Bediüzzaman ve Talebeleri - Nur Hizmetleri

İçerikler


 1. Bazı kişiler, Üstad'ın hiddetli olduğunu, bazı talebelerine kızdığında dövdüğünü ifade etmektedir; bu doğru mudur?

 2. Bediüzzaman'a talebeleri nazar değdiriyor muydu? Onlar kötü niyetli ve amacı dünyalık olan insanlar değildi. Ama Üstâd yine “isabet-i ayn oluyor” demiş. Bu, sevgi muhabbetle bakmanın da isabet-i ayn olacağı anlamına gelmiyor mu?

 3. Bediüzzaman'ın sadece Nur talebelerine dua etmesi nedendir, ümmet-i Muhammed'e (asm) duada bulunsaydı daha iyi olmaz mıydı? Yoksa gün gelecek herkes Risale mi okuyacak?

 4. Bediüzzaman'ın talebelerini -nadiren de olsa- dövdüğüne dair hatıralar var. Efendimiz (sav)'in hayatında böyle bir tane bile örnek var mı?

 5. Bediüzzaman, "Keçeli" İfadesini Neden Kullanırdı?

 6. Bediüzzaman, Yerine Geçmek Üzere Bir Vekil Bırakmış mıdır?

 7. Bediüzzamanı görmediğimiz hâlde, onun bir talebesi olabilir miyiz?

 8. Bir arkadaşım; "Üstad Hazretlerine, talebelerini kendisinin seçmesi için izin verilmiştir, O da talebelerini tek tek seçmiştir." dedi. Peki Risaleleri okuyan ve onlarla hizmet eden herkes bu kapsama giriyor mu acaba?

 9. Bir Nur talebesinin polis olmasında bir sakınca var mı; polislik mesleğine Üstad'ın yaklaşımı nasıldır?

 10. Bizler Mehdi Cemaatinin bir ferdi olabilir miyiz?

 11. Emirdağ'ında Üstad'a Hizmet Eden Şahıslardan Başlıcalarının İsimleri Nelerdir?

 12. Hafız Ali Ağabey'in Üstadımızın yerine ölmek istemesi ve ölmesi hususunu nasıl değerlendirmeliyiz, başkasının yerine ölmek var mıdır?

 13. Hatıralarda ve cemaat içinde nakledilen beyanlarda Avukat Bekir BERK Ağabeyin ismi çok geçmekte olmasına rağmen, Üstad’dan kendisi hakkında bir beyan var mı? Şayet yoksa Üstadımızın böyle bir şahsiyete karşı ketum kalmasının hikmeti ne olabilir?

 14. Merhum Adnan Menderes döneminde, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hizmet hareketlerinin, önceki dönemlere göre genel bir değerlendirmesini yapar mısınız?

 15. Nur Talebelerini veya Üstad'ı tenkid edenler gıybet etmiş olurlar mı? Hangi şekilde gıybet olmaz, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 16. Risale-i Nur talebesi olmak demek, kesin olarak talebe-i ulum olmak demek midir? Talebe-i ulumun faziletini öğrendikten sonra, talebe-i ulum olmak istemek ihlasa zarar verir mi?

 17. Sıddık Süleyman Kimdir, Ne Zaman Üstad'ın Hizmetinde Bulunmuştur?

 18. Türkiye’de yaşayan Müslümanların tebliğ görevi üzerlerinden kalkmış mıdır? Ve Üstad Bediüzzaman tebliğ görevini neden terk etmemiştir?

 19. Üstad "Elimden gelse bütün kardeşlerimin askere gitmemelerini sağlayarak bu hizmete devam etmelerini temin ederdim." demiş midir? Demişse hikmeti nedir; itiraz edenlere ne cevap verebiliriz?

 20. Üstad "hizmetçime", "hizmetçilerim" gibi ifadeler kullanıyor; bu ifadeleri nasıl anlamalıyız? Yanındaki Ağabeyleri, şahsi hizmetlerinde istihdam etmesi gibi anlayanlara ne cevap vermeliyiz?

