Block title
Block content

Merak Edilenler

İçerikler

 1. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinde, hissikablelvuku neden çok görünüyordu? Bu sadece iyi insanlarda mı olur?

 2. Bediüzzaman Said Nursi neden kendi nefsini herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyor?

 3. Bediüzzaman Said Nursi'nin Nüfus Cüzdanı Var mıydı?

 4. Bediüzzaman Said Nursi'nin CV'si / öz geçmişi var mıydı?

 5. Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılması sonucunda, Üstad Hazretleri, İslamiyeti savunma adına diğer cemaat ve tarikatlara nazaran daha fazla hizmet etmiş diyebilir miyiz?

 6. Günümüzdeki din problemleri ve çözümleri hakkında, Bediüzzaman Hazretlerinin düşüncesi nedir?

 7. Bediüzzaman Said Nursinin hayatı; keramet, mücadele ve her seferinde zaferle sonuçlanan tartışmalarla anlatılıyor. Bu O'nun seçilmiş kişi olduğunu mu gösterir? Kendisinin bu konudaki görüşü nasıldır?

 8. Üstad Hazretlerinin Birinci Dünya Savaşında, sair diğer yerlerde yaptığı bunca hizmet, neden tarih kitaplarımızda yer almıyor? Yalan tarih mi okuyoruz?

 9. Üstad vefat etmeden önce durumu çok kötü olduğu halde neden Urfa'ya gitti? Ve "Ben Urfa'ya ölmeye geldim." demesinin ve ölümünün Urfa'da olmasını istemesinin hikmeti nedir?

 10. Üstad "Hayatımda iki şeyi bilmiyorum; biri korkmak, diğeri unutmak." Üstad'ın bu sözü sahih midir, nerede geçiyor ve nasıl anlamalıyız?..

 11. "Üstad Bediüzzaman Said Nursi; Allah ile görüşmüş." diyenler var, sizin düşünceniz nedir?

 12. Bazıları Bediüzzamanın ismi için; Said-i Nursi değil, Said Nursi veya Said-i Nurs olarak yazılması gerektiğini ifade ediyorlar. Arapça mantığa göre doğrusu nedir?

 13. Bediüzzaman Hazretleri, kendisiyle el sıkışılmasından, elinin öpülmesinden ve hatta ona bakılmasından ruhen müteessir oluyor. Bunun hikmeti nedir?

 14. Bediüzzaman Hazretleri, yatsıdan sonra neden kimse ile görüşmezdi?

 15. Bediüzzaman Hazretleri; mucizelerin ihtiyarı elden almadığı konusunda bir şey diyor mu? Zira şakk-ı kamer mucizesini gören nasıl inkar edebilir ki?

 16. Bediüzzaman ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Sürekli soruluyor bana, Üstad'ın isminin geçtiği ayet var mı?

 17. Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde, "tekfir ve küfür" konularına nasıl baktığını açıklamış mıdır?

 18. Üstad'ın cihad anlayışı nasıldı? Bediüzzaman'ın hayatında kalemle manevi cihat da görünüyor; mavzerle maddi cihat da görünüyor...

 19. Bediüzzaman Said Nursi, Kore Harbini neden desteklemiş olabilir?

 20. Bediüzzaman Said Nursi Hz. yaşadığı dönemde, var olan fikir akımlarından hangisine daha bağlıydı; İslamcılık mı?

 21. Üstad neden bu kadar çok eleştiriliyor? Üstad neden o kadar çok sürgün yedi ve hapis yattı?

 22. Bediüzzaman Said Nursi'ye beslediğimiz muhabbeti; kendisine kudsiyet verdiğimiz zannıyla eleştiriyorlar. Bunlara nasıl cevap verilebilir?

 23. Üstadımız Birinci Said'den İkinci Said'e geçişte; birileriyle istişare etti mi, yoksa kendi aklı ve duygularıyla mı karar aldı? Meşveret etmemek sünnete muhalefet olur mu, bizler de bazı işlerimizde istişare etmezsek olmaz mı?

 24. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, kendisine verilen onca sıkıntı ve tazyikatı, inayet olarak ifade etmesini açar mısınız?

 25. Üstad Latince biliyor muydu ve Tarihçe-i Hayat'ı okumuş mudur?

