"Size yazmıştık ki, muarızlara adavetle mukabele etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar, ehl-i takvâ, ehl-i ilme karşı dostane vaziyet alınız..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Size yazmıştık ki, muarızlara adavetle mukabele etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar, ehl-i takvâ, ehl-i ilme karşı dostane vaziyet alınız."(1)

"Risale-i Nur mesleğine karşı olanlara karşı düşmanca bir tavır sergilemeyiniz, özellikle itiraz ve eleştiri alimlerden ve takva sahiplerinden geliyorsa; mümkün olduğu kadar onlara dostça ve kardeşçe tavır alın, onları düşman bellemeyin."

Bu tavsiye Risale-i Nur'un kavl-i leyyin ve müspet hareket prensiplerinin bir gereğidir. Nur talebeleri kimseye karşı kaba, sert ve kırıcı davranmaz.

"Fakat bu noktaya dikkat ediniz ki, Risale-i Nur’un zararına ve şakirtlerinin salâbet ve metanetlerine ilişecek bir tarzda daireniz içine sokmayınız. Öyleler, niyet-i hâliseyle girmese, belki fütur verirler."(2)

"Lakin Risale-i Nur mesleğine yabani ve muteriz olan alimleri ve takva sahiplerini, öyle cemaatin mahrem dairelerine, mesela meşveret heyetine de almayınız. Bu tarz insanlar hem Risale-i Nur'a tam ünsiyet etmemiş hem de Risale-i Nur'un en önemli esası olan halis niyeti taşımadığı için, sizin de şevkinizi kırıp gayretinizi köreltebilir."

İhlas ve samimiyet taşımayan insanlar ihlaslı bir topluluğu bozmaya adaydır.

"Eğer enâniyetli ve hodfuruş ise, Risale-i Nur şakirtlerinin metanetlerini kırarlar, nazarlarını Risale-i Nur’un haricine çekip dağıtırlar. Şimdi çok dikkat ve metanet ve ihtiyat lâzımdır."(3)

"Şayet o alim ve takva sahibi yabancı kimseler, kendini beğenmiş egoist kimseler ise, sizin sağlamlığınızı ve sadakatinizi olumsuz yönde etkileyip, sizin Risale-i Nur hizmetine odaklanmış dikkatinizi başka şeylere dağıtırlar. Oysa bütün dikkatler Risale-i Nur'un telif ve neşrine çevrilmek gerekiyor."

Hususen o dönemin gereği olarak Üstadımız talebelerine, bu konuda ihtiyatlı ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (124. Mektup)
(2) bk. age.
(3) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Aslında burada bir usul var kanaatimce.Risale-i Nurun zararına çalışan bir takva ehlinden gelen zararı önlemek adına içine dahil etmemek var.Yoksa onları düşman bellemek değil.imanı gereği kardeşimizdir.Ben böyle anladım.Açaba böyle mi
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Aynen anladığınız gibi.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...