Bediüzzaman ve Risale-i Nur

İçerikler


 1. Risale-i Nur'u yazan Said Nursi dâhi midir? Az ömürde çok kitap yazmak deha istemez mi? Âlimler ömürlerine birçok kitap sığdırabiliyorlar...

 2. Hazreti Ali ve Abdulkadir Geylani, gerçekten Risalelere işaret etmiş midir, buna delil nedir? Celcelutiye'de geçen bir kelimeyi kitap ismi yapıp benden bahsediyor diyemez miyiz?

 3. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin; Üstad Hazretlerinin yardımına koşması, imdadına yetişmesini izah eder misiniz?

 4. Risalelerin lüzumsuz olduğu, okunan yerlere gidilmemesini söyleyenler var. Yeni bir okuyucu olarak; Risaleler hakkında denk geldiğim tenkitlere bakışım nasıl olmalı, ne yapmalıyım?

 5. Üstad'ın Tarihçe-i Hayat'ta bulunan mahkeme ifadeleri ile gerçek farklı mı?

 6. Üstad ve Risale-i Nurlar aleyhinde olup, hakikatten değil muhaliflik için muarız olanlara karşı tavrımız nasıl olmalı?

 7. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da neden sürekli, aynı manaya gelen iki kelimeyi yan yana kullanıyor?

 8. Bediüzzaman, Risaleleri okuma konusunda neden ısrar ediyor; okumayanları şefkat tokadı ile tehdit ediyor?

 9. Bediüzzaman, hapishane dönemlerinde ilham geldiğinde, o sırada kağıt kalem olmadığı halde Risaleleri nasıl yazmıştır?

 10. Bediüzzaman Said Nursi; Risalelerde ölüm korkusunu nasıl işlemiştir?

 11. Risale-i Nur; Said Nursi ve arkadaşları tarafından kaleme alınıyor değil mi? Eserdeki yazılar Nursi'nin kendi Kur'an görüş ve tefsirini mi içeriyor?

 12. Bediüzzaman'ın, "Ben ispatlamadığım hiçbir şeyi kitaplarıma yazmadım." şeklinde bir ifadesi var mı?

 13. Üstad kendisine yazılan mektuplardaki iltifat ve medihleri -mütevazi olmasına rağmen- neden çıkarmamıştır?

 14. Üstad'ın "İnsanlarla fazla münasebet, iflas alametidir. Onun için buralarda (Barla’da) fazla kişilerle görüşmüyorum.” ifadesini nasıl anlamak gerekir?

 15. Üstad'ın içtimai meseleleri izah ettiği eski kitapları, neden bazı dersanelerde okunuyor, bazısında okunmuyor? Bu kitaplar Üstad'ın tashihinden geçmiş midir?

 16. Risalelerde Üstad'ın, Ehl-i sünnet âlimlerinden alıntılar yapmasının hikmeti ne olabilir? Onlara ihtiyaç duymadan kendi ifadeleri ile de izah edebilirdi...

 17. Hadis-i şerifte, "Dünyevi bela ve musibetlerden dolayı ölümü istemeyiniz." denildiği halde, Üstad'ın; "Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyâde, ölümü tercih ettim." demesini nasıl anlamalıyız?

 18. Bediüzzaman eserlerinde sürekli nefsini eleştiriyor, bir taraftan da Kur'an'ın kendi eserlerine işaret ettiğini belirtiyor. Bu da "İstemem, yan cebime koy!.." sahte tevazusu olarak değerlendiriliyor, bilgi verir misiniz?

 19. "Benim gibi günahkâr bir bîçareyi..." "Eski günahıma keffaret yapar..." "Hadsiz günahlarıma kefaret olacak..." Üstad azami takvada olduğu hâlde, neden kendini bu kadar günahkâr görüyor?

 20. Bediüzzaman eserlerinde özellikle "haşir", "melek", "kıyamet" gibi konularda, insanların öznel duygularına ve kendi kişisel tecrübelerine değer verdiğini ve bu ölçüde Kur'an âyetlerini tefsir yaptığını herkes görebilir. Bu bir subjektif düşünme olmaz mı?

 21. Üstad Risaleleri Yazdırırken Belli Bir Dua Okur muydu?

 22. "Üstad yaşayan Risale-i Nur'dur." denilebilir mi?

 23. Üstadımızın "Kadir-i Zülcelal" ve "Sani-i Zülcelal" ifadelerini sürekli kullanmasının nedeni ne olabilir?

 24. Eski Said döneminde yazılan imani eserler (Mesnevi-i Nuriye, İşaratü'l-İ'caz) Külliyat'a dahil edildiğine göre, Eski Said ile Yeni Said ayrımının ne anlamı kalıyor?

 25. Said Nursi, Türkiyeli Müslümanları en fazla etkilemiş İslam âlimidir. Said Nursi'nin doğru bulmadığınız fikirleri var mı; yoksa Risale-i Nurları tartışmasız doğru mu kabul ediyorsunuz?

