Block title
Block content

"Soldan dahi hayır görünmediği için, hazır güne baktım. Gördüm ki: Şu gün, güya bir tabuttur. Hareket-i mezbuhanede olan cismimin cenazesini taşıyor. İman, o tabutu, bir ticaretgâh ve şaşaalı bir misafirhane gösterir." İzahını yapar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

    Bu münâcâtta insanın, Allah’a tevekkül etmeden, problemlerini kendi gücüne güvenerek çözmeye çalışması halinde nasıl bir tablo ile karşılaşacağı, kalbi tatmin etmeyen ve ruhu doyurmayan bu yanlış nazar yerine, iman gözüyle bakıldığında nelerle karşılaşılacağı, harika bir üslupla anlatılmakta, ders verilmektedir.

    İçinde bulunduğumuz güne gafletle bakıldığında, o gün sanki bir tabut gibi, insanı adım adım ölüme götürmektedir. Mezbuh; kesilen, kurban edilen demektir. Sanki insan, kurban edilmek için sırasını bekleyen bir kurbanlık gibi, günün her saatinde, her dakikasında kesilmeye, yok olmaya, çürümeye doğru bir adım daha atmaktadır.

    İman gözüyle bakıldığında ebedî saadetin bu dünyada kazanılacağı, her günün de o ulvî ticaretin bir kesiti olduğu görülecek, zamanın geçmesi insanın bu dünya misafirhanesinden cennetteki ebedî saraylarına doğru biraz daha yol alması şeklinde telakki edilecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...