 21. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, İslam dinini veya Risale-i Nurları tebliğ için ülke dışına talebelerini göndermiş midir?

 22. Üstad Bediüzzaman'ın vâris talebeleri kimlerdir, bu vârislik hangi konular içindir? Mutlak vekil ne demektir? Kayıtsız mıdır?

 23. Üstad Hazretleri, sorgusuz sualsiz itaati mi; yoksa her şeyin Kur'an ve sünnet çerçevesinde irdelenmesini mi tavsiye etmektedir? Cemaatte, hangisi daha çok benimsenmektedir?

 24. Üstad Hazretlerinin cinni talebeleri var mıydı, ya da bu bağlamda onlarla irtibatı olmuş mudur?

 25. Üstad Hazretlerinin Şahsına Muhabbetimiz Nasıl Olmalı?

 26. Üstad Hazretlerinin vasiyet ettiği ve gelecek nesilden beklediği şeyler ile çözümünü havale ettiği meseleler nelerdir?

 27. Üstad hizmet ederken nelere dikkat ederdi, hususan hizmette edeb konusunda ne buyurmuştur?

 28. Üstad yarı ümmi miydi? Neden gelen ilhamları kendisi kayda geçirmiyordu, başkalarına yazdırıyordu?

 29. Üstad'a rabıta yapabilir miyiz? Manevi âlemde ondan ders almamız mümkün mü?

 30. Üstad'ı çok seviyorum; bu sevgide bir sakınca var mıdır? Çevremdeki insanlar, Peygamber dışındakileri saymamak gerekir, gibi bir görüşe sahipler, bu ne denli doğrudur?

 31. Üstad'ın kendisinden yaşça büyük talebeleri var mıydı? Varsa onlara nasıl hitap ederdi?

 32. Üstad'ın Medine'ye gitmek isteyen bir talebesine söylediği, "Ben Mekke ve Medine'de olsam yine buraya gelirdim; çünkü burası Âlem-i İslam'ın anahtar merkezidir. Buranın düzelmesi Âlem-i İslam'ın düzelmesine vesile olacak." ifadesini açar mısınız?

 33. Üstad, bazı talebeleriyle hayalen görüştüğünü, hasbihal ettiğini, teselli bulduğunu ve onların bu ünsiyetine hilafı zaman ve mekanın bir mani teşkil etmediğini ve dua ettiğinde kendilerinin yanında hazır olduğunu söylüyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 34. Üstad, hayatı içtimaiyede olan talebelerine hangi meslekleri önerirdi ve neden?

 35. Üstad, kendi yanında hizmet için talebe seçerken hangi hususlara dikkat ederdi?

 36. Üstad, ölmüş bir talebesini hesaba çeken münker nekir meleklerine "Bu benim talebem olmuş, onu çok sıkmayınız." demiş midir, böyle bir şey olabilir mi?

 37. Üstad, Talebelerin Maişetlerini Nasıl Karşılardı?

 38. Üstadımız siyasetten men ettiği halde, bazı Nur talebelerinin aktif siyasette rol almasını nasıl anlamalıyız?

 39. Üstadımızı, anne ve babamızdan, abimizden, ablamızdan fazla sevmemiz normal midir? Bu davaya hizmet eden abileri ailemizden fazla sevmemiz dinen caiz midir?

 40. Üstadımızın hayrülhalefi var mıdır, olması gerekmez mi, olursa ne olur? Üstad'dan sonra, kendini cemaatin lideri gibi görmeden, bir ders arkadaşı olarak kabul eden, aynen Üstad'ın tarzı bir idareci istemiş olamaz mı?

 41. Zübeyir Gündüzalp'in siyasetteki ve Üstad'ın hizmetindeki yeri nedir?

Yükleniyor...