 26. Üstad neden itidali tavsiye etmiştir; hatta "bize tecavüz dahi edilse nur gösteririz" demiştir. Hâlbuki ona zulüm yapanlar İslam adına yapmıştı. "El hubbu lillah, vel buğdi fillah." düsturuna göre düşmanlık etmesi gerekirdi?!.

 27. "Bediüzzaman kâğıt parayı yanında taşımaz ve dokunmazmış." diye bir şey okudum. Gerekçe ise hadiste geçen "garkad ağacı" meselesi imiş. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 28. Bediüzzaman ahir zamanda yaşadığımızı ve güzel günlerin bizi beklediğini ifade ediyor. Ahir zamanda şatlar daha ağır, durum daha kötü olmayacak mı?

 29. Bediüzzaman Hazretleri üveysi miydi, yani bu yolda mı ilerlemiştir?

 30. Bediüzzaman Said Nursi; Allah tarafından seçilmiş bir kişi mi?

 31. Bediüzzaman Hazretlerinin, eski usul Arapça eğitim sistemi hakkında bir beyanatı var mı?

 32. Bediüzzaman neden imzasında isminin ilk ve ikinci sessiz harfleri olan "sin" ve "ayn" harflerini kullanmıştır? Mesela "kün fe yekün" için "kâf-nun" kısaltmasını kullanıyor. Hikmeti hakkında bilginiz var mı?

 33. Üstad Özellikle Elini Öptürmüş müdür?

 34. Üstad'ın, zalim bir aşiret reisinin çayını içmesi istiğna düsturuna zıt değil mi?

 35. Bediüzzaman Hazretleri de hatalı olamaz mı? Birçok Nur talebesi niçin onun her hareketine bir hikmet adapte etmeye çalışıyor?

 36. Üstadımız'ın, Hz. Ali'den Ders Almasını Nasıl Anlayabiliriz?

 37. Bediüzzaman Said Nursi içine kapanık biri miydi? Yazısı iyi olmayan, ama üstün zekâya sahip denilen "disleksi" mi vardı onda?

 38. Üstad Bediüzzaman'ın boydan çekilmiş resimleri öğretici kategorisinde midir?

 39. Üstad kendisi evlenmediği halde, evliliği teşvik etmiş midir?

 40. Üstad'ın boydan fotoğrafını evdeki duvara asmak uygun olur mu? Namaz kılarken kıyamda göz ucu ile görülebiliyor, tam karşıda değil yani...

 41. Üstad Bediüzzaman, Tiflis polisi ile hangi dilde konuşmuştur? Üstad Rusça biliyor muydu?

 42. "Ümmetim içinde bir adam bulunur ki, onun şefâatiyle Allah Benî Temîm kabilesinden daha fazla insanı (cehennemden çıkarıp) cennete girdirir." bu hadiste ifade edilen şahsiyetin; Üstad Hazretleri olma imkanı ne derecedir?

 43. Üstad Bediüzzaman Hazretlerine neden saldırıyorlar, yanlışını bulmaya çalışıyorlar?

 44. Üstad Bediüzzaman gibi evliyalar için kullanılan "Kuddise Sırruhu" yani "Allah onun sırrını mukaddes etsin." ifadesindeki "sır" nedir?

 45. “Üstadımızın bakışları neden bu kadar sert? İnsanı ürkütüyor." diyen kardeşlerimize nasıl cevap verebiliriz?

 46. Üstad Bediüzzaman; Kütüb-ü Sitte'nin hepsini okumuş mu? Yani fıkıh kitapları olsun, hadis olsun, hepsini bitirmiş midir?

 47. Üstad, ahir zamanda kurtuluşa ermek için yapılması gerekenler hususunda neler söylüyor?

 48. Üstad Risalelerde hakimlere hitap ederken; "Mahkeme-i alinizden" , "Sayın" diyor. Üstadımızın, dinsiz hakimlere böyle hitap etmesi doğru mudur?

 49. Bir hadiste: "Şu resimleri yapanlar kıyamette kendilerine, yaptığınızı canlandırınız, denilerek cezalandırılacaklardır." buyruluyor. Ancak evlerimizde Bediüzzaman'ın resimleri bulunabiliyor. Resimlerini yapmak ve asmak konusunu açar mısınız?

 50. Bediüzzaman İmam Rabbaninin kitaplarını çokça okumuş, feyiz, ilham, enerji almış ve risaleleri yazmış. İmam Rabbani'nin eserleri risaleler gibi midir?

Yükleniyor...