Bediüzzaman'ın Yaşantısı

İçerikler


 1. "Sürgünden sürgüne, hapisten hapse dolaştırılan Bediüzzaman, nasıl 'hür adam' oluyor?" şeklindeki eleştirilere nasıl cevap verilebilir?

 2. Bediüzzaman Said Nursi, neden Risalelerde sürekli çektiği işkencelerden bahsediyor, bu insana kasvet, hüzün veriyor, nasıl yorumlarsınız?

 3. "Ben, benden sonra erkekler için kadınlardan daha tehlikeli bir fitne bırakmadım." hadisi ile ilgili Risalelerde bilgi var mı? Üstad'ın evlenmemesini bu hadise bağlayabilir miyiz?

 4. "Eski Said, sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviye-i siyasiyeyi terk etti..." Günümüz alimlerinden sigaranın haram olduğunu söyleyenler vardır. Bediüzzaman gibi birinin sigara kullanmasını nasıl değerlendirmeliyiz?

 5. "Rüya ile amel edilmez." deniliyor. Üstad'ın Geylani Hazretlerini rüyasında görüp, Miran Aşireti reisi Mustafa Paşa'yı doğru yola çağırması olayını nasıl anlamalıyız? Namaz kılmayanın cezasını, devletin vermesi gerekmez mi?

 6. Bazı âlimler, sigaranın zararları eskiden bu kadar bariz bilinmediği için içildiğini ve mekruh dediklerini söylüyor. Bu, asrın müceddidi için de geçerli midir?

 7. Bediüzzaman Hazretleri, bizzat sohbet ettiğinde nasıl bir dil kullanırdı; herkesin anlayabileceği şekilde yalın bir dil kullanmaya özen gösterir miydi? Sohbetlerinden Ami ve âlim aynı anda istifade edebiliyor muydu?

 8. Bediüzzaman Hazretlerinin doksan kitap ezberlemesi, ona verilen vehbi ilimlerin menbaı sünuhat mı, ilham mı?

 9. Bediüzzaman Hazretlerinin yemek yedikten sonraki iki saat içerisinde hiçbir şey yiyip içmediğini duymuştum. Acaba bu durumun hikmeti ne olabilir? Bu sünnet midir?

 10. Bediüzzaman'ın Bildiği Diller Nelerdir?

 11. Bediüzzaman'ın Sakal Bırakmamasının Dinimizdeki Yeri Nedir?

 12. Bediüzzaman'ın tahsil hayatının üç ay olduğu ifade ediliyor. Üç aylık bir tahsille bu kadar ilim öğrenilebilir mi?

 13. Bediüzzaman'ın, kerametlerini ifade etmekten kaçınmasının sebebi nedir?

 14. Bediüzzaman, kendisi sakal bırakmamış ve evlenmemiştir; bunların sebebi nedir? Kendisinden sonra gelen talebelerine bunu tavsiye etmiş midir?

 15. Bence, Üstad'ın sarığı korunduğu gibi, sakalı da korunabilirdi; sakal bırakmamasının ne gibi hikmetleri olabilir, bıyık bırakması tek başına sünnet midir?

 16. Hatıralarda Üstad'ın suyu soğuk içtiğini okumuştum. Bildiğim kadarıyla Peygamber Efendimiz suyu, ne çok soğuk ne de çok sıcak içermiş. Hikmeti ne olabilir?

 17. Herkese meydan okuyan Üstad, sonradan nasıl oluyor da büyük bir tevazu örneği sergiliyor?

 18. Kader adalet eder, kişi zulmeder kaidesince, bir kişi dünyada bir yanlışlık yaparsa, Allah onun cezasını başka bir zaman ve mekanda, başka bir musibetle bela ile verir. Peki Üstad belaların, musibetlere maruz kalmış, Üstad'ın suçu neydi o zaman?

 19. Peygamber Efendimiz'in, ümmetine çok tavsiye ettiği, yaptırması sünnet olan hacamatı, Üstad'ımız yaptırır mıydı?

 20. Said Nursi hangi hapislerde yatmıştır? Hapislerde kaldığı gün ve aylar belli midir? Bu hapislerde kalmasının sebepleri nelerdir?..

 21. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin askerlik hizmeti (gönüllü alay komutanlığı dışında) hakkında bilgi verir misiniz?

 22. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin nazardan şiddetli kaçmasının sebebi veya hikmeti ne olabilir?

 23. Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri sosyal fobik miydi?

 24. Üstad Bediüzzaman Said Nursi kaç defa, nerelerde ve kimler tarafından zehirlenmiştir, bilgi verir misiniz?

 25. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Kaç Dil Biliyordu?

 26. Üstad Bediüzzaman'ın Gösterdiği Kerametleri Yazar mısınız?

 27. Üstad Hazretleri hiç ilaç kullanmış mıydı; ilaçlara güvenmeme olabilir mi zehirlenme ihtimaline karşı?..

 28. Üstad Hazretlerinin genellikle bir günü nasıl geçerdi?

 29. Üstad ne ile geçimini sağlıyordu? Kendisi iktisatla diyor. Ama bir miktar para olmalı ki, onu iktisatlı kullansın?

 30. Üstad sakal bırakmadığı halde bıyıkta neden ısrarcı olmuştur, bıyığın terkedilmez olmasının sebebi nedir?

 31. Üstad sarık taktığı halde neden sakal bırakmamış, ikisi de şeairden değil midir?

 32. Üstad'ın az uyuduğu ve az yemek yediği söyleniyor, Üstad'ın bu özelliği kesbi mi, vehbi mi? Riyazete biz de girebilir miyiz?

 33. Üstad'ın devamlı hapis ve hüzün dolu bir hayat geçirmesinin sebebi; "Hüzne yapışın. Zira hüzün, kalbin anahtarıdır." hadisi olabilir mi, hikmeti nedir?

 34. Üstad'ın hediye almamasının hikmeti nedir? Hediyeleşmek sünnet iken; Bediüzzaman hediye almamakla sünnete muhalefet etmiş olmuyor mu?

 35. Üstad'ın iki sünnet (evlilik, sakal) hariç tüm sünnetleri uyguladığı söyleniyor; ancak Üstadımız umreye de gitmemiş?..

 36. Üstad'ın Kullandığı Kokular Esanslar Nelerdir?

 37. Üstad'ın sarık sarması için raporu olduğu söyleniyor, bu konuda bilgi verir misiniz?

 38. Üstad'ın, "fazla yumurta verdiği için tavuğu kovduğu" doğru mudur, aslı nedir? Fazla yumurta ikram-ı Rabbani değil midir? Üstad'ın yaptığı caiz midir?

 39. Üstad, anne ve babası vefat edince haberi olmamış mı, ya da hapiste miydi? Üstad, diğer kardeşlerinden -Abdülmecid Ağabey hariç- kimse ile görüşmemiş mi?

 40. Üstad, kıyafetlerinin temiz olmasına dikkat ederdi, fakat yamalı ve çok eski kıyafetlerle dolaşırdı. Hasta olduğu zaman mahkemeye araba ile götürülürdü, kendisi bundan rahatsız olurdu. Bunları hangi hikmete binaen yapıyordu?

Yükleniyor...