Merak Edilenler

İçerikler


 1. Bazı büyük veli zatların meleklerle görüşebildiğini Üstadımız söylüyor. Üstad Hazretleri de meleklerle görüşmüş müdür?

 2. "Allah, Üstad'ı kendisini anlatması için göndermiştir." diye ifadeler kullanılıyor, bu tür ifadeleri kullanmamızda bir sakınca var mı?

 3. Bediüzzaman’ın gençlik yıllarında medresede yemek yerken yaşlı bir kişinin geldiği, Üstad'ın onunla ilgilenip yemek yedirdiği, yaşlı kişinin de “Evladım, sen boş bir insana benzemiyorsun. Allah seni bu asra imam yapsın.” dediğinin kaynağı var mı?

 4. Üstadımızın, Yeni Said olmasına katkıda bulunan; Fütuh-ul Gayb kitabını okumamızın, mesleğimiz açısından, bizim de istifademize medar olur mu?

 5. Peygamber Efendimiz rüyamıza girince, gerçekten girmiş gibi oluyoruz; orada sanallık yok ve şeytan karışmıyor. Peki Üstad gibi zatlar rüyamıza girerse gerçeklik payı nedir?

 6. Bediüzzaman'a göre beşeri aşk nasıl olmalıdır?

 7. Üstad Hazretlerinin Gavs olduğuna dair bir bilgi var mıdır? Gavs ise, Gavs-ı Azam mıdır, Gavs-ı Azam makamı Hz. Geylani'ye mi aittir?

 8. Beni Kurayza Yahudileri hakkında verilen hükmü Üstad nasıl değerlendirmiştir?

 9. Bediüzzaman Hazretleri marifetullah ehlinden miydi? Velayet-i kübra makamı ile marifetullah ayrı kavramlar mıdırlar?

 10. Bediüzzaman Said Nursi, neden fotoğraf çektirmiş ve kendi suretinin Tarihçe'ye konmasına niye müsaade etti?

 11. "Nurcular ve sosyalistler birbirini tanımalıdırlar. Marks ile Said Nursi arasında hiçbir fark yoktu..." düşüncesi ne kadar doğrudur? Üstad ile sosyalizm arasında bağlantı kurulabilir mi, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 12. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Kaç İsmi Vardır?

 13. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin manevi makamı; görevi gereği, hep aynı mı yoksa hizmetlerine müteallik olarak yükselen bir makam mıdır?

 14. Bediüzzaman'ın Eski Said döneminde felsefe ile İslam'a hizmet ettiğini, Yeni Said döneminde ise doğrudan İslamı esas tuttuğuna ilişkin, Risalelerde bahisler vardır. İkisi arasındaki somut fark nedir?

 15. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, hayatı boyunca ne gibi hatalar yapmıştır? Özellikle teşhis ve tespitlerinde ne gibi hatalar olmuştur?

 16. Sempozyumlarda tebliğ sunan birisi, Üstad Hazretlerinin üç döneminden bahsetmektedir. Şöyle ki; Birinci Said döneminin İslamiyeti, İkinci Said döneminin İmanı, Üçüncü Said döneminin ise İhsanı temsil ettiğini ifade etti. Buna bir açıklık getirir misiniz?

 17. İlim dünyasında "hermenötik" diye adlandıran bir disiplin var. Müfessirler hermenötik usulüyle mi Kur'an'ı tefsir ediyorlar? Hermenötik tevil sanatı mı; Üstad hermenötik ilmini uygulamış diyebilir miyiz?

 18. Üstad Kurtuluş Savaşı'na bilfiil katılmış mı, yoksa o devrede ne yapmıştır?

 19. Üstad'ın Elbiselerinin ve Bedeninin Gül Gibi Koktuğu Söyleniyor, Doğru mu?

 20. Bediüzzaman'ın "zihin yorgunluğu" olarak ifade edilen rahatsızlığını nasıl değerlendirmek gerekir?

 21. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Üç Ayda Ezberlediği Doksan Kitap Hangileridir?

 22. Üstad'ın Nevruz Bayramı kutladığı söyleniyor ve İmamı Gazali der ki; "Kim Nevruz ya da Mihrican Bayramını kutlarsa, dinden çıkar." Böyle bir şey duydum, ne derece doğrudur? Bu konuda bir bilgi var mıdır?

