Merak Edilenler

İçerikler


 1. "Üstad'ın sünneti" gibi bir kavram kullanmak "Bediüzzaman'ın sünneti" demek doğru mu? Varsa nelerdir?

 2. Bediüzzaman Said Nursi'nin Rus esaretindeki şahitleri kimlerdir, Rusya'dan firarı ile ilgili hatıralar var mıdır?

 3. Üstad Hazretleri, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisinin mi yoksa Nur şakirdlerinin şahs-ı manevisinin mi temsilcisidir?

 4. "Bediüzzaman'ın Mardin hayatı hadiseli geçmekte idi..." Üstad'ın bu tarz-ı hareketinin hikmeti ne olabilir? Nur talebeleri bu konularda Üstad'ı taklit edebilirler mi?

 5. Bediüzzaman Said Nursi, ebced hesaplamasını nasıl öğrendiğini neden söylemiyor ve cifir ilmini bize neden öğretmiyor?

 6. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinde, hissikablelvuku neden çok görünüyordu? Bu sadece iyi insanlarda mı olur?

 7. Bediüzzaman Said Nursi'nin, çınar ağacındaki kulübeciğini yapmak kimin aklına gelmiş?

 8. Bediüzzaman Said Nursi neden kendi nefsini herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyor?

 9. Bediüzzaman Said Nursi'nin Nüfus Cüzdanı Var mıydı?

 10. Bediüzzaman Said Nursi'nin CV'si / öz geçmişi var mıydı?

 11. Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılması sonucunda, Üstad Hazretleri, İslamiyeti savunma adına diğer cemaat ve tarikatlara nazaran daha fazla hizmet etmiş diyebilir miyiz?

 12. Günümüzdeki din problemleri ve çözümleri hakkında, Bediüzzaman Hazretlerinin düşüncesi nedir?

 13. Bediüzzaman Said Nursinin hayatı; keramet, mücadele ve her seferinde zaferle sonuçlanan tartışmalarla anlatılıyor. Bu O'nun seçilmiş kişi olduğunu mu gösterir? Kendisinin bu konudaki görüşü nasıldır?

 14. Üstad Hazretlerinin Birinci Dünya Savaşında, sair diğer yerlerde yaptığı bunca hizmet, neden tarih kitaplarımızda yer almıyor? Yalan tarih mi okuyoruz?

 15. Üstad vefat etmeden önce durumu çok kötü olduğu halde neden Urfa'ya gitti? Ve "Ben Urfa'ya ölmeye geldim." demesinin ve ölümünün Urfa'da olmasını istemesinin hikmeti nedir?

 16. Üstad "Hayatımda iki şeyi bilmiyorum; biri korkmak, diğeri unutmak." Üstad'ın bu sözü sahih midir, nerede geçiyor ve nasıl anlamalıyız?..

 17. "Üstad Bediüzzaman Said Nursi; Allah ile görüşmüş." diyenler var, sizin düşünceniz nedir?

 18. Bazıları Bediüzzamanın ismi için; Said-i Nursi değil, Said Nursi veya Said-i Nurs olarak yazılması gerektiğini ifade ediyorlar. Arapça mantığa göre doğrusu nedir?

 19. Bediüzzaman Hazretleri, kendisiyle el sıkışılmasından, elinin öpülmesinden ve hatta ona bakılmasından ruhen müteessir oluyor. Bunun hikmeti nedir?

 20. Bediüzzaman Hazretleri, yatsıdan sonra neden kimse ile görüşmezdi?

 21. Bediüzzaman Hazretleri; mucizelerin ihtiyarı elden almadığı konusunda bir şey diyor mu? Zira şakk-ı kamer mucizesini gören nasıl inkar edebilir ki?

 22. Bediüzzaman ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Sürekli soruluyor bana, Üstad'ın isminin geçtiği ayet var mı?

 23. Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde, "tekfir ve küfür" konularına nasıl baktığını açıklamış mıdır?

 24. Üstad'ın cihad anlayışı nasıldı? Bediüzzaman'ın hayatında kalemle manevi cihat da görünüyor; mavzerle maddi cihat da görünüyor...

 25. Bediüzzaman Said Nursi, Kore Harbini neden desteklemiş olabilir?

 26. Bediüzzaman Said Nursi Hz. yaşadığı dönemde, var olan fikir akımlarından hangisine daha bağlıydı; İslamcılık mı?

 27. Üstad neden bu kadar çok eleştiriliyor? Üstad neden o kadar çok sürgün yedi ve hapis yattı?