 26. Kur'an okuyan ve anlayan büyük âlimler vardır. Peki, bu kadar alim Kur'an'da Risale-i Nur talebelerini işaret ettiğini anlayamıyor mu, okuyamıyor mu da Nur camiasına girmiyorlar? Sadece Üstad mı görebilmiş bunu?

 27. "Üstad'ın en sevdiği Risale hangisidir?" diye sordular. Ben de, "Haşir Risalesidir. Çünkü Üstad çok fazla okurmuş." dedim. Cevabın yanlış olduğunu söylediler, ne dersiniz?

 28. Üstad Bediüzzaman, Risalelerinde neden "Uhuvvet" ile "İhlas" üzerinde ısrarla duruyor?

 29. Üstad Hazretlerinin nefsine dönük "Ey mağrur nefsim!" ve benzeri ağır ifadeleri kullanmasının hikmeti nedir?

 30. Üstad'ın, çağımızdaki çağdaş kavramları kullanmamasının hikmeti veya nedeni ne olabilir?

 31. Risalelerdeki ifadeler, cümleler çok güzel. Risalelerde geçtiği gibi Üstad söylemiş talebeleri yazmış. Üstad kaç yaşında Türkçeyi öğrenmiş? Kendi şivesi de Risalelerdeki gibi miymiş?

 32. Üstad Hazretleri birçok yerde birinci ağızdan olaylar naklediyor. Bu, anlatımın daha etkili olması mı, yoksa yaşamış gibi bast-ı zaman, tayy-ı mekân meselesi mi?

 33. Üstad'ın Eski Said Dönemi eserlerini ikinci plana itip, Yeni Dönem eserleri ön plana çıkarmak ve sadece onları okumak doğru mudur? Onlar eskiye hitap ediyor, denebilir mi?

 34. Risalelerde, İbni Sina hakkında, Üstad'ın Tespitleri Nelerdir?

 35. Üstad temsilat ve hikâyeleri çokça kullanmış ve bunlarla iman hakikatlerini anlatmış. Bu yöntem ne kadar sağlıklıdır? Yani bir inançsız, inançsızlığını, temsilat ve hikâyelerle anlatsa insanları inandıramaz mı, kanıtlayamaz mı?

 36. Risalelerde neden kaynak belirtilmemiştir? "Said Nursi gibi birisi kendisi kaynaktır, kaynak belirtmesine gerek yoktur." anlayışı ne kadar doğrudur? Risalelerdeki bilgilerin tümü kayıtsız şartsız doğru mudur?..

 37. Üstad Bediüzzaman, eserlerinde niçin Külliyatı kendisi övüp, okuyucuyu daha baştan psikolojik baskı altına almıştır?

 38. Risalelerin yazıldığı dönemde, evrim aldatmacası ortaya çıkmıştı. Peki Üstad'a, evrim hakkında bir yazı yazdırılmış mı?

 39. Üstad pek çok yerde kusurlarının bulunduğunu; ancak Risalelerin bu hatalarla ilgisi olmadığını söylüyor. Risalelerde Üstad'ın birçok görüşü var; ancak Üstad bu görüşlerinde hata yapamaz mı?

 40. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Risaleleri yazdığı halde, Risale-i Nur talebesi midir?

 41. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, neden kendi eserleri olan Risale-i Nurları çok okurdu?

 42. Üstad Bediüzzaman, genç iken doksan kitabı ezberlemiş. Ama Risaleler için, "Kur'an'dan başka menba yok.", diyor. Ezberlediği o kitaplardan Nurları yazarken istifade etmemiş mi?

 43. Risalelerin ve Üstad Bediüzzaman'ın Etkileyici Olmasının Sebepleri Nelerdir?

 44. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin "Dostluk Risalesi" diye bir eseri var mı, rüyamda gördüm bunu, nasıl te’vil ve tabir etmeliyim?

 45. Said Nursi risalelerde, "Bana ihtar olundu..." şeklinde ibareler kullanmaktadır. Bu "ihtar" ile "ilham"ın farkı nedir?

 46. Üstadımızın sık kullandığı "ispat edildi, ispat etmişim ki" gibi tabirleri nasıl anlamalıyız? Buradaki ispat bilimsel mi, mantıksal mı, felsefi mi?..

 47. Said Nursi Hazretlerine neden "üstad" denmektedir? Risale-i Nur'u mürşidimiz kabul etmekle Üstad'ı kabul etmek arasında ne fark var, Üstad'ın rolü burada nedir?

 48. Üstad Hazretlerinin Risaleleri okuma ve mütalaa etme tarzı hakkında bilgi verebilir misiniz?

 49. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nurları Neden Yazmış?

 50. Üstad "Ben görmediğimi yazmam." demiş midir, bu konudaki tavrımız nasıl olmalıdır?

 51. Üstad neden kendisi için "biçare, zayıf, kusurlu kardeşiniz, aciz ve sönük aklım" gibi ifadeler kullanmış?

Yükleniyor...