"Sizlerin kalb ve ruh ve aklınızı ittiham etmem. Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimad ediyorum. Fakat nefis ve hevâ ve his ve vehim bazan aldatıyorlar..." Nur talebeleri hangi hislere, vehimlere, hevalara kapılıyor ve bunların ardından gider mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: Allah bir topluluk için hayır murad ettiğinde, onlara nefislerinin ayıplarını gösterir.”(1)

"Fakat bazan olur ki, nefs-i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkılâp eder, fakat silâhlarını ve cihâzâtını âsâba devreder. Âsab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i emmâre çoktan öldüğü halde, onun âsârı yine görünür. Çok büyük asfiya ve evliya var ki, nüfusları mutmainne iken, nefs-i emmâreden şekvâ etmişler. Kalbleri gayet selim ve münevver iken, emrâz-ı kalbden vâveylâ etmişler. İşte bu zatlardaki, nefs-i emmâre değil, belki âsâba devredilen nefs-i emmârenin vazifesidir. Maraz ise, kalbî değil, belki maraz-ı hayalîdir."

"İnşaallah, aziz kardeşim, size hücum eden nefsiniz ve emrâz-ı kalbiniz değil, belki mücahedenin devamı için beşeriyet itibarıyla âsâba intikal eden ve terakkiyât-ı daimîye sebebiyet veren, dediğimiz gibi bir hâlettir."(2)

Hadiste nefsin ayıplarını görmek, hayır ile yâd ediliyor. Nefsi ıslah ve terbiye etmenin ve hayra ulaşmanın ilk safhası kişinin kendi ayıplarını görmesidir. Ayrıca tahkiki iman sahibi Nur talebeleri de, günah işleyebilir ve hatalara düşebilirler, bu yüzden dikkatli olmak gerekir. Velayet-i Kübra makamında olan bazı sahabelerden bile günaha girenler olmuştur. Herkesin heva ve zafiyeti farklılık arz edebilir, kimisi için mal, kimisi için şehvet, kimisi için makam, vs...

Dipnotlar:

(1) bk. el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/81.
(2) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

k.toprak
Allah hizmetinizi mutluluğunuzu daim etsin
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...