularak üzerine dökülen arpa ekmeğiydi. Ondan yer ve başkalarına da yedirirdik.” dedi. Hz. Ömer:

“Peki, eve serdiğiniz yaygılarınız neydi?” Hafsa:

“Yazın altımıza açtığımız, kışın katlayıp yarısını altımıza serip, yarısını da üstümüze çektiğimiz bir kilimdi.”… Bunun üzerine Hz. Ömer şöyle dedi:

“Ya Hafsa, sana bu teklifi getirenlere söyle ki: Rasûlullah (sav) her şeyi yerli yerince kullandı. Ömer karar vermiş o da Rasûlullah (sav) gibi yaşayacak. Ben ve iki arkadaşımın durumu, yola giden üç kişiye benzer. Birincisi azığını aldı ve gideceği yere vardı. Sonra diğer yolcu birincinin peşine yola koyuldu ve ona ulaştı. Sonra üçüncüsü onlara tabi oldu. Eğer bu üçüncüsü onların yoluna girer, onların razı oldukları azığa razı olursa onlara ulaşır ve onlarla beraber olur. Şayet onların yolundan başka bir yola saparsa onlarla ebediyen bir araya gelemez."(2)

Tahminimiz Hz. Ömer (r.a)'a isnat edilen bu "Sırtıma fazla yük alırsam, nefs-i natıka-i kainatın kalbi ve Allah'ın habibi..." ifadesi, yukarıda verdiğimizin cümlelerin ve benzerlerinin umumundan mülhemdir.

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 51. Mektup.
(2) bk. Câmiu’l-ehâdîs, XXVI, 487.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Yusuf123321

Tşk ediyorum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...