Merak Edilenler

İçerikler


 1. Üstad Hazretleri, karşılığını vermeden hiç mi bir şey almamış, hediye kabul etmemiş?

 2. Üstad'ın geçici bir cinnet geçirmesi, Molla Muhammed'in hançer çekmesi üzerine de Üstad'ın baltaya sarılması hadisesi ile ilgili bilgi verir misiniz?

 3. Bediüzzaman, "Ferdiyet" makamına mazhar mıdır?

 4. Bediüzzaman Said Nursi'nin heykellere karşı bakış açısı nasıldır?

 5. Üstad merdümgiriz olduğu için mi cumaya gitmemiş? Bu; insana verilmiş fıtri bir hâl mi, yoksa hadiselerin tesirinden midir?

 6. Denizli hapsi hangi sebeplerden dolayı başlamıştır?

 7. "Kur'an bize yeter." diyenlerle Üstad Hazretlerinin mealen "Hakiki tevhid-i kıble Kur'an-ı Kerim'de olur. Ona yapıştım." sözü arasında fark var mı, izah eder misiniz?

 8. Üstad Hazretleri hangi renk cübbe giyer, sarık takardı? Sünnette bu konuda bir bilgi var mıdır?

 9. Üstad'ın Kafkasya cephesinde herhangi bir kaynakta geçen muharebesi var mı?

 10. "Üstad'ın sünneti" gibi bir kavram kullanmak "Bediüzzaman'ın sünneti" demek doğru mu? Varsa nelerdir?

 11. Bediüzzaman Said Nursi'nin Rus esaretindeki şahitleri kimlerdir, Rusya'dan firarı ile ilgili hatıralar var mıdır?

 12. Üstad Hazretleri, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisinin mi yoksa Nur şakirdlerinin şahs-ı manevisinin mi temsilcisidir?

 13. Bediüzzaman Said Nursi, neden Risalelerde sürekli çektiği işkencelerden bahsediyor, bu insana kasvet, hüzün veriyor, nasıl yorumlarsınız?

 14. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinde, hissikablelvuku neden çok görünüyordu? Bu sadece iyi insanlarda mı olur?

 15. Bediüzzaman Said Nursi'nin, çınar ağacındaki kulübeciğini yapmak kimin aklına gelmiş?

 16. Bediüzzaman Said Nursi neden kendi nefsini herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyor?

 17. Bediüzzaman Said Nursi'nin Nüfus Cüzdanı Var mıydı?

 18. Bediüzzaman Said Nursi'nin CV'si / öz geçmişi var mıydı?

 19. Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılması sonucunda, Üstad Hazretleri, İslamiyeti savunma adına diğer cemaat ve tarikatlara nazaran daha fazla hizmet etmiş diyebilir miyiz?

 20. Günümüzdeki din problemleri ve çözümleri hakkında, Bediüzzaman Hazretlerinin düşüncesi nedir?

 21. Bediüzzaman Said Nursinin hayatı; keramet, mücadele ve her seferinde zaferle sonuçlanan tartışmalarla anlatılıyor. Bu O'nun seçilmiş kişi olduğunu mu gösterir? Kendisinin bu konudaki görüşü nasıldır?

 22. Üstad Hazretlerinin Birinci Dünya Savaşında, sair diğer yerlerde yaptığı bunca hizmet, neden tarih kitaplarımızda yer almıyor? Yalan tarih mi okuyoruz?

 23. Üstad vefat etmeden önce durumu çok kötü olduğu halde neden Urfa'ya gitti? Ve "Ben Urfa'ya ölmeye geldim." demesinin ve ölümünün Urfa'da olmasını istemesinin hikmeti nedir?

 24. Üstad Hazretlerinin genellikle bir günü nasıl geçerdi?

 25. Üstad "Hayatımda iki şeyi bilmiyorum; biri korkmak, diğeri unutmak." Üstad'ın bu sözü sahih midir, nerede geçiyor ve nasıl anlamalıyız?..

 26. "Üstad Bediüzzaman Said Nursi; Allah ile görüşmüş." diyenler var, sizin düşünceniz nedir?

 27. Bazıları Bediüzzamanın ismi için; Said-i Nursi değil, Said Nursi veya Said-i Nurs olarak yazılması gerektiğini ifade ediyorlar. Arapça mantığa göre doğrusu nedir?

