"Sizlere müjde! Mahbublarınızdan nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip merhem süren bir Mahbub-u Bâki'niz var. Madem o var ve Bâki'dir, başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan kainatta her şeye karşı bir ilgi bir alaka bir dostluk bir ünsiyet duyuyor, ama ilgi ve alaka duyduğu her şey aynı zamanda yok olmaya mahkum ve gözü önünde de yok oluyorlar. Bu durum, insanda derin travma ve acılar oluşturuyor.

Yani insanın kalbinde ne kadar dünyaya karşı bağ ve alaka varsa, o kadar da azap ve acı var demektir. Çünkü ilgi duyduğu her şey ölümle yok olup gidiyorlar ve insana ayrılık acısını bırakıyorlar.

Bu durumun tek bir çözümü var, o da ilgi ve alaka duyduğu hatta perestiş ettiği her şeyin, Allah’ın sonsuz isim ve sıfatlarının basit birer tecellileri olduğunu bilip, asıl sevilmesi ve sayılması gerekenin Allah olduğu bilincine ulaşmaktır.

Kainatta sevmeye değer ne varsa hepsinin özü ve hakikati Allah’a dayanıyor ve bu şeyler bütün güzelliklerini, şirinliklerini, tatlılıklarını Ondan alıyorlar. Allah ise sonsuzdur, bakidir, fena ve yokluk Ona yanaşamaz.

Allah’ı bulan her şeyi bulmuş olur, çünkü her şey Onunla ayakta duruyor, Onunla var olabiliyor, Onun irade ve kudreti ile kaim olabiliyorlar. Onu kaybeden her şeyi kaybeder; çünkü Allah’tan bağımsız bir gerçek bir varlık bir güzellik yok ki sevilmeye değsin...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...