"...sizin Adem hakkında lisanla izhar ettiğinizi ve kalben gizlediğinizi bilirim." Burada, kalben kelimesi meleklere hitaben deniliyor. Meleklerin de bizim gibi kalbe sahip olduğunu mu anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler de aynı insanlar gibi muhabbet ve marifete kabil, nurani mahluklardır. Malum olduğu üzere marifetin mahalli nasıl akıl ve şuur ise, muhabbetin de mahalli kalp ve gönüldür. Meleklerde de Allah’a karşı muhabbet ve marifet olduğuna göre, onların da kendilerine mahsus ve nurani vücutlarına münasip bir akıl ve kalpleri mevcuttur ve olmak iktiza eder.

Kalp, fiziki bedenimizdeki çam kozalağını andıran bir et parçasından ibaret değildir. Kalp, Allah’ın bir ihsan ve ikram eseri olarak bize verdiği, vicdandan gelen hissiyat ve dimağdan, yani akıldan gelen fikirlerin depolandığı ve şekillendiği bir latife, bir duygudur.

Kalbi besleyecek ve onu çalıştıracak iki kanal, iki kutup vardır. Biri yaradılışta insana takılan hakkın ve doğrunun kıstaslarını taşıyan, hislerin toplamını temsil eden vicdandır. Bu vicdandaki hakka ve doğruya pusula olan hisler, kalbe uzanan ve onu besleyen ana damardır.

İkincisi ise dimağdır. Yani hakkı, batılı, doğruyu, yanlışı, zararı ve menfaati temyiz ve tefrik eden ve bunu fikir olarak kalbe ulaştıran ikinci ana damardır. Denebilir ki, kalbi besleyen ve şekillendiren iç ve dış etkenlerdir.

Kalp, doğuşta boş bir sayfa iken, bu sayfayı dolduran iki kalem gibi çalışırlar, vicdan ve dimağ. Benzer durumlar daha kamil ve daha masum olarak ve ancak meleklerin mahiyetine uygun olarak meleklerde de mevcuttur.

Üstad Hazretleri bu manayı şöyle özetliyor;

"İhtar: Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i Rabbaniyedir ki, mazhar-ı hissiyatı vicdan, mâkes-i efkârı dimağdır."(1)

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz , Bakara Sûresi, 7. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...