Block title
Block content

Sonra bir yaver-i ekremini tarif edici olarak göndermesinde bir şahıs nazara veriliyor. Diğer peygamberler ve mürşitler burada zahiren ifade edilmiyor. Bu meselenin hikmeti nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün peygamberler insanlara Allah’ı tanıtmışlar, kâinat kitabını okutmuşlar ve onlara ibadet vazifelerini öğretmişlerdir. Bu vazifeyi kemaliyle yapan, ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed (asm.) olmuştur. Bütün peygamberler “kerimdir”, o ise “ekremdir.”

Öte yandan, bu ders bu asrın insanına verildiği için bizim muhatabımız öncelikle kendi peygamberimizdir. Bu ve benzeri derslerde geçen peygamberlik konularını düşünürken, bizim bilgi ve feyiz kaynağımızın Peygamber Efendimiz (asm.) olduğu daima hatırlanacaktır. Temsilin hakikate uygulanmasında da belirtildiği gibi, diğer peygamberler onun avanesi (yardımcıları), evliya ve asfiya ise şakirtleri hükmümdedirler.

Nur Külliyatında Kur’an'ın diğer İlâhî kelamlardan üstünlüğü anlatılırken, eski devirlerin insanlığın bedeviyet ve çocukluk devreleri olduğu hatırlatılır ve “İptidai derslerde izah az olur.” buyrulur.  Bütün peygamberlerin tebliğ ve irşat görevleri, bu sahanın en büyük mümessili olan Ahir Zaman Peygamber'inde (asm) en büyük temsilcisini bulmuştur.

  “ … Nur-u Muhammedî ve hakikat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, divan-ı nübüvvetin hem fâtihası hem hâtimesidir. Bütün enbiya, onun asıl nurundan istifaza ve hakikat-ı diniyenin neşrinde onun muînleri ve vekilleri hükmünde…” (Barla Lahikası)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...