Bediüzzaman ve Fen - Felsefe

İçerikler


 1. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin pozitif bilimler olan hümanistlik anlayışı hakkındaki görüşleri nelerdir?

 2. Üstad Bediüzzaman Said Nursi neden gençliğinde felsefe ile uğraştı ve neden ondan sonra dinle uğraştı?

 3. Üstad'ın bilimsel kimliği tam olarak nedir? Bilimsel şeylerde hata yapmasını normal mi karşılamalıyız? Hüve nüktesinde ışığı havanın naklettiğini söylüyor, halbuki ışığı hava nakletmez; ışık havanın olmadığı ortamlarda da iletilir!

 4. Bediüzzaman gibi feylesofları zir-ü zeber etmiş bir alim; nasıl olur da Hegel, Karl Max gibi feylesoflardan daha az tanınır; bunun mantıki açıklaması nedir?

 5. Bediüzzaman'ın, maddenin hayalden ibaret olduğunu söyleyen idealizm (matriks) felsefesi hakkında görüşleri var mıdır; varsa nelerdir?

 6. Bediüzzaman Said Nursi´nin felsefeye karşı olduğu hakkında görüşler var, bu iddialar ne kadar doğrudur? Yoksa, sadece felsefenin bir yönüne karşı mı tutum almıştır?

 7. Üstad'ın fizik, kimya, biyoloji ilimlerine genel yaklaşımı hakkında ve Risalelerde bunları nasıl işlediği konusunda bilgi verir misiniz?

 8. Üstad'ın lise ve üniversite talebelerine ve fen ilimlerine bakış açısı nasıldır? Daha genel olarak ulum-u fenniyeye bakış açısı nasıldır?

 9. Üstad'ın, tek bir yaratıcının olması gerektiği, bu şekilde olmazsa her bir zerrenin ilah olarak kabul edilmesi gerektiği ve bunun da muhal olduğunu söylemesi, bilimsel midir?

 10. Bediüzzaman'ın matematiğe dair bir kitap yazdığını ve 27. Dereceden denklem çözümleri yapabildiği doğru mudur?

 11. Üstad'ın "Kevni ilimlerdeki mevkii, bir genel kültür olup, tam bir tefennün değildir. Mesela Üstad Hazretleri fizikte bir Newton değildir." diyorsunuz. Biz itikad ediyoruzki, fizik alanında bir sual Newton'u da aşsa Üstad cevap verir?!.

 12. Said Nursi Hazretlerinin, kızların mevcut şartlarda okuması hususunda eserlerinde geçen bir fikri var mı?

 13. Üstad'ın felsefe hakkındaki birkaç düşüncesini benimle paylaşır mısınız?

 14. Felsefe Nedir, Üstad'a Feylesof Denilebilir mi?

 15. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin teknoloji ve bilime bakış açısı nasıldı, Risale-i Nur Külliyatı'nda bu konuda bilgi var mıdır?

 16. Üstad Bediüzzaman Said Nursi ve Metafizik Hakkında Bilgi Verir misiniz?

 17. Üstad isteseydi veya yönelseydi, tüm ilimlerde eşsiz ve üst seviye kitaplar yazabilir miydi, hüsnüzanda ifrat mı etmiş oluruz böyle düşünerek?

 18. Üstad Van'da Kürtçe eğitim veren bir üniversitenin planını tasarlamış. Bugün Kürtçe eğitim isteyenler neden devlet haini / ırkçı olarak nitelendiriliyor? Said Nursi gibi bir alim Kürtçe eğitime cevaz vermiş de biz niye isteyemiyoruz?

Yükleniyor...