Block title
Block content

Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar

İçerikler

 1. "...nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya mânevî bir kıyamet başlarında kopmazsa..." Manevi kıyamet, ne demek? Manevi alemde de mi kıyametler oluyor?

 2. "Sonra Gelecek O Mübarek