"Sonra, tabaka-i türabiye, dağlar direği üzerine atılmış, ta içindeki dâhilî inkılâplardan gelen zelzeleler, dağlarla teneffüs edip, zemini hareketinden ve vazifesinden şaşırtmasın..." Dağları esas alarak zikredilen yaradılış hikmetlerini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra, tabaka-i türabiye, dağlar direği üzerine atılmış, ta içindeki dâhilî inkılaplardan gelen zelzeleler, dağlarla teneffüs edip, zemini hareketinden ve vazifesinden şaşırtmasın. Hem denizin istilasından toprağı kurtarsın."

"Hem zihayatların levazımat-ı hayatiyesine birer hazine olsun. Hem havayı tarasın, gazât-ı muzırradan tasfiye etsin, ta teneffüse kabil olsun. Hem suları biriktirip iddihar etsin. Hem zihayata lâzım olan sair madenlere menşe ve medar olsun." (Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi İkinci Pencere)

Bu paragrafta dağların ana faydaları maddeler hâlinde çok güzel özetlenmiş bulunuyor. Sadece şu kadarını ilave etmekle iktifa edelim:

Nebe suresinde Allah’ın insanlara ikram ve ihsanları sayılırken 6. ve 7. ayetlerde şöyle buyurulur:

“Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?”

Dağların döşek olduğu rahatlıkla anlaşılmakla birlikte kazık olmaları ilk nazarda tam anlaşılamıyor. Zira kazık denilince yere çakılma akla gelirken, dağlarda tam tersi bir durum görülüyor; dağlar yeryüzünde semaya doğru uzanıyorlar. Asırlarca sonra anlaşıldı ki, dağların görünen kısımlarından çok daha fazlası yere çakılmış durumda. Bu çakılma ile büyük bir kuvvet kazanan yeryüzü, hem kendi hem de Güneş etrafında yaptığı o muhteşem seyahatini selametle sürdürüyor.

Bu konudaki bir araştırmanın sonucunu bazı faydalı bilgilerle birlikte aynen aktarıyoruz:

“Dağların yerin altındaki kökleri, dağın görünen kısmının 10-15 katına kadar çıkabilmektedir. … Everest Tepesi, yerin 9 km kadar üstündedir, oysa bu noktanın yerin altındaki kökü 125 km civarındadır.” (bk. Dağların Görevi)

Dağlar, şiddetli kasırgalar ve fırtınaların zararını önlerler. Kaplı bulunduğu bitki örtüsüyle havayı temizleyip filtre vazifesi yaparlar. Öte yandan kışın yağan karlar, yüksek dağların tepelerinde kalır. Zamanla eriyerek yere doğru akar ve nehirleri doldurur.

Dağlar bizim hem maden yataklarımız hem su kaynaklarımızdır. Öte yandan, dağlarla insanların yeryüzünden istifade ettikleri saha genişlemektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...