Bediüzzaman ve İlim - İlham - Vahiy

İçerikler


 1. Bediüzzaman Said Nursi; ebced ve cifr hesabını nasıl öğrenmiş?

 2. Üstad'ın hayatı sürekli hapishane ve sürgünlerde geçtiği halde, bu kadar bilgiyi nasıl edinebildi? Hem de o yıllar, her şeyin yasak olduğu zamanlardı!..

 3. Bediüzzaman'ın 1.250.000 hadisi ezberlediği ve bu konuda Ahmet Bin Hanbel'i geçtiği iddiasının doğrulu nedir? Üstad'ın hadis ilminde zayıf olduğu ve muhaddis olmadığı da iddia ediliyor. Bilgi verir misiniz?

 4. Üstad Hazretlerinin Peygamber Efendimizden ders almasını nasıl anlamalıyız?

 5. Risalelerde ledün ilmi var mıdır? Şayet varsa, Üstad Hazretleri ledün ilmini nasıl öğrendi?

 6. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin kendi defterinde yazılı olan, ilim ile ilgili otuz üç hadis-i şerif ve kaynakları hakkında bilgi verir misiniz?

 7. Üstad'a gelen ilhamın mahiyeti ne idi? Yani Üstad'a direkt ilham ile bilgi hasıl oluyor, o da ilhamı geldiği gibi mi yazıyordu; yoksa Üstad'a sadece Kur'an'dan iman hakikatlerini nasıl çıkarabileceği mi ilham edildi?

 8. Üstadımızın yapılması için çok uğraştığı Medresetü'z-Zehra'nın maddi şekli neden tahakkuk etmedi; hikmet boyutu ne olabilir?

 9. Bediüzzaman'ın İlmi, Ledün İlmi midir?

 10. Bediüzzaman'ın İlmi, Vehbî İlim midir?

 11. Said Nursi, Kendisine Vahiy Geldiğini mi Söylüyor?

 12. İbn Abbas (ra)'dan rivayet edilen, ebced yazıp yıldıza bakanlarla ilgili, "Bunlarla uğraşanların, İslam'dan hiçbir nasibleri yoktur." hadis-i şerifi sahih midir? Buna göre Üstad'ın ebcedle ilgili çalışmalarını nasıl değerlendirmeliyiz?

Yükleniyor...