"Sonra, Cenâb-ı Hakk'ın emirlerine ve nehiylerine itaat ve inkıyadı tesis ve temin etmek için, Sâniin azametini zihinlerde tesbit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tesbit de, ancak akaid ile, yani ahkâm-ı imaniyenin tecellîsiyle olur. İmanî hükümlerin..." izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kelime-i tevhîdi getirip Müslüman olan herkes, Allah’ın emir ve yasaklarını yapmakla mükelleftir. İman nasıl insanın ebedi saadetinin bir vesikası ise, ibadetler de aynı şekilde ebedi saadetin vesikası hükmündedir. İbadeti terk eden birisi zamanla imanı da terk etmeye gidebilir. Bu yüzden imanımızı perçinleyen ve kalp ve gönüllerimize nakşedip kökleştiren ibadetleri aksatmamalıyız.

İbadet imanın koruyucu fanusu gibidir. Nasıl lambanın fanusu çıktığı zaman içindeki ateş az bir rüzgarla söner, öyle de ibadet fanusunu hayatından çıkaran birisi de iman ateşini söndürmeyle karşı karşıya kalabilir. Bu sebeple ibadet hayatımızın her anında lazım ve zaruri bir realitedir. İman ile ibadet siyam ikizleri gibidir, birisi birisinden ayrılmaz, ayrılmaya kalkılırsa her ikisi de ölür gider.

İbadet, iman ağacını pekiştirip kökleştiren bir hava, bir toprak, bir su gibidir. Nasıl ağaç topraksız, havasız ve susuz yaşayamaz ise, iman ağacı da ibadetsiz yaşayamaz.

Günde beş vakit kılınan namaz, iman ateşine atılan hayati beş odun gibidir. Senede tutulan bir ay oruç, imanın en büyük düşmanı olan nefsi körelten ve terbiye eden bir perhiz ve ilaç gibidir. Yine zekat ve hac insanın imanını diri ve taze tutan ve Allah’ın yardım ve rahmetini çeken paratonerler gibidir. Bu ibadetler imanı kalp ve ruha perçinleyen ve yerleştiren alet ve edevatlar gibidir.

İman ibadeti yapmakta bir güç ve bir enerjidir, ibadet ise iman güç ve enerjisinin yakıtıdır.

Ömründe hiç ibadet etmemiş birisinin imanı kalpten çıkma riski ile karşı karşıyadır. Zira "insan inandığı gibi yaşamaz ise yaşadığı gibi inanmaya başlar." İbadetsiz bir hayat imansızlığa ve imansız kabre girmeye kuvvetli bir vasıtadır. İbadetsizlik içinde aynı zaman da isyan ve itaatsizlikte bulunuyor ki, bu kalbi yaralayan, hatta kokuşturan bir hastalıktır. Hastalık tedavi edilmez ise hayatı nasıl yok eder, ibadetsizlik de manevi bir hastalık olup imanı yok etmeye namzettir bir risktir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Kalb ve ruhun hatta diğer latifelerin gıdası ibadetlerle sağlanıyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...