 28. Bediüzzaman Hazretleri, kendisiyle el sıkışılmasından, elinin öpülmesinden ve hatta ona bakılmasından ruhen müteessir oluyor. Bunun hikmeti nedir?

 29. Bediüzzaman Hazretleri, yatsıdan sonra neden kimse ile görüşmezdi?

 30. Bediüzzaman Hazretleri; mucizelerin ihtiyarı elden almadığı konusunda bir şey diyor mu? Zira şakk-ı kamer mucizesini gören nasıl inkar edebilir ki?

 31. Bediüzzaman ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Sürekli soruluyor bana, Üstad'ın isminin geçtiği ayet var mı?

 32. Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde, "tekfir ve küfür" konularına nasıl baktığını açıklamış mıdır?

 33. Üstad'ın cihad anlayışı nasıldı? Bediüzzaman'ın hayatında kalemle manevi cihat da görünüyor; mavzerle maddi cihat da görünüyor...

 34. Bediüzzaman Said Nursi, Kore Harbini neden desteklemiş olabilir?

 35. Bediüzzaman Said Nursi Hz. yaşadığı dönemde, var olan fikir akımlarından hangisine daha bağlıydı; İslamcılık mı?

 36. Üstad neden bu kadar çok eleştiriliyor? Üstad neden o kadar çok sürgün yedi ve hapis yattı?

 37. Bediüzzaman Said Nursi'ye beslediğimiz muhabbeti; kendisine kudsiyet verdiğimiz zannıyla eleştiriyorlar. Bunlara nasıl cevap verilebilir?

 38. Üstadımız Birinci Said'den İkinci Said'e geçişte; birileriyle istişare etti mi, yoksa kendi aklı ve duygularıyla mı karar aldı? Meşveret etmemek sünnete muhalefet olur mu, bizler de bazı işlerimizde istişare etmezsek olmaz mı?

 39. Üstad'ın, "fazla yumurta verdiği için tavuğu kovduğu" doğru mudur, aslı nedir? Fazla yumurta ikram-ı Rabbani değil midir? Üstad'ın yaptığı caiz midir?

 40. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, kendisine verilen onca sıkıntı ve tazyikatı, inayet olarak ifade etmesini açar mısınız?

 41. Bediüzzaman Hazretleri saçlarını ne kadar sıklıkla ve ne ile yıkıyordu? Kendisinin bazı talebelerini tıp ve şifalar konusunda yetiştirdiğini biliyoruz, bu konuda tavsiyeleri var mıdır?

 42. Üstad Latince biliyor muydu ve Tarihçe-i Hayat'ı okumuş mudur?

 43. Üstad neden itidali tavsiye etmiştir; hatta "bize tecavüz dahi edilse nur gösteririz" demiştir. Hâlbuki ona zulüm yapanlar İslam adına yapmıştı. "El hubbu lillah, vel buğdi fillah." düsturuna göre düşmanlık etmesi gerekirdi?!.

 44. "Bediüzzaman kâğıt parayı yanında taşımaz ve dokunmazmış." diye bir şey okudum. Gerekçe ise hadiste geçen "garkad ağacı" meselesi imiş. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 45. Bediüzzaman ahir zamanda yaşadığımızı ve güzel günlerin bizi beklediğini ifade ediyor. Ahir zamanda şatlar daha ağır, durum daha kötü olmayacak mı?

 46. Üstadın sakal bırakma ve evlenme sünnetini yerine getirmemesini nasıl izah edersiniz?

 47. Bediüzzaman Said Nursi; Allah tarafından seçilmiş bir kişi mi?

 48. Bediüzzaman Hazretlerinin, eski usul Arapça eğitim sistemi hakkında bir beyanatı var mı?

 49. Üstad Bediüzzaman neden imzasında isminin ilk ve ikinci sessiz harfleri olan "sin" ve "ayn" harflerini ve "Künfeyekün" için "Kâf-Nun" kısaltmasını kullanıyor, hikmeti ne olabilir?

 50. Üstad Özellikle Elini Öptürmüş müdür?

 51. Üstad'ın, zalim bir aşiret reisinin çayını içmesi istiğna düsturuna zıt değil mi?

 52. "Sürgünden sürgüne, hapisten hapse dolaştırılan Bediüzzaman, nasıl 'hür adam' oluyor?" şeklindeki eleştirilere nasıl cevap verilebilir?

