Bediüzzaman ve Tarikat - Tasavvuf

İçerikler


 1. Ehl-i tarik zatlar; Allah'a ulaşmanın en iyi, kısa ve makbul yolun tarikat olduğunu söylüyorlar. Üstad ise zamanın tarikat zamanı olmadığını ifade ediyor. Nasıl anlamalıyız?

 2. Üstad'ın Cumhuriyet döneminde Nakşi tarikatıyla herhangi bir etkileşimi olmuş mudur? O dönemde dini korumak için...

 3. Üstad Bediüzzaman, Risale-i Nurları yazmaya başlamadan önce, yani kırklı yaşlarına kadar; niçin tarikate girmedi?

 4. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, kaç tarikatten icazet almış ve bunlar hangileridir?

 5. Üstad'ımızın, Efendimiz'den beri süregelen silsileye tabi olmadığı, hiç kimseden icazet almadığı söyleniyor. Ne dersiniz?

 6. Üstad, Risale-i Nurlarla, nefsini terbiye mi etmiştir, yoksa nefsini öldürmüş müdür?

 7. Üstadımızın "Kardeşim! Ben şeyh değilim, imamım. İmam-ı Rabbanî, İmam-ı Gazalî gibi bir imamım." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 8. Şatahat gibi hâller Üstad Hazretlerinde görülmüş müdür?

 9. Bediüzzaman'ın tasavvuf ve tarikat noktasındaki düşüncelerini ve konu ile alakalı dersleri, tavsiyeleri var mıdır?

 10. Bediüzzaman Hazretlerinin Nakşibendi Tarikatı hakkındaki düşüncelerini paylaşır mısınız?

 11. Bediüzzaman, bir tasavuf ehli mi, bir tarikattan sistemli bir tasavvuf dersi almış mı?

 12. Üstad'ın, "manevi füyuzatımdan da vazgeçtim", demesiyle beraber, buna zıt görünen; nefsin ıslahına önem vermesi ve manevi kemalattan bahsetmesi ve benzeri tasavvufi konulara değinmesinin hikmeti nedir, nasıl anlamalıyız?

 13. Bediüzzaman'ın Bir Şeyhi Olmuş mudur?

Yükleniyor...