 28. Bediüzzaman Said Nursi'ye beslediğimiz muhabbeti; kendisine kudsiyet verdiğimiz zannıyla eleştiriyorlar. Bunlara nasıl cevap verilebilir?

 29. Üstadımız Birinci Said'den İkinci Said'e geçişte; birileriyle istişare etti mi, yoksa kendi aklı ve duygularıyla mı karar aldı? Meşveret etmemek sünnete muhalefet olur mu, bizler de bazı işlerimizde istişare etmezsek olmaz mı?

 30. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, kendisine verilen onca sıkıntı ve tazyikatı, inayet olarak ifade etmesini açar mısınız?

 31. Bediüzzaman Hazretleri saçlarını ne kadar sıklıkla ve ne ile yıkıyordu? Kendisinin bazı talebelerini tıp ve şifalar konusunda yetiştirdiğini biliyoruz, bu konuda tavsiyeleri var mıdır?

 32. Üstad Latince biliyor muydu ve Tarihçe-i Hayat'ı okumuş mudur?

 33. Üstad neden itidali tavsiye etmiştir; hatta "bize tecavüz dahi edilse nur gösteririz" demiştir. Hâlbuki ona zulüm yapanlar İslam adına yapmıştı. "El hubbu lillah, vel buğdi fillah." düsturuna göre düşmanlık etmesi gerekirdi?!.

 34. "Bediüzzaman kâğıt parayı yanında taşımaz ve dokunmazmış." diye bir şey okudum. Gerekçe ise hadiste geçen "garkad ağacı" meselesi imiş. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 35. Bediüzzaman ahir zamanda yaşadığımızı ve güzel günlerin bizi beklediğini ifade ediyor. Ahir zamanda şatlar daha ağır, durum daha kötü olmayacak mı?

 36. Üstadın sakal bırakma ve evlenme sünnetini yerine getirmemesini nasıl izah edersiniz?

 37. Bediüzzaman Hazretleri üveysi miydi, yani bu yolda mı ilerlemiştir?

 38. Bediüzzaman Said Nursi; Allah tarafından seçilmiş bir kişi mi?

 39. Bediüzzaman Hazretlerinin, eski usul Arapça eğitim sistemi hakkında bir beyanatı var mı?

 40. Bediüzzaman neden imzasında isminin ilk ve ikinci sessiz harfleri olan "sin" ve "ayn" harflerini kullanmıştır? Mesela "kün fe yekün" için "kâf-nun" kısaltmasını kullanıyor. Hikmeti hakkında bilginiz var mı?

 41. Üstad Özellikle Elini Öptürmüş müdür?

 42. Üstad'ın, zalim bir aşiret reisinin çayını içmesi istiğna düsturuna zıt değil mi?

 43. Bediüzzaman Hazretleri de hatalı olamaz mı? Birçok Nur talebesi niçin onun her hareketine bir hikmet adapte etmeye çalışıyor?

 44. Üstadımız'ın, Hz. Ali'den Ders Almasını Nasıl Anlayabiliriz?

 45. Bediüzzaman Said Nursi içine kapanık biri miydi? Yazısı iyi olmayan, ama üstün zekâya sahip denilen "disleksi" mi vardı onda?

 46. Üstad Bediüzzaman'ın boydan çekilmiş resimleri öğretici kategorisinde midir?

 47. Üstad kendisi evlenmediği halde, evliliği teşvik etmiş midir?

 48. Üstada ait matematik ya da geometri kitabının olduğundan bahsediliyor. Çıkan bir yangın sonucu yandığını biliyorum. Acaba bu konuda elinizde mufassal bir bilgi var mı? Ne zaman yazmış, içerisindeki konular neler?

 49. Üstad'ın boydan fotoğrafını evdeki duvara asmak uygun olur mu? Namaz kılarken kıyamda göz ucu ile görülebiliyor, tam karşıda değil yani...

 50. Üstad Bediüzzaman, Tiflis polisi ile hangi dilde konuşmuştur? Üstad Rusça biliyor muydu?

 51. "Ümmetim içinde bir adam bulunur ki, onun şefâatiyle Allah Benî Temîm kabilesinden daha fazla insanı (cehennemden çıkarıp) cennete girdirir." bu hadiste ifade edilen şahsiyetin; Üstad Hazretleri olma imkanı ne derecedir?

 52. Üstad Bediüzzaman Hazretlerine neden saldırıyorlar, yanlışını bulmaya çalışıyorlar?