 53. Bediüzzaman Hazretleri de hatalı olamaz mı? Birçok Nur talebesi niçin onun her hareketine bir hikmet adapte etmeye çalışıyor?

 54. Bediüzzaman Said Nursi içine kapanık biri miydi? Yazısı iyi olmayan, ama üstün zekâya sahip denilen "disleksi" mi vardı onda?

 55. Üstad Bediüzzaman'ın boydan çekilmiş resimleri öğretici kategorisinde midir?

 56. Bediüzzaman Hazretleri, bizzat sohbet ettiğinde nasıl bir dil kullanırdı; herkesin anlayabileceği şekilde yalın bir dil kullanmaya özen gösterir miydi? Sohbetlerinden Ami ve âlim aynı anda istifade edebiliyor muydu?

 57. Üstad kendisi evlenmediği halde, evliliği teşvik etmiş midir?

 58. Üstada ait matematik ya da geometri kitabının olduğu, yangında yandığını söyleniyor. Elinizde mufassal bir bilgi var mı? Ne zaman yazmış, içerisindeki konular neler?

 59. Üstad'ın iki sünnet (evlilik, sakal) hariç tüm sünnetleri uyguladığı söyleniyor; ancak Üstadımız umreye de gitmemiş?..

 60. Üstad'ın boydan fotoğrafını evdeki duvara asmak uygun olur mu? Namaz kılarken kıyamda göz ucu ile görülebiliyor, tam karşıda değil yani...

 61. Üstad Bediüzzaman, Tiflis polisi ile hangi dilde konuşmuştur? Üstad Rusça biliyor muydu?

 62. "Ümmetim içinde bir adam bulunur ki, onun şefâatiyle Allah Benî Temîm kabilesinden daha fazla insanı (cehennemden çıkarıp) cennete girdirir." bu hadiste ifade edilen şahsiyetin; Üstad Hazretleri olma imkanı ne derecedir?

 63. Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri sosyal fobik miydi?

 64. Üstad Bediüzzaman Hazretlerine neden saldırıyorlar, yanlışını bulmaya çalışıyorlar?

 65. Üstad Bediüzzaman gibi evliyalar için kullanılan "Kuddise Sırruhu" yani "Allah onun sırrını mukaddes etsin." ifadesindeki "sır" nedir?

 66. “Üstadımızın bakışları neden bu kadar sert? İnsanı ürkütüyor." diyen kardeşlerimize nasıl cevap verebiliriz?

 67. Üstad, ahir zamanda kurtuluşa ermek için yapılması gerekenler hususunda neler söylüyor?

 68. Üstad Risalelerde hakimlere hitap ederken; "Mahkeme-i alinizden" , "Sayın" diyor. Üstadımızın, dinsiz hakimlere böyle hitap etmesi doğru mudur?

 69. Üstadın irşad yönü ve metodunu kısaca açıklar mısınız?

 70. Bir hadiste: "Şu resimleri yapanlar kıyamette kendilerine, yaptığınızı canlandırınız, denilerek cezalandırılacaklardır." buyruluyor. Ancak evlerimizde Bediüzzaman'ın resimleri bulunabiliyor. Resimlerini yapmak ve asmak konusunu açar mısınız?

 71. Bediüzzaman İmam Rabbaninin kitaplarını çokça okumuş, feyiz, ilham, enerji almış ve risaleleri yazmış. İmam Rabbani'nin eserleri risaleler gibi midir?

 72. Allah'ın, Üstad Hazretleri gibi vazifeli olan kullarını, hatalara düşmeye karşı uyarıp uyarmadığını, yanlışlara karşı koruyup korumadığını merak ediyorum?

 73. Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamber Efendimizin hadislerinde Bediüzzaman Said Nursi´nin geleceği veya eserleri hakkında bilgiler var mı?

 74. Bediüzzaman Said Nursi, İmam Rabbani, İmam Gazali, İbni Arabi gibi zatların Kur'an ve sünnetten istihrac yaptığı mevzuları, bazı şahısların kabul etmemesine ne cevap verebiliriz? Kitap ve sünnette bu mevzu yok, dendiğinde ne denebilir?

 75. Bediüzzaman'ın, kerametlerini ifade etmekten kaçınmasının sebebi nedir?

 76. Üstad'ın eski usul Arapça medreseleri hakkındaki görüşleri nelerdir, o medreselerde okuyanlara ne gibi tavsiyelerde bulunmuştur?

