Bediüzzaman ve Irklar - Devletler

İçerikler


 1. Risale-i Nur, Osmanlı yani daha çok Türkler için mi yazıldı? Tercümeleri okuyunca aynı hazzı alamıyoruz. Bu eserin hadimleri; bu dava ile vazifelendirilmiş Türklerdir diyebilir miyiz?

 2. "Hulefa-i Râşidîn devrinden sonra Kur’ana ve Sünnete en fazla uymuş, en fazla yaklaşabilmiş İslamî uygulama Osmanlı devletidir." İddiasını Külliyat perspektifinden değerlendirir misiniz?

 3. Üstad'ın Kürtlere yaptığı "Uyanın!.." çağrısını bölücülük ve kışkırtıcılık olarak göstermeye çalışanlar var. Bu hususta bilgi verir misiniz? Bir başka iddia da, Üstad'ın bu ve benzeri ifadelerini sonraki baskılarda çıkarttığıdır...

 4. Üstad Risale-i Nur'da Kürt politikası yapmış mıdır?

 5. Kürt sorununun nedeni, çözümü ve buna bulaşanları kurtarmanın yolları hakkında neler söylenebilir? Bediüzzaman'ın görüşlerini anlatır mısınız?

 6. Bediüzzaman'ı müceddid olarak görüyoruz. Said Nursi Türkiye içinde yaşamış ve böyle mühim biri bu topraklardan çıkmıştır. Türkler seçilmiş bir millet midir?

 7. Üstad'a göre Kürtlerin karakteristik özellikleri var mıdır, varsa nelerdir?

 8. "Ben bakıyorum; kim bana zulmediyor, dikkat ediyordum, onlar katiyen Türk değillerdir. Çünkü, hakiki Türklerde zulmetmek damarı yoktur..." Üstadımız bu ifadeyi kullanmış mıdır?

 9. Irak, Filistin, Gazze gibi yerlerde Müslümanların sıkıntı çekmesinin hikmeti ne olabilir? İslam Dünyasının bulunduğu halin sebebi nedir? İmtihan ya da bir ceza mı?

 10. Üstad'ın, Kürtlere ve Türklere bakış açısı nasıldır?

 11. Bediüzzaman Osmanlı hakkında ne diyor, padişahları tasvip ediyor mu?

 12. Bediüzzaman'ın, Almanya hakkında müspet veya menfi bir görüşü var mıdır?

 13. Bediüzzaman; Mısır, Tunus ve diğer Müslüman ülkelerdeki bu son olaylardan bahsediyor mu? Tiflisteki polisle konuşmasını hatırladım; alakası var mıdır?

 14. Üstadımız milliyetçilik-ırkçılık hakkında ne düşünüyor, Türk-Kürt açılımı hakkında ne derdi, diyor?

 15. Üstad'ın Kürt olduğu halde devamlı Türkleri övdüğünü söyleyenler vardır. Bunlara Türkleri değil de İslam'ı övücü sözleri olduğunu nasıl anlatırız? Risale-i Nurlarda Irkçılık nasıl işlenmiştir?

 16. Üstad, Filistin ve İsrail Hakkında Ne Derdi Acaba?

 17. Üstad Kürdistan meselesine nasıl bakardı? Böyle bir devletin kurulduğunu farzetsek, Müslüman Kürt kardeşlerimiz vatanı olarak nereyi benimsemeli? "Türkçe lazım, Kürtçe caiz" ibaresi kurulması ihtimal bu ülkenin resmi dilinin işareti olabilir mi?

 18. Hizmetin içinde yedi sene kalmış bir fert, Üstad için ısrarla Saidi Kürdi diyorsa, bunu nasıl anlamalıyız? "Saidi Kürdî" demek ne kadar doğrudur?

 19. Üstad, Kürdistanda doğduğunu ifade ediyor. Türkiyede Kürdistan diye bir yer var mıdır, bu mevzuda kafaları çok karıştırıyorlar; unsuriyet fikrini açar mısınız?

 20. Said Nursi Kürt müdür ya da Said-i Kürdî midir?

 21. Üstad'ın Amerika'yı övmesi hususunda gelen eleştirilere nasıl cevap verebiliriz?

 22. Said Nursi'nin İngilizlere yardım ettiği şeklinde bir bilgi Nutuk'ta geçiyor mu?

 23. Bediüzzaman'ın Kürt veya Türk olmasının ne maslahatı vardır, bu konu neden tartışılıyor?

 24. İslam'ın bayraktarlığını yapan Osmanlı devletinin son dönemlerinde, İslam'dan uzaklaşma olmuş mu? Üstad bu konuya nasıl bakıyor?

Yükleniyor...