Block title
Block content

Merak Edilenler

İçerikler

 1. Allah'ın, Üstad Hazretleri gibi vazifeli olan kullarını, hatalara düşmeye karşı uyarıp uyarmadığını, yanlışlara karşı koruyup korumadığını merak ediyorum?

 2. Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamber Efendimizin hadislerinde Bediüzzaman Said Nursi´nin geleceği veya eserleri hakkında bilgiler var mı?

 3. Bediüzzaman Said Nursi, İmam Rabbani, İmam Gazali, İbni Arabi gibi zatların Kur'an ve sünnetten istihrac yaptığı mevzuları, bazı şahısların kabul etmemesine ne cevap verebiliriz? Kitap ve sünnette bu mevzu yok, dendiğinde ne denebilir?

 4. Üstad'ın eski usul Arapça medreseleri hakkındaki görüşleri nelerdir, o medreselerde okuyanlara ne gibi tavsiyelerde bulunmuştur?

 5. Üstad'ın sendikalara bakış açısı nasıldır? Sendikalara üye olmak doğru mudur?

 6. Üstad nasıl oluyor da, doksana yakın kitabı ezberleyebiliyor? Bunun için herhangi bir teknik mi kullanıyordu? Bizler de aynı şeyi yapabilir miyiz acaba?

 7. Üstad'ın, müsteşrikler hakkındaki görüşleri nasıldır, bu konuda bilgi verebilir misiniz?

 8. Üstadımız, niçin Nurlarda ezana özel bir önem vermiş ve asliyeti için mücadele etmiştir?

 9. Peygamberler, Bediüzzaman Said Nursi gibi âlimler, müçtehitler neden hep sıkıntılı hayat geçirmişler?

 10. Üstad Hazretleri birçok konuda, sanki yeni anlamış gibi, "şunu şunu yeni fark ettim" diyor. Üstad gibi büyük zatlar da mı sürekli terakki ediyorlar? Bu durum hayatlarının sonuna kadar da devam ediyor mu?

 11. Bedizzaman Said Nursi tımarhaneye atılmış mıdır; atılmışsa neden atılmıştır?

 12. Bediüzzaman Hazretlerinin ölümünden sonra da, tasarrufu devam etmekte midir? Üstadımızın ruhaniyetinden istifade etme yolları ve bunun tezahürleri nelerdir?

 13. Üstadımızın "Ölüye Kur'an okumak" hakkındaki görüşü nedir, caiz olmadığı söylentileri var da, bilgi verir misiniz?

 14. Üstad'ın amudi / dikey velayete sahip olduğu ve şu kadar erkek gücüne sahip olduğu şeklindeki söylentilerine nasıl bakmak gerekiyor?

 15. Üstad kendisi sarık taktığı halde, neden talebelerine kravat takmalarını söylemiştir?

 16. Üstad kaç yaşında iken Hutbe-i Şamiye'yi okumuştur?

 17. Üstad'ın Doğu'da doğmasının, Türkiye'de yaşayıp burada vefat etmesinin hikmeti ne olabilir acaba?

 18. Bediüzzaman vefat ettiğinde, semada meleklerin alkış tuttuğu veya tebessüme geldiği anlatılıyor. Böyle bir şey olmuş mudur?

 19. Üstad Bediüzzaman'ın radyo, televizyon ve gazeteye bakışı hakkında bilgi verir misiniz?

 20. Acluni'nin "Hadis olmadığını" söylediği bazı ifadelere, Üstadımız'ın "Hadis gibi" itibar etmesini nasıl anlamalıyız?

 21. Üstad'ın annesi Nuriye hanım, O'nu nasıl yetiştirmiştir?

 22. Üstad'ın bakış açısı çok güzel, bazı tiksindirici hayvanlardan bahsederken bile müthiş izahlar yapıyor, estetik bakışı harika... Biz neden aynı şekilde davranamıyoruz, bazı güzellikleri bile göremiyoruz?

 23. Bugün Üstad'ı eleştiren gruplar bile Üstad'ın görüşlerini paylaşmaktadır. Üstad'ın birçok kesim tarafından örnek alınmasının hikmeti nedir?

 24. Üstad'ımızın gazetelere bakış açısı neydi? Bazı dönem okuduğu halde, bazı dönem okumamasını, okumuyorum dediği halde Zübeyir Ağabeye okutmasını nasıl anlamalıyız?

 25. Üstadımız velayet-i kübrada keşf ve kerametin az göründüğünü ifade ediyor. Üstadımızda da hadsiz keramet ve keşf görülmüş; bunun sırrı nedir?