 53. Üstad Bediüzzaman gibi evliyalar için kullanılan "Kuddise Sırruhu" yani "Allah onun sırrını mukaddes etsin." ifadesindeki "sır" nedir?

 54. “Üstadımızın bakışları neden bu kadar sert? İnsanı ürkütüyor." diyen kardeşlerimize nasıl cevap verebiliriz?

 55. Üstad Bediüzzaman; Kütüb-ü Sitte'nin hepsini okumuş mu? Yani fıkıh kitapları olsun, hadis olsun, hepsini bitirmiş midir?

 56. Üstad, ahir zamanda kurtuluşa ermek için yapılması gerekenler hususunda neler söylüyor?

 57. Üstad Risalelerde hakimlere hitap ederken; "Mahkeme-i alinizden" , "Sayın" diyor. Üstadımızın, dinsiz hakimlere böyle hitap etmesi doğru mudur?

 58. Üstadın irşad yönü ve metodunu kısaca açıklar mısınız?

 59. Bir hadiste: "Şu resimleri yapanlar kıyamette kendilerine, yaptığınızı canlandırınız, denilerek cezalandırılacaklardır." buyruluyor. Ancak evlerimizde Bediüzzaman'ın resimleri bulunabiliyor. Resimlerini yapmak ve asmak konusunu açar mısınız?

 60. Bediüzzaman İmam Rabbaninin kitaplarını çokça okumuş, feyiz, ilham, enerji almış ve risaleleri yazmış. İmam Rabbani'nin eserleri risaleler gibi midir?

 61. Allah'ın, Üstad Hazretleri gibi vazifeli olan kullarını, hatalara düşmeye karşı uyarıp uyarmadığını, yanlışlara karşı koruyup korumadığını merak ediyorum?

 62. Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamber Efendimizin hadislerinde Bediüzzaman Said Nursi´nin geleceği veya eserleri hakkında bilgiler var mı?

 63. Bediüzzaman Said Nursi, İmam Rabbani, İmam Gazali, İbni Arabi gibi zatların Kur'an ve sünnetten istihrac yaptığı mevzuları, bazı şahısların kabul etmemesine ne cevap verebiliriz? Kitap ve sünnette bu mevzu yok, dendiğinde ne denebilir?

 64. Üstad'ın eski usul Arapça medreseleri hakkındaki görüşleri nelerdir, o medreselerde okuyanlara ne gibi tavsiyelerde bulunmuştur?

 65. Üstad'ın sendikalara bakış açısı nasıldır? Sendikalara üye olmak doğru mudur?

 66. Üstad nasıl oluyor da, doksana yakın kitabı ezberleyebiliyor? Bunun için herhangi bir teknik mi kullanıyordu? Bizler de aynı şeyi yapabilir miyiz acaba?

 67. Üstad'ın, müsteşrikler hakkındaki görüşleri nasıldır, bu konuda bilgi verebilir misiniz?

 68. Üstadımız, niçin Nurlarda ezana özel bir önem vermiş ve asliyeti için mücadele etmiştir?

 69. Peygamberler, Bediüzzaman Said Nursi gibi âlimler, müçtehitler neden hep sıkıntılı hayat geçirmişler?

 70. Üstad Hazretleri birçok konuda, sanki yeni anlamış gibi, "şunu şunu yeni fark ettim" diyor. Üstad gibi büyük zatlar da mı sürekli terakki ediyorlar? Bu durum hayatlarının sonuna kadar da devam ediyor mu?

 71. Bediüzzaman Hazretlerinin ölümünden sonra da, tasarrufu devam etmekte midir? Üstadımızın ruhaniyetinden istifade etme yolları ve bunun tezahürleri nelerdir?

 72. Bediüzzaman vefat ettiğinde, semada meleklerin alkış tuttuğu veya tebessüme geldiği anlatılıyor. Böyle bir şey olmuş mudur?

 73. Üstad Bediüzzaman'ın radyo, televizyon ve gazeteye bakışı hakkında bilgi verir misiniz?

 74. Üstad'ın amudi / dikey velayete sahip olduğu ve şu kadar erkek gücüne sahip olduğu şeklindeki söylentilerine nasıl bakmak gerekiyor?

 75. Üstad kendisi sarık taktığı halde, neden talebelerine kravat takmalarını söylemiştir?

 76. Üstad'ın Doğu'da doğmasının, Türkiye'de yaşayıp burada vefat etmesinin hikmeti ne olabilir acaba?

