Block title
Block content

"Sonra her mahlukatın her taifesini ve her tabakasını sun ve inayet düsturuyla tanzim etti." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sun, kelime olarak eser, yapılan iş, te'sir, güzel iş yapmak gibi manalara geliyor. Her güzel iş ve sanatlı icraat ilim ve hikmet ile olur. Yani Alim ve Hakim isimlerinin tecellilerine bakar ve ona işaret eder. Alim ve Hakim isimlerine sahip olmayan, bu fiillere ve işlere sahip olamaz.

İnayet, kelime olarak yardım, lütuf,  meded etmek gibi manalara geliyor ki, bu fiil de yine sun fiilinde olduğu gibi Alim ve Hakim isimlerine bakıyor. Yani birisine yardım ve iyilikte bulunmak için onun ahvalini ve neye muhtaç olduğunu bilmek ve ona münasip şeyleri gönderecek hikmete sahip olmak lazımdır. İlim ve hikmetten yoksun olan birisi inayette bulunamaz demektir.

Sun ve inayet kanunu bütün kainatı sarmalayıp istila etmiştir. Kainattaki her bir mahluk bu kanunun hükmü altında bir sun ve inayet şeklindedir. Mesela bir elma hem mükemmel bir sun, yani sanatlı eser, hem de mükemmel bir inayet, yani ikram ve ihsandır.

İnsanın vücuduna takılan her bir aza ve bu azaların bir nimete açılması sun ve inayettir. Mesela göz bir sun, gözün güzellikleri seyretmesi bir inayet, gözdeki bu güzellikleri seyretme mekanizması bir tanzim ve sistemdir. Dil bir sun, dilin bütün yiyeceklerden tat alması bir inayet, dildeki zevk alma sistemi bir tanzimdir diyebiliriz. Örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...