"Siyaset" kavramını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Siyaset, çok genel bir kavramdır. Devletin ekonomi politikasından, bir şirket müdürünün yönetim biçimine, mürşitlerin ve peygamberlerin irşat metotlarına kadar uzanan çok geniş bir sahayı içine alır.

İslam kaynaklarında “mürşitlerin siyaseti” hakkında özel bahisler bulunmaktadır. Bediüzzaman’ın siyasete bakışını bu başlık altında değerlendirmek gerekir.

“Bu zamanda ehl-i İslâm’ın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi: Nurdur, nur göstermektir ki, kalbler ıslah olsun, imanlar kurtulsun.” (Lem’alar)

“Kur’an ve imanın hizmeti ne için beni men’ediyor dersen, ben de derim ki: Hakaik-i imaniye ve Kur’aniye birer elmas hükmünde olduğu halde, siyaset ile âlûde olsa idim; elimdeki o elmaslar iğfâl olunabilen avam tarafından, 'Acaba taraftar kazanmak için bir propaganda-i siyaset değil mi?' diye düşünürler. O elmaslara, âdi şişeler nazarıyla bakabilirler.” (Mektûbat)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...