 77. Acluni'nin "Hadis olmadığını" söylediği bazı ifadelere, Üstadımız'ın "Hadis gibi" itibar etmesini nasıl anlamalıyız?

 78. Üstad'ın annesi Nuriye hanım, O'nu nasıl yetiştirmiştir?

 79. Üstad'ın bakış açısı çok güzel, bazı tiksindirici hayvanlardan bahsederken bile müthiş izahlar yapıyor, estetik bakışı harika... Biz neden aynı şekilde davranamıyoruz, bazı güzellikleri bile göremiyoruz?

 80. Üstadımızın "Ölüye Kur'an okumak" hakkındaki görüşü nedir, caiz olmadığı söylentileri var da, bilgi verir misiniz?

 81. Bugün Üstad'ı eleştiren gruplar bile Üstad'ın görüşlerini paylaşmaktadır. Üstad'ın birçok kesim tarafından örnek alınmasının hikmeti nedir?

 82. Üstad'ımızın gazetelere bakış açısı neydi? Bazı dönem okuduğu halde, bazı dönem okumamasını, okumuyorum dediği halde Zübeyir Ağabeye okutmasını nasıl anlamalıyız?

 83. Üstadımız velayet-i kübrada keşf ve kerametin az göründüğünü ifade ediyor. Üstadımızda da hadsiz keramet ve keşf görülmüş; bunun sırrı nedir?

 84. Üstad'ın HÜR ADAM filmine ilgi az olursa, bununla ilgili duygumuz ne olmalıdır? Ben şahsen çok üzülürüm. Böyle bir durumda nasıl hareket etmeliyiz, nasıl düşünmeliyiz?

 85. Allah, veli kullarına, neden veli olduğunu belli ettirmiyor? Üstad'a baktığımızda Üstad'ın veli olduğunu görüyoruz. Veli zatlar makamlarının farkındalar mı?

 86. Üstad bid'atlarla da mücadele etmiş midir, hangi bid'atları ortadan kaldırmıştır?

 87. Üstad'ın kertenkeleyi öldürmeme,yılanı öldürmeme gibi nasihatleri var; ama kertenkele ve yılanların öldürülmeleri hususunda hadisler var. Bu durumu nasıl izah edebiliriz?

 88. Bediüzzaman iş adamlarına bu sistemde ne gibi tavsiyelerde bulunmuştur?

 89. Üstad'ın ölmeden önce rüyasında Peygamber Efendimizi görüp de Urfa'ya gitmesinin hikmeti nedir?

 90. Üstad Hazretleri, "Vasiyet yazmak sünnettir." diyor. Bu ifadesini hangi hadise dayandırıyor? Peygamber Efendimiz vasiyet yazmış mıdır?

 91. Eski Said ve Yeni Said dönemi arasındaki usul farkının ve hizmet tarzının sebebi ve hikmetini izah eder misiniz?

 92. Üstad Bediüzzaman cifri hesaplamalarda bazen şeddeli veya şeddesiz gibi ibarelere yer veriyor. Acaba cifir ilminde şeddeyi, meddeyi ve tenvini saymamak ya da saymak kişiye mi bırakılıyor?

 93. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Hristiyan ve Yahudilerle görüşmüş mü?

 94. Üstad Bediüzzaman Hazretleri İsmi Azama Mazhar mıdır?

 95. Üstad'ın mezarı belli olsaydı ve insanların diğer İslam büyüklerinin mezarlarını ziyaret ettiği gibi onun mezarını da ziyaret etseydi, ne gibi bir sakınca olabilirdi ki? Bediüzzaman'ın mezarının bilinmemesinin hikmeti ne olabilir?

 96. "Kararan gecelerin sabahı erken olur." ifadesini izah eder misiniz, bu ifade Üstad Bediüzzaman'a mı aittir?

 97. Bediüzzaman Said Nursi, Peygamber Efendimizi rüyasında görüyor ve kendisine "Ümmetime sual sormamak şartıyla sana ilim verilecek!" deniyor. Neden Üstadın soru sormaması isteniyor?

 98. Üstadımızda, esmâ-i hüsnâdan hangileri daha çok tecelli etmiştir?

 99. Üstad Hazretlerinin, on bini alim olmak üzere yüz bin kişiye Arabistanda fetva verdiği doğru mudur?

 100. Üstad, Rusya'dan kaçtığında parası var mıydı? Almanya'da veya bir Alman otelinde iki ay kaldığı doğru mu? Öyle ise hangi parayla kaldı?

Yükleniyor...