 26. Üstad'ın HÜR ADAM filmine ilgi az olursa, bununla ilgili duygumuz ne olmalıdır? Ben şahsen çok üzülürüm. Böyle bir durumda nasıl hareket etmeliyiz, nasıl düşünmeliyiz?

 27. Allah, veli kullarına, neden veli olduğunu belli ettirmiyor? Üstad'a baktığımızda Üstad'ın veli olduğunu görüyoruz. Veli zatlar makamlarının farkındalar mı?

 28. Üstad bid'atlarla da mücadele etmiş midir, hangi bid'atları ortadan kaldırmıştır?

 29. Üstad'ın kertenkeleyi öldürmeme,yılanı öldürmeme gibi nasihatleri var; ama kertenkele ve yılanların öldürülmeleri hususunda hadisler var. Bu durumu nasıl izah edebiliriz?

 30. Bediüzzaman iş adamlarına bu sistemde ne gibi tavsiyelerde bulunmuştur?

 31. Üstad'ın ölmeden önce rüyasında Peygamber Efendimizi görüp de Urfa'ya gitmesinin hikmeti nedir?

 32. Üstad Hazretleri, "Vasiyet yazmak sünnettir." diyor. Bu ifadesini hangi hadise dayandırıyor? Peygamber Efendimiz vasiyet yazmış mıdır?

 33. Eski Said ve Yeni Said dönemi arasındaki usul farkının ve hizmet tarzının sebebi ve hikmetini izah eder misiniz?

 34. Üstad Bediüzzaman cifri hesaplamalarda bazen şeddeli veya şeddesiz gibi ibarelere yer veriyor. Acaba cifir ilminde şeddeyi, meddeyi ve tenvini saymamak ya da saymak kişiye mi bırakılıyor?

 35. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Hristiyan ve Yahudilerle görüşmüş mü?

 36. Üstad Bediüzzaman Hazretleri İsmi Azama Mazhar mıdır?

 37. Üstad'ın mezarı belli olsaydı ve insanların diğer İslam büyüklerinin mezarlarını ziyaret ettiği gibi onun mezarını da ziyaret etseydi, ne gibi bir sakınca olabilirdi ki? Bediüzzaman'ın mezarının bilinmemesinin hikmeti ne olabilir?

 38. "Kararan gecelerin sabahı erken olur." ifadesini izah eder misiniz, bu ifade Üstad Bediüzzaman'a mı aittir?

 39. Said Nursi'ye, Bediüzzaman lakabını kim, ne hikmete binaen vermiş?

 40. Bediüzzaman Said Nursi, Peygamber Efendimizi rüyasında görüyor ve kendisine "Ümmetime sual sormamak şartıyla sana ilim verilecek!" deniyor. Neden Üstadın soru sormaması isteniyor?

 41. Üstadımızda, esmâ-i hüsnâdan hangileri daha çok tecelli etmiştir?

 42. Üstad Hazretlerinin, on bini alim olmak üzere yüz bin kişiye Arabistanda fetva verdiği doğru mudur?

 43. Bazı büyük veli zatların meleklerle görüşebildiğini Üstadımız söylüyor. Üstad Hazretleri de meleklerle görüşmüş müdür?

 44. "Allah, Üstad'ı kendisini anlatması için göndermiştir." diye ifadeler kullanılıyor, bu tür ifadeleri kullanmamızda bir sakınca var mı?

 45. Üstadımızın, Yeni Said olmasına katkıda bulunan; Fütuh-ul Gayb kitabını okumamızın, mesleğimiz açısından, bizim de istifademize medar olur mu?

 46. Bediüzzaman’ın gençlik yıllarında medresede yemek yerken yaşlı bir kişinin geldiği, Üstad'ın onunla ilgilenip yemek yedirdiği, yaşlı kişinin de “Evladım, sen boş bir insana benzemiyorsun. Allah seni bu asra imam yapsın.” dediğinin kaynağı var mı?

 47. Peygamber Efendimiz rüyamıza girince, gerçekten girmiş gibi oluyoruz; orada sanallık yok ve şeytan karışmıyor. Peki Üstad gibi zatlar rüyamıza girerse gerçeklik payı nedir?

 48. Üstad Hazretlerinin Gavs olduğuna dair bir bilgi var mıdır? Gavs ise, Gavs-ı Azam mıdır, Gavs-ı Azam makamı Hz. Geylani'ye mi aittir?

 49. Bediüzzaman Hazretleri marifetullah ehlinden miydi? Velayet-i kübra makamı ile marifetullah ayrı kavramlar mıdırlar?

 50. Beni Kurayza Yahudileri hakkında verilen hükmü Üstad nasıl değerlendirmiştir?

Yükleniyor...