Block title
Block content

"Siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı, bakır mı diye mihenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek..." Devamıyla izah eder misiniz, "insafsız tecrübe"den kasıt nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birden, bu sabah kalbe ihtar edildi ki: Siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı, bakır mı diye mihenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek ve 'Nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı, yok mu?' üç dört eleklerle elenmek; hâlisâne, sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize pek çok lüzumu vardı ki, kader-i İlâhî ve inâyet-i Rabbâniye müsaade ediyor."

"Çünkü, böyle meydan-ı imtihanda inatçı ve bahaneci insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki, hiçbir hile, hiçbir enâniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevî, uhrevî ve şahsî menfaat karışmayarak, tam hâlis, hak ve hakikatten geliyor. Eğer perde altında kalsaydı çok mânâlar verilebilirdi. Daha avâm-ı ehl-i iman itimad etmezdi. 'Belki bizi kandırırlar.' der ve havas kısmı dahi vesvese ederdi. Belki bazı ehl-i makamat gibi kendilerini satmak, itimat kazanmak için böyle yapıyorlar diye daha tam kanaat etmezlerdi."(1)

“Her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek” ifadesi, konu akışında izah ediliyor. Nur talebelerinin sürekli aynı ithamlara maruz kalması ve her ithamdan da yüzünün akı ile masum çıkması, onlar hakkında şaibeyi ortadan kaldırıyor. Ve halk içinde onlara tam bir güven tesis ediyor.

Aslında bu güven, iman hakikatlerinin selametle topluma aktarılması için çok gereklidir. Taşınan şeyin sağlam olması yetmiyor, taşıyan kişi ya da kişilerin de sağlam olması gerekiyor ki, alıcılar itminan bulsun.

Kader-i İlahi Nur talebelerini o kadar çok imtihan eleğinden geçirmiş ki, artık toplum onlar hakkında su-i zanda bulunamaz hale gelmiştir.

(1) bk. Şualar,  On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Dördüncü Şua | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1185 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...