Bediüzzaman ve Mezhepler - İtikat

İçerikler


 1. Üstad'ın hususi bir içtihadı var mı; talebelerine namazda Fatiha'yı okumalarını söylemiş midir? Bu, zamanımızda imamlara güvenilmediğinden midir?

 2. Hanefi mezhebine tabi oldukları halde Üstad'ımızı takliden imamın arkasında Fatiha okuyanlar var. Halbuki Üstad'ımız İmam-i Şafi'ye tabidir. Kendisi isteseydi bir mezhep kurabilirdi. Ona bir mezhep imamı gibi bakmak doğru mudur?

 3. Bir Hanefi, namaz kılarken Üstad'a tabi olarak imam arkasında Fatiha okuyabilir mi? Ve teşehhüdde "el mübarekatü" kelimesini ekleyebilir mi?

 4. "İtikaddaki imamımız Bediüzzaman Hazretleridir." diyebilir miyiz? İmam Maturidi ve Eşari hakkında, isimlerinden başka bir şey bilmiyoruz...

 5. Mezhepler arasındaki farkın teferruatta olmasını, Üstad'ın cumaları bazen Hanifiyi taklit ederek kılması ile birlikte değerlendirir misiniz?

 6. Üstad'ın, İmam Şafii'ye tabi olması, Kader Risalesi'ndeki görüşlerinin de Şafii mezhebine has olduğu hususunda ne dersiniz; konuya vakıf olmak için mezhep değiştirmek gerekir mi?

 7. Maturidilerin, akaidde farklı ölçülerin kullanıldığı meselelerde Eşari olan Bediüzzaman Hazretlerine uyması caiz midir?

 8. Üstadımızın içtihad ettiği konularda -diş dolgusu, müzik- ona ittiba etmek zorunda mıyız? "Dinde ilham değil, senet önemlidir." diyerek, sadece söyleyeni bağlayacağı söyleniyor?

 9. Bediüzzaman, Cebrîye'nin Görüşlerini mi Savunuyor?

 10. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Ehl-i sünnet İtikadını Nasıl Tanımlamıştır?

 11. Üstadımızın Mezhebi Neydi ve İtikatta Hangi Ekolü Benimsemiştir?

Yükleniyor...