Bediüzzaman ve Talebeleri - Nur Hizmetleri

İçerikler


 1. Üstad Hazretlerinin vasiyet ettiği ve gelecek nesilden beklediği şeyler ile çözümünü havale ettiği meseleler nelerdir?

 2. Üstad'ın kendisinden yaşça büyük talebeleri var mıydı? Varsa onlara nasıl hitap ederdi?

 3. Hatıralarda ve cemaat içinde nakledilen beyanlarda Avukat Bekir BERK Ağabeyin ismi çok geçmekte olmasına rağmen, Üstad’dan kendisi hakkında bir beyan var mı? Şayet yoksa Üstadımızın böyle bir şahsiyete karşı ketum kalmasının hikmeti ne olabilir?

 4. Bediüzzaman'a talebeleri nazar değdiriyor muydu? Onlar kötü niyetli ve amacı dünyalık olan insanlar değildi. Ama Üstâd yine “isabet-i ayn oluyor” demiş. Bu, sevgi muhabbetle bakmanın da isabet-i ayn olacağı anlamına gelmiyor mu?

 5. Bediüzzaman'ın talebelerini -nadiren de olsa- dövdüğüne dair hatıralar var. Efendimiz (sav)'in hayatında böyle bir tane bile örnek var mı?

 6. Üstad'a rabıta yapabilir miyiz? Manevi âlemde ondan ders almamız mümkün mü?

 7. Merhum Adnan Menderes döneminde, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hizmet hareketlerinin, önceki dönemlere göre genel bir değerlendirmesini yapar mısınız?

 8. Nur Talebelerini veya Üstad'ı tenkid edenler gıybet etmiş olurlar mı? Hangi şekilde gıybet olmaz, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 9. Üstad Hazretleri, sorgusuz sualsiz itaati mi; yoksa her şeyin Kur'an ve sünnet çerçevesinde irdelenmesini mi tavsiye etmektedir? Cemaatte, hangisi daha çok benimsenmektedir?

 10. Risale-i Nur talebesi olmak demek, kesin olarak talebe-i ulum olmak demek midir? Talebe-i ulumun faziletini öğrendikten sonra, talebe-i ulum olmak istemek ihlasa zarar verir mi?

 11. Üstad Hazretlerinin cinni talebeleri var mıydı, ya da bu bağlamda onlarla irtibatı olmuş mudur?

 12. Üstad, ölmüş bir talebesini hesaba çeken münker nekir meleklerine "Bu benim talebem olmuş, onu çok sıkmayınız." demiş midir, böyle bir şey olabilir mi?

 13. Sıddık Süleyman Kimdir, Ne Zaman Üstad'ın Hizmetinde Bulunmuştur?

 14. Üstad, kendi yanında hizmet için talebe seçerken hangi hususlara dikkat ederdi?

 15. Bazı kişiler, Üstad'ın hiddetli olduğunu, bazı talebelerine kızdığında dövdüğünü ifade etmektedir; bu doğru mudur?

 16. Üstadımızın hayrülhalefi var mıdır, olması gerekmez mi, olursa ne olur? Üstad'dan sonra, kendini cemaatin lideri gibi görmeden, bir ders arkadaşı olarak kabul eden, aynen Üstad'ın tarzı bir idareci istemiş olamaz mı?

 17. Üstad "Elimden gelse bütün kardeşlerimin askere gitmemelerini sağlayarak bu hizmete devam etmelerini temin ederdim." demiş midir? Demişse hikmeti nedir; itiraz edenlere ne cevap verebiliriz?

 18. Üstad hizmet ederken nelere dikkat ederdi, hususan hizmette edeb konusunda ne buyurmuştur?

 19. Üstadımızı, anne ve babamızdan, abimizden, ablamızdan fazla sevmemiz normal midir? Bu davaya hizmet eden abileri ailemizden fazla sevmemiz dinen caiz midir?

 20. Bir arkadaşım; "Üstad Hazretlerine, talebelerini kendisinin seçmesi için izin verilmiştir, O da talebelerini tek tek seçmiştir." dedi. Peki Risaleleri okuyan ve onlarla hizmet eden herkes bu kapsama giriyor mu acaba?

 21. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, İslam dinini veya Risale-i Nurları tebliğ için ülke dışına talebelerini göndermiş midir?

 22. Bediüzzaman, Yerine Geçmek Üzere Bir Vekil Bırakmış mıdır?

 23. Emirdağ'ında Üstad'a Hizmet Eden Şahıslardan Başlıcalarının İsimleri Nelerdir?

 24. Üstadımız siyasetten men ettiği halde, bazı Nur talebelerinin aktif siyasette rol almasını nasıl anlamalıyız?

 25. Bir Nur talebesinin polis olmasında bir sakınca var mı; polislik mesleğine Üstad'ın yaklaşımı nasıldır?

 26. Üstad, hayatı içtimaiyede olan talebelerine hangi meslekleri önerirdi ve neden?

 27. Üstad, Talebelerin Maişetlerini Nasıl Karşılardı?

 28. Üstad'ı çok seviyorum; bu sevgide bir sakınca var mıdır? Çevremdeki insanlar, Peygamber dışındakileri saymamak gerekir, gibi bir görüşe sahipler, bu ne denli doğrudur?

 29. Bediüzzaman'ın sadece Nur talebelerine dua etmesi nedendir, ümmet-i Muhammed'e (asm) duada bulunsaydı daha iyi olmaz mıydı? Yoksa gün gelecek herkes Risale mi okuyacak?

 30. Bediüzzaman, "Keçeli" İfadesini Neden Kullanırdı?

 31. Üstad yarı ümmi miydi? Neden gelen ilhamları kendisi kayda geçirmiyordu, başkalarına yazdırıyordu?

 32. Üstad, bazı talebeleriyle hayalen görüştüğünü, hasbihal ettiğini, teselli bulduğunu ve onların bu ünsiyetine hilafı zaman ve mekanın bir mani teşkil etmediğini ve dua ettiğinde kendilerinin yanında hazır olduğunu söylüyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 33. Üstad Hazretlerinin Şahsına Muhabbetimiz Nasıl Olmalı?

 34. Üstad "hizmetçime", "hizmetçilerim" gibi ifadeler kullanıyor; bu ifadeleri nasıl anlamalıyız? Yanındaki Ağabeyleri, şahsi hizmetlerinde istihdam etmesi gibi anlayanlara ne cevap vermeliyiz?

 35. Türkiye’de yaşayan Müslümanların tebliğ görevi üzerlerinden kalkmış mıdır? Ve Üstad Bediüzzaman tebliğ görevini neden terk etmemiştir?

 36. Üstad'ın Medine'ye gitmek isteyen bir talebesine söylediği, "Ben Mekke ve Medine'de olsam yine buraya gelirdim; çünkü burası Âlem-i İslam'ın anahtar merkezidir. Buranın düzelmesi Âlem-i İslam'ın düzelmesine vesile olacak." ifadesini açar mısınız?

 37. Hafız Ali Ağabey'in Üstadımızın yerine ölmek istemesi ve ölmesi hususunu nasıl değerlendirmeliyiz, başkasının yerine ölmek var mıdır?

 38. Bizler Mehdi Cemaatinin bir ferdi olabilir miyiz?

 39. Bediüzzamanı görmediğimiz hâlde, onun bir talebesi olabilir miyiz?

 40. Üstad Bediüzzaman'ın vâris talebeleri kimlerdir, bu vârislik hangi konular içindir? Mutlak vekil ne demektir? Kayıtsız mıdır?

Yükleniyor...