Block title
Block content

"Sonra insanın mahiyet-i câmiasının sîmasındaki letaif-i re'fet ve dekaik-ı şefkat ve şuaat-ı merhamet-i İlahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahîmiyettir..." Buradaki kavramlarla birlikte konuyu açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan nasıl dağınık ve büyük olan kainatın toplanmış ve temerküz etmiş (merkezileşmiş) hâli ise, insan mahiyetinin toplanmış ve temerküz etmiş hâli de insanın siması, yani yüz kısmıdır. Yani kainat insanda insan da simada toplanıp temerküz etmiştir.

"Muhakkak ki Allah, Âdem'i (a.s.) Rahmân sûretinde yaratmıştır."(1)

Ebu Said el-Hudrî’nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: 

“Biriniz kardeşiyle kavga ederse, yüzüne vurmaktan sakınsın.”(2)

Aslında her canlının en şerefli yeri yüzüdür. Bu sebepledir ki, yalnız insanların değil, hayvanların yüzüne vurmayı yasaklayan rivayetler de vardır. Ayrıca şu hadisler de bu ince manaya işaret ediyor.

Hz. Cabir, “Resulüllah bizi yüzü damgalamaktan ve yüze vurmaktan sakındırdı.”(3).

Yine Hz. Cabir’in bildirdiğine göre, bir gün Hz. Peygamber (a.s.m), yüzü damgalanmış bir eşeği görünce, “Bunun yapana lanet olsun.” diyerek tepki gösterdi.(4).

Evet, Allah yedi subuti sıfatının tecellisini insanın yüz kısmında toplamıştır. İnsandaki göz Allah’ın görme sıfatını, dil konuşma sıfatını, kulak işitme sıfatını, beyin ise ilim ve irade sıfatını temsil ediyor ki, bütün bunlar insanın sima dediğimiz yüz ve baş kısmında toplanmışlardır.

Ve Allah’ın ihsan ve ikramlarının en muazzam tecelli adresi yine insanın yüz kısmındadır. Çünkü insan bütün kainattaki nimetleri yüzündeki azalar ile tadıp tartabiliyor. Görme, işitme, koklama, tatma ve idrak gibi beş duyu insanın simasında toplanmıştır. Ve bütün nimetler de bu duyular ile tadılabiliyor. Yani Allah’ın insana olan şefkat ve re’feti insanın yüzünde çok şaşalı ve haşmetli bir şekilde parlıyor demektir.

Dikkat edilirse insanın kimliği ve şahsiyeti yine yüzde beliriyor. Hatta şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki, insanın yüz ve sima kısmı aradan çıksa insan bir hayvan gibi olur. İnsanı mahlukat içinde mümtaz ve seçkin kılan en önemli bölgesi insanın siması ve yüz kısmıdır.

Dipnotlar:

(1) bk. Buharî, İsti'zân: 1; Müslim, Birr: 115, Cennet: 28; Müsned, 2:244, 251...
(2) bk. Mecmau’z-Zevaid, 8/106.
(3) bk. Müslim, Libas, 106.
(4) bk. Müslim, Libas, 107.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Adem68474
Refet ve şefkat ve merhamet arasında fark varmı
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Re'fet, şefkat ve merhamet kelimeleri bir birine yakın anlamlardır Risale-i Nurun tarzı olarak her kelime kullanılıyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

İnsanın mahiyeti camiasının siması ile insanın yüz siması aynı şeyi mi ifade ediyor ki cevap yüz siması olarak izah edilmiş?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

İnsanın yüzü mahiyetinin merkezi oluyor. Çünkü insanı insan yapan sıfatlar (göz, ağız, kulak, dil, burun) yüzde temerküz etmiş. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...