 23. Bediüzzaman Said Nursi'nin kadınlara ve kadın haklarına bakışı nasıldır?

 24. Bir kitapta Bediuzzaman'ın tarih bilgisinden bahsediliyor. İslam'a göre tarih ilim sayılıyor mu? Tarih ilmini öğrensem sevap kazanır mıyım?

 25. Said Nursi Hazretlerinin hocası kimdir ve hocasının hocası, yani silsilesi nedir? Âlim olmak için seyit olmak şart mı?

 26. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, kendini insanüstü bir varlık olarak mı görüyor?

 27. Bediüzzaman Hazretleri Ashab-ı Bedir isimlerini okur muydu? Okuyorsa, ne sıklıkla okurdu?

 28. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Kadınlara Elini Öptürmüş mü?

 29. Üstad Hazretlerinin çocukluk veya gençlik döneminde ciddi ilk inkişafı nerede, hangi zamanda, ne şekilde gerçekleşmiştir? Bu noktada, hizmet erlerinin hayatlarında uzletin yeri ne olmalıdır?

 30. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin "Mirza Bediüzzaman'a Mektubu" hakkında bilgi verir misiniz? Mirza Bediüzzaman'a adlı mektubun Üstad'ımıza ait olmadığını iddia edenlere nasıl cevap verebiliriz?

 31. “Hz. Mevlana, benim zamanımda gelseydi, Risale-i Nur'u yazardı. Ben de Hz. Mevlana zamanında gelseydim, Mesnevi'yi yazardım” ifadesi nerede geçiyor, nasıl anlamak gerekir?

 32. Risalelerde bazı talebelerin Üstad Said Nursi yerine vefat ettikleri yazıyor. Bir başkasının yerine vefat etmenin dindeki yeri nedir, Bediüzzamanın yerine vefat eden talebeleri kimlerdir?

 33. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Vefatı Hakkında Detaylı Bilgi Verir misiniz?

 34. Üstadımızın, istiğna düsturu gereği hediyeleri kabul etmekten içtinab ettiğini biliyoruz. Aynı zamanda sağlığında bir arabası vardı, bu araba nasıl ve kimler tarafından temin ve tahsis edilmiştir?

 35. Üstad'ın Darü'l-Hikmet'ten aldığı maaşı, başkalara çok teberrük ve hediye ile beraber nasıl yetmiş? Eski Said maişetini nasıl temin etmiş? Hapis yemeklerini yemiş mi?

 36. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin bankalara bakış açısı nedir, bu konuda Risale-i Nur'da bilgi var mıdır?

 37. Üstad Bediüzzaman'ın Cenaze Namazını Kim Kıldırmıştır?

 38. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin herhangi bir sohbet veya ses kaydı var mıdır?

 39. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin mezarını kimler açmıştır, bu olay hakkında hatıralar mevcut mudur, bu olaya kim onay vermiştir?

 40. Ayak parmaklarının ikincisi ve üçüncüsü yapışık olması, seyitlik nişanı mı olmuş oluyor? Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de ayak parmakları böyle miymiş?

 41. Peygamberimizin (a.s.m.) Üstadımız Said Nursi'ye işaret ettiği hadisleri var mı? Varsa nelerdir?

 42. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Gözlerinin Rengi Nasıldı?

 43. Üstad Urfa'da vefat ederken yanında bulunan ağabeyler kimlerdi?

 44. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, nefsini nasıl terbiye ve tezkiye etmiştir?

 45. Büyük İslam âlimleri bazı nazariyeleri savunmuşlar. Acaba Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de bir nazariye(teori)si var mıdır?

 46. Üstad'ın reformistlerle ilgisi var mıdır? İslam'da reform, İslam'ı yıkmak için mason stratejisi midir?

 47. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Doğum Tarihi Hakkında Net Bir Bilgi Var mıdır?

 48. "Üstad Bediüzzaman Said Nursi'yi, neden asmadılar veya asamadılar?" sorusuna nasıl cevap verebiliriz?

 49. Bediüzzaman Said Nursi vefat edince avucundan kâğıt çıktığı ve kâğıtta "Risale-i Nur davasına son nefese kadar sahip çıkanın hameleliğini ben yapacağım." yazdığı doğru mu?

 50. Eski Said ve Yeni Said dönemleri hakkında bilgi verir misiniz? Eski ve Yeni Said Dönemleri denilince ne anlaşılmalı?

 51. Üstad, neden kabrinin bilinmemesini istemiştir? Said Nursi'nin kabri nerededir?

Yükleniyor...