Block title
Block content

Şemme

İçerikler

 1. "Mahiyet-i beşerde pek ince bir ip, insanın vücudunda şuurlu bir kıl, şahsın kitabında bir elif kıymetinde ve miktarında olan ene’nin iki vechi vardır. Biri hayra bakar. Bu vecihle yalnız kabil-i feyizdir, fâil değildir. Diğer veçhi ise şerre..." izah?

 2. İnsanda ilahlık hissi olabilir mi, Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

 3. "Birinci vecih, ubudiyet-i mahzâya menşedir. Mahiyeti harfiye olup müstakil değildir. Vücudu tebeî olup aslî değildir. Mâlikiyeti vehmî olup hakikî değildir..." devamıyla izah eder misiniz?

 4. "Eğer vaktiyle o ene’nin şiddetli bir terbiyeyle başı kırılmazsa büyür, insanın vücudunu yutar." Enenin başını kıracak şiddetli terbiye nedir? Açıklar mısınız?

 5. "Eğer vaktiyle o “Ene”nin şiddetli bir terbiye ile başı kırılmaz ise büyür, insanın vücudunu yutar. Eğer milletin de enaniyeti inzimam ederse, Sâniin emrine karşı mübarezeye çıkar. Tam manasıyla bir şeytan olur. Sonra, halkı da kendisine kıyas,.." izah?

 6. "İkinci veçhi alan felsefe, ene’nin vücudunu aslî ve kendisini müstakil ve mâlik-i hakikî olduğunu zu’m etmişlerdir..." devamıyla izah eder misiniz?

 7. "Mühim bir mesele: Ene’nin iki veçhi vardır. Bir veçhini nübüvvet almıştır, bir veçhini de felsefe almıştır." izah eder misiniz?

 8. "... Nasıl ki, amellerin hayatı niyet iledir, onun gibi, niyet bir cihette fıtri ahvalin ölümüdür. Mesela tevazua niyet, onu ifsad eder, tekebbüre niyet, onu izale eder, feraha niyet onu uçurur; gam ve kedere niyet , onu tahfif eder ve..." İzahı?..

 9. "Ene, haddizatında bir hava, bir buhar gibi iken, verilen ehemmiyete göre mâyi haline gelir. Sonra ülfetle kalınlaşır. Sonra gaflet ve isyan ile öyle kalınlaşır ki, sahibini yutar." Bu paragrafı izah eder misiniz?

 10. "Ene, haddizatında bir hava, bir buhar gibi iken, verilen ehemmiyete göre mâyi haline gelir. Sonra ülfetle kalınlaşır. Sonra gaflet ve isyan ile öyle kalınlaşır ki, sahibini yutar." cümlelerini açıklar mısınız?

 11. "Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucb, riya ve gösteriş iledir..." İ'lem'in tamamını izah eder misiniz?

 12. "Hayrat ve hasenâtın hayatı niyetledir. Fesadı da ucub, riyâ ve gösterişledir..." ifadelerini açıklar mısınız?

 13. "Hülâsa: Ene, haddizatında bir hava, bir buhar gibi iken, verilen ehemmiyete göre mâyi haline gelir. Sonra ülfetle kalınlaşır. Sonra gaflet ve isyan ile öyle kalınlaşır ki, sahibini yutar..." devamıyla izah eder misiniz?

 14. "Kâinat bir şeceredir. Anasır onun dallarıdır. Nebatat yapraklarıdır. Hayvanat onun çiçekleridir. İnsanlar onun semereleridir..." İ'lem'i izah eder misiniz?

 15. "Ve fıtri olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdanıyatın esası, ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta bulur." cümlesinde neden vicdaniyatın esası ikinci bir şuur ile inkıta buluyor?

 16. Ene nefsin bir cüz'ü müdür? Ene berzahtır, mahluk değildir, diyor; öyle ise ene nedir? Mahluk değilse o zaman nedir; vücudu var mıdır?

 17. Niyet bir cihetle fıtrî ahvalin ölümüdür. Meselâ: Tevazua niyet onu ifsad eder, tekebbüre niyet onu izale eder.

 18. Niyet, bir cihetle fıtrî ahvalin ölümü müdür?

Yükleniyor...