 77. Üstad'ın sendikalara bakış açısı nasıldır? Sendikalara üye olmak doğru mudur?

 78. Üstad'ın, müsteşrikler hakkındaki görüşleri nasıldır, bu konuda bilgi verebilir misiniz?

 79. Üstadımız, niçin Nurlarda ezana özel bir önem vermiş ve asliyeti için mücadele etmiştir?

 80. Peygamberler, Bediüzzaman Said Nursi gibi âlimler, müçtehitler neden hep sıkıntılı hayat geçirmişler?

 81. Üstad Hazretleri birçok konuda, sanki yeni anlamış gibi, "şunu şunu yeni fark ettim" diyor. Üstad gibi büyük zatlar da mı sürekli terakki ediyorlar?

 82. Bediüzzaman Hazretlerinin ölümünden sonra da, tasarrufu devam etmekte midir? Üstadımızın ruhaniyetinden istifade etme yolları ve bunun tezahürleri nelerdir?

 83. Üstad'ın Doğu'da doğmasının, Türkiye'de yaşayıp burada vefat etmesinin hikmeti ne olabilir acaba?

 84. Üstad kendisi sarık taktığı halde, neden talebelerine kravat takmalarını söylemiştir?

 85. Üstad'ın amudi / dikey velayete sahip olduğu ve şu kadar erkek gücüne sahip olduğu şeklindeki söylentilerine nasıl bakmak gerekiyor?

 86. Üstad Bediüzzaman'ın radyo, televizyon ve gazeteye bakışı hakkında bilgi verir misiniz?

 87. Üstad'ın devamlı hapis ve hüzün dolu bir hayat geçirmesinin sebebi; "Hüzne yapışın. Zira hüzün, kalbin anahtarıdır." hadisi olabilir mi, hikmeti nedir?

 88. Bediüzzaman vefat ettiğinde, semada meleklerin alkış tuttuğu veya tebessüme geldiği anlatılıyor. Böyle bir şey olmuş mudur?

 89. Üstad sakal bırakmadığı halde bıyıkta neden ısrarcı olmuştur, bıyığın terkedilmez olmasının sebebi nedir?

 90. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin nazardan şiddetli kaçmasının sebebi veya hikmeti ne olabilir?

 91. Bazı âlimler, sigaranın zararları eskiden bu kadar bariz bilinmediği için içildiğini ve mekruh dediklerini söylüyor. Bu, asrın müceddidi için de geçerli midir?

 92. Üstad, kıyafetlerinin temiz olmasına dikkat ederdi, fakat yamalı ve çok eski kıyafetlerle dolaşırdı. Hasta olduğu zaman mahkemeye araba ile götürülürdü, kendisi bundan rahatsız olurdu. Bunları hangi hikmete binaen yapıyordu?

 93. Kader adalet eder, kişi zulmeder kaidesince, bir kişi dünyada bir yanlışlık yaparsa, Allah onun cezasını başka bir zaman ve mekanda, başka bir musibetle bela ile verir. Peki Üstad belaların, musibetlere maruz kalmış, Üstad'ın suçu neydi o zaman?

 94. Bediüzzaman'ın Bildiği Diller Nelerdir?

 95. Hatıralarda Üstad'ın suyu soğuk içtiğini okumuştum. Bildiğim kadarıyla Peygamber Efendimiz suyu, ne çok soğuk ne de çok sıcak içermiş. Hikmeti ne olabilir?

 96. Bence, Üstad'ın sarığı korunduğu gibi, sakalı da korunabilirdi; sakal bırakmamasının ne gibi hikmetleri olabilir, bıyık bırakması tek başına sünnet midir?

 97. Üstadımızın "Ölüye Kur'an okumak" hakkındaki görüşü nedir, caiz olmadığı söylentileri var da, bilgi verir misiniz?

 98. Üstad'ın bakış açısı çok güzel, tiksindirici hayvanlardan bile bahsederken müthiş izahlar yapıyor... Biz neden aynı şekilde davranamıyor, bazen güzellikleri bile göremiyoruz?

 99. Üstad'ın annesi Nuriye hanım, O'nu nasıl yetiştirmiştir?

 100. Acluni'nin "Hadis olmadığını" söylediği bazı ifadelere, Üstadımız'ın "Hadis gibi" itibar etmesini nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...