Bediüzzaman ve İlim - İlham - Vahiy

İçerikler


 1. Bediüzzaman Said Nursi, ebced hesaplamasını nasıl öğrendiğini neden söylemiyor ve cifir ilmini bize neden öğretmiyor?

 2. Bediüzzaman Said Nursi; ebced ve cifr hesabını nasıl öğrenmiş?

 3. Üstad'ın hayatı sürekli hapishane ve sürgünlerde geçtiği halde, bu kadar bilgiyi nasıl edinebildi? Hem de o yıllar, her şeyin yasak olduğu zamanlardı!..

 4. Bediüzzaman'ın 1.250.000 hadisi ezberlediği ve bu konuda Ahmet Bin Hanbel'i geçtiği iddiasının doğrulu nedir? Üstad'ın hadis ilminde zayıf olduğu ve muhaddis olmadığı da iddia ediliyor!

 5. Bediüzzaman Hazretleri üveysi miydi, yani bu yolda mı ilerlemiştir?

 6. Üstad Hazretlerinin Peygamber Efendimizden ders almasını nasıl anlamalıyız?

 7. Üstadımız'ın, Hz. Ali'den Ders Almasını Nasıl Anlayabiliriz?

 8. Bediüzzaman Hazretlerinin doksan kitap ezberlemesi, ona verilen vehbi ilimlerin menbaı sünuhat mı, ilham mı?

 9. Üstad Bediüzzaman; Kütüb-ü Sitte'nin hepsini okumuş mu? Yani fıkıh kitapları olsun, hadis olsun, hepsini bitirmiş midir?

 10. Risalelerde ledün ilmi var mıdır? Şayet varsa, Üstad Hazretleri ledün ilmini nasıl öğrendi?

 11. Üstad nasıl oluyor da, doksana yakın kitabı ezberleyebiliyor? Bunun için herhangi bir teknik mi kullanıyordu? Bizler de aynı şeyi yapabilir miyiz acaba?

 12. Cifir ne demektir, nasıl hesaplanmaktadır? Kur'an-ı Kerim'deki Felak sûresi'ni Risale-i Nur Külliyatıyla nasıl bir münasebetle irtibatlanıyor, izah eder misiniz?

 13. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin kendi defterinde yazılı olan, ilim ile ilgili otuz üç hadis-i şerif ve kaynakları hakkında bilgi verir misiniz?

 14. Ebcedi delil kabul eden tefsir, fıkıh, hadis alimleri var mıdır? Bu hesap Peygamberimiz zamanında kullanılmış mıdır?

 15. Üstad Bediüzzaman'a gelen ilhamın mahiyeti ne idi?

 16. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Üç Ayda Ezberlediği Doksan Kitap Hangileridir?

 17. Üstadımızın yapılması için çok uğraştığı Medresetü'z-Zehra'nın maddi şekli neden tahakkuk etmedi; hikmet boyutu ne olabilir?

 18. Said Nursi, Kendisine Vahiy Geldiğini mi Söylüyor?

 19. Bediüzzaman'ın İlmi, Vehbî İlim midir?

 20. Bediüzzaman'ın İlmi, Ledün İlmi midir?

 21. İbn Abbas (ra)'dan rivayet edilen, ebced yazıp yıldıza bakanlarla ilgili, "Bunlarla uğraşanların, İslam'dan hiçbir nasibleri yoktur." hadis-i şerifi sahih midir? Buna göre Üstad'ın ebcedle ilgili çalışmalarını nasıl değerlendirmeliyiz?

Yükleniyor...