"Siz de evâmir-i tekviniyeme itaat etseniz, o hikmet ve o san'at, size de verilebilir; mürûr-u zamanla yetişir ve yanaşabilirsiniz." ne demektir? Evamiri tekviniyeye itaat ederek nasıl terekkiyat artabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların davranışlarını düzene sokmak için, Allah'ın Kelam isminin tecellisi olan Kur'an'daki kanunlara "Evamir-i Teşriiye" denir.

Kainattaki düzen ve intizamın sağlanması için de Allah'ın kudretinin tecellisi olan ve yanlışlıkla tabiat kanunları dediğimiz ve Sünnetullah tabir edilen kanunlara da "Evamir-i tekviniye" denir.

Bir kaç örnek verelim:

Yerdeki çekme, sudaki kaldırma, ateşteki yakma, insan gözündeki görme kanunu gibi...

Bilim adamlarının yaptığı bütün çalışmalar ve buluşlar, bu tekvini kanunların istikametinde hareket ederek ortaya çıkmıştır. Uçmak için kuştaki kanunlar taklit edilerek uçaklar yapıldığı gibi, suyun kaldırma kanunu taklit edilerek de gemiler yapılmıştır. Daha nice kanunlar vardır.

İşte bu risalede ele alınan ayetlerin teşviki ile insanların, kâinattaki bu kanunları bulmak sureti ile maddi olarak da ilerleyebileceğini ifade etmektedir. Kim bu kanunlara itaat ederse dünyasını güzelleştirir. Mü'min veya kâfir fark etmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...