Bediüzzaman Said Nursi'ye Yönelik İtirazlar ve Cevaplar

İçerikler


 1. "Bediüzzaman Efsanesi ve Said Nursi Gerçeği" adlı kitapta geçen yabancı belgelere göre, Bediüzzaman'ın hayatını barındıran makaleye cevabınız nedir?

 2. "Said Nursi, zındık diye öldürülen Şeyhü’l-İşrak Sühreverdî kadar felsefeye göbeğinden bağlı olduğu görülmektedir. Gerçekten bunlar tümüyle safsatadır. Cafcaflı laflarla örülmüş tasavvufî demagojilerdir." şeklindeki iftiralara nasıl cevap verilebilir?

 3. Bediüzzaman Risalelerde zayıf hadisleri neden kullanıyor? Bilgi verir misiniz?

 4. Bediüzzaman Said Nursi’nin "Bana yazdırıldı!" demesi şirk midir?

 5. Bediüzzaman, "Hristiyanları kurtarmak ve cennete sokmak istiyor." iddiasına cevap verir misiniz?

 6. Bediüzzaman, "Muhammedsiz Müslümanlık telkin ediyor. Aslında Hristiyanlığa revaç vermek istiyor." iddiasına cevap verir misiniz?

 7. Bir insana "Bediüzzaman" demek şirk midir, âyet ve hadisler ışığında izah eder misiniz?

 8. Medresetü’z-Zehra'ya tahsis edilen paralara ne olduğu konusunda belgelerle bilgi verir misiniz?

 9. Üstad'a "vatan haini" diyenler var. Bediüzzaman Said Nursi'nin hangi sıfatları ve faaliyetleri vatan hainliğine hizmet ediyor?

 10. "Enver Paşa’nın Said Nursi’ye bir madalya verdiği şeklindeki rivayetler, uydurulmuş bir iddiadır, gerçek değildir." diyenlere nasıl cevap verirsiniz?

 11. "II. Meşrutiyetin arefesinde İstanbul’a gelen Said Nursî..." bilgisi doğru mu? "Sultan tek başına koca bir sarayı işgal ediyor, çıksın oradan, orayı ben mektep yapacağım." demiş mi? Bu ifadeden dolayı mı tımarhaneye gönderilmiş?

 12. "Said Nursi Hazretleri hep manevi cihattan bahsetmiş, hiç maddi cihattan bahsetmemiş." diyenlere karşı nasıl cevap vermek gerekir?

 13. "Said Nursi'yi Hatasız Görüp Putlaştıranlar Videosu (Risale-i Nur'da Şirk)" adlı videoya cevabınız nedir?

 14. "Said Nursi, Kurtuluş Savaşı devam ederken savaşa hiçbir katkısı olmayan; bir tür diyanet reisliği olan 'Darü'l-Hikmeti'l-İslamiyye' adlı bir kurumda maaşlı bir memur olarak çalışmıştır." iddiasına ne dersiniz?

 15. Bazı insanlar, Peygamber Efendimiz (sav)'den çok daha fazla kendisinden söz ediliyor, konuşuluyor diye, Üstad'ı zem ediyorlar. Bunlara karşı ne diyebiliriz?

 16. Bazıları Said Nursi'nin Toptaşı tımarhanesinden deli raporu aldığını yazıyor; böyle bir rapor gerçekten var mı?

 17. Bediüzzaman camide otururken, "Kurtuluş Mücadelesi"nin verildiğini ve onun yanına gelenlerin neden bir haber almak ya da harekete geçmek istemediğini sorduklarını okudum. Verdiği cevap ise ilginçtir; siz ise cephede olduğunu yazıyorsunuz?..

 18. Bediüzzaman Hazretlerinin her soruya cevap vermesi hakkındaki itiraz ve cevaplar...

 19. Bediüzzaman Hazretlerinin ilminin "ledünni" olduğu konusuna gelen itiraz ve iddialara cevaplar...

 20. Bediüzzaman Said Nursi'nin "Özgür bir Kürdistan tohumu ekiyorum. Onu geliştirip büyütün." dediğine dair iftiralara nasıl cevap verebiliriz?

 21. Bediüzzaman'ın da katıldığı I.Dünya Savaşı'nda Almanlarla Osmanlının ittifak etmesini; "Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin." âyeti delil getirilerek yanlış bulunuyor ve Said Nursi de bu yüzden eleştiriliyor. Buna ne dersiniz?

 22. Bediüzzaman'ın, Kürdistan'ın kurulması gerektiğini söylediğini yazanlara, nasıl cevap verebiliriz?

 23. Bediüzzaman, Papaya, Zülfikar adlı eserin yanı sıra mektup yollamış mı? Böyle bir mektup ile, sanki Üstadın da diyalogu desteklediği izlenimi veriliyor...

 24. Bediüzzaman’ın bazen cuma namazına gitmediği konusu en çok merak edilen ve sorulan bir konudur. Hatta birileri bunu bahane ederek Bediüzzaman’a saldırdıklarını görüyoruz. Aşağıdaki iddiaları da dikkate alarak bizi bu konuda aydınlatır mısınız?

 25. Bir internet sitesinde, Risalelerde geçen bir iki kelimenin anlamlarından yola çıkarak, güya Bediüzzaman reenkarnasyona inanıyormuş gibi bir iddia okudum, çok şaşırdım. Bu iddiaya ne dersiniz?

 26. Dinimiz nakil dinidir. Hiçbir âlim, fıkıh kitabına dayanmadan, ilhamla söylüyorum diyerek, görüşünü dinde senet gibi göstermeye çalışmaz. "Yalnız Kur'an" diyerek, sünneti, icmayı ve kıyası reddetmez. Said Nursi Hazretlerine bu açıdan nasıl bakabiliriz?

