Block title
Block content

"Sonra anladım ki, bu vâdide bir tefsir köyümüzde var. O tefsiri getirdik, mukabele ettik…Tahkikat neticesinde, tefsirin matbaa ve müstensihlerin eser-i sehvi olarak muhalefet olmuş. İki üç yerde müsvedde listemizi tashih ettik." Burada ne anlatılıyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fakat bunu biliniz ki, bu fihriste muvakkat bir me’haz olmak için takribî bir tarzdadır. Ben kolaylık için, kısmen eski mahfuzatıma, kısmen iki mikyasla dokuz saatte perişan hattımla yazmıştım. Sonra anladım ki, bu vadide bir tefsir köyümüzde var. O tefsiri getirdik, mukabele ettik. Ekseriyet-i mutlakayla tevafuk etmişiz, birkaç büyük yekûnlarda, on-on beş küçük yerlerde muhalefet oldu. Tahkikat neticesinde, tefsirin matbaa ve müstensihlerin eser-i sehvi olarak muhalefet olmuş. İki üç yerde müsvedde listemizi tashih ettik. Sonra o tashihimizin yanlış olduğunu anladık, daha listemizi değiştirmedik. Matbaa hatâsı olarak tefsir tashihe muhtaç zannettik, fakat edemedik. Çünkü, sahibi büyük bir müdakkik ve matbaa da Câmiü’l-Ezher yanında ve kurbünde, Ezherî ulemâsının nazarı altında olduğundan tashihe cür’et edemedim."(1)

Üstadımız tevafuklu bir Kur’an yazdırıyor ve bu Kur’an’ı Ezher üniversitesinde yazılmış bir tefsirin içindeki orijinal Kur’an metinleri ile mukayese yapıyor. Bu mukayese sonucunda her iki Kur’an metinleri arasında büyük bir uyumun olduğu görülüyor.

Ama bunun yanında on-on beş küçük yerde uyumsuzluklar da görülüyor. Bu küçük uyumsuzlukların neden kaynaklandığı konusunda önce matbaa basımındaki yanlışlıklar olabileceği üzerinde duruluyor; sonra ise Ezher üniversitesinin itibarı nazara alınarak, bu kıyas ve tashih işinden vazgeçiliyor.

Muhtemelen bu küçük uyumsuzluk ve hatalar matbaa basımındaki yanlışlıklardır...

(1) bk. Barla Lahikası, (230. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: 230 | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 774 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...