On Dokuzuncu Mektub / Giriş Kısmı

İçerikler


 1. "Ahmed" isminin daha çok ubudiyeti, velayeti ile alakadar olduğu, mucize de velayeti ile daha çok alakadar olduğu için "Mucizat-i Ahmediye" denilmiş, diye açıklanmış. Mucize, nübüvveti ile daha çok alakadar olmaz mı?

 2. "Sekiz müstensihin birbirini görmeden yazdıkları nüshalarda, lâfz-ı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kelimesi, öyle bir tarzda tevafuk etmeleri,.." On Dokuzuncu Mektup'un başındaki harikaların üçüncüsünü izah eder misiniz?

 3. Bir cevabınızda, bazı kesimlerin mucizeleri inkâr ettiğini ifade ediyorsunuz. Mucizeleri inkâr edenlerin delilleri nelerdir ve bunlara nasıl cevap verilebilir?

 4. On Dokuzuncu Mektup'ta; bazı işaretler sade isimlendirilmiş, bazısı "nükteli" olarak isimlendirilmiş. Buradaki fark neden olabilir?

 5. On Dokuzuncu Mektup'un yazılma sebebi nedir?

 6. Üstad neden "Muhammed-i Arabî" tabirini kullanıyor; "arabî" demesindeki sır nedir?

 7. "Ahmed" ve "Muhammed" isimleri arasında fark var mıdır? Mesela "Mucizat-ı Ahmediye", "Hakikat-ı Muhammediye" gibi tabirlerdeki isimlerin seçilmesi nasıl olmaktadır?

 8. Celalettin Suyuti'nin yakaza aleminde Peygamber Efendimiz ile hadislerin yorumunu yaptığı ifade ediliyor. Bunun doğruluk payı var mıdır? Varsa hadislerin sıhhati açısından bunu nasıl değerlendirebiliriz?

 9. Hadis okumak tehlikeli, bunun için okumamak gerekir." anlayışı doğru mu? Hadisleri kimler okumalı kimler okumamalı? Risale-i Nur dairesindeki kişiler açısından böyle anlayışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Üstad'ın bu hususa dair bakışı nasıl?

 10. Hadislerin Arabî ibarelerini okumasak, günah olur mu? Risalelerde bu konuda bir ifade var mıdır?

 11. Peygamber Efendimiz'in neden birçok ismi var ve neden "Muhammed"den daha çok "Ahmed" ismi kullanılmıştır?

 12. Peygamberimize hitap nasıl olmalıdır? Üstadımız bazı yerlerde "Muhammed-i Arabi" diyor; ayette ise, "Peygamberle, birbirinizle konuştuğunuz gibi konuşmayın." diyor, bilgi verir misiniz?

 13. Üstad'ın verdiği bazı hadislerde cüzi farklılıkların bulunması, farklı rivayetlerin olmasından mı kaynaklanıyor?

Yükleniyor...