 27. Gerçekte olmadığı hâlde, Necmeddin Şahiner matematik, Şerif Mardin ise cebir kitabı yazdırdığını iddia ediyor Bediüzzaman'ın, ne dersiniz?

 28. Kur'an-ı Kerim "Gaybı ancak Allah bilir." derken, Bediüzzaman'ın gelecekle ilgili bazı haberler vermesini nasıl değerlendirmek gerekir?

 29. Said Nursi 'nin Teali-i İslam Cemiyetinin kurucuları arasında olduğu ve bu cemiyetin Kuva-yı Milliye aleyhinde yayımladığı beyannamede imzası olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur?

 30. Said Nursi'nin 1916 yılında Doğu Cephesi'nde yerel milislerle bölgede; Bitlis savunması sırasında Ruslarla savaştığı ve sonra da esir düştüğü bilgisinin dayanaksız olduğunu iddia edenler var. Bu iddialar doğru olabilir mi?

 31. Said Nursi'nin 2 Ocak 1919'da "Kürtlere, sınırları saptanmış bir ülke verilmesi ve İngiliz mandası altında özerklik tanınmasını" isteyen uzunca bir muhtıraya imza attığı iddiası doğru mu?

 32. Said Nursi'nin 4 Ağustos 1919'da Kürdistan Teali Cemiyetinden bazı kimselerle, İstanbul'da bulunan Amerikan İnceleme Kurulunu (King-Crane Komisyonu) ziyaret ederek, birtakım siyasi isteklerde bulunduğu iddia ediliyor. Bu doğru mudur?

 33. Said Nursi'nin I. Dünya Savaşı sırasında "İşaratü'l-İcaz" tefsirini yazması ve Kurtuluş Savaşı sırasında yer yer dini işlerle uğraşmasına, "Osmanlı o zamanlarda dârülharpti; dini işlerle uğraşmak caiz değildir." diyerek karşı çıkılıyor. Buna ne denir?

 34. Said Nursi'nin Şekerci Han'daki "Her suale cevap verilir, sual sorulmaz." ifadesine şahit olup da hatırası olan var mı? Bir insanın, sorulan her suale cevap vermesi, bütün ilimleri bilmesi mümkün mü?

 35. Said Nursi'nin Yeşilay'ın kurucusu olduğu doğru mudur? Bu teşkilatın Kurtuluş Savaşı ile hiçbir ilgisinin olmadığı söylenmektedir. Buna ne dersiniz?

 36. Said Nursi'nin, 31 Mart Mürteci İsyanının fitilini ateşleyen Derviş Vahdeti'nin Volkan Gazetesinde ve Kürdistan dergisinde yazılar yazmasını nasıl değerlendirmek gerekir?

 37. Said Nursi, 1907'lerde temeli atılan ve Almanlarca beslenen İslam Birliği amaçlı gizli istihbarat örgütü Teşkilat-ı Mahsusa'nın üyeleri arasında bulunuyordu. Buna ne diyeceksiniz?

 38. Said Nursi, 5 mart 1325 (18 Mart 1909) tarihinde yazdığı yazıda, "En evvel mürşid-i umumi olan ulema talebeyi şeriat namına ittihada davet ederiz..." diyerek şeriat adına birleşmeye çağırmıştır ki, bunun adı kışkırtmadır. Buna ne dersiniz?

 39. Said Nursi, I. Dünya Savaşında İttihat ve Terakki tarafından verdirilen cihat fetvasının yazarlarındandır. Bunu nasıl anlayacağız?

 40. Said Nursi, İttihad ve Terakki Hükümetinin kendisinden Van'da bir üniversite kurmasını istediğini belirtmiştir. Yani, "Van'da bir üniversite kurma düşüncesi Said Nursi'ye değil, İttihat ve Terakki'ye aittir." şeklindeki iddiaya nasıl cevap verebilirsiniz?

 41. Said Nursi’nin “yazmayı” bilmediğini ve bunu yıllar sonra itiraf ettiğini iddia edenler var. O’na ait olan, "Burada yalnız, kimsesiz, garip, yarım ümmi,.." cümlesini de iddialarına delil getirmektedirler. Ne dersiniz?

 42. Şükrü Hanioğlu, Said Nursi'nin, "adem-i merkeziyetçilik" düşüncesine yakın olmasını, onun ayrılıkçı Kürtçülerle birlikte Kürt ulusçuluğunu desteklediğinin gizli kanıtlarından biri olarak gösterdiği söylentilerine bakış açımız ne olmalıdır?

 43. Tarihçe-i Hayat isimli eserde Üstad'ın boydan boya fotoğrafları vardır. Bu fotoğraflar dini açıdan sakıncalı değil midir? Bunun bir açıklaması var mıdır?

 44. Üstad Bediüzzaman Said Nursi "Bana yazdırıldı." derken, peygamberlik mi iddia etmiş oluyor?

 45. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Sultan Abdulhamit Han Hazretlerinin torunu olan Namıka Sultandan helallik istemiş midir?

 46. Üstad ilk dönem eserlerinde Kürtlerden çok bahseder, bazıları bunu Kürtçülük olarak algılıyor; ne dersiniz?

 47. Üstad'ımızın Tevrat'tan, Zebur'dan, İncil'den aldığı âyetlerin, isimleri zikredilen kitaplarda bulunmadığı iddia ediliyor. Üstad o âyetleri nerden almıştır?

 48. Üstad'ın "eğer hadisse" ifadesini kullanarak hadis ilmini çok iyi bilmediğini kabul ettiğini iddia edenler var. Üstad'ın böyle bir ifadesi var mı? Varsa açıklar mısınız?

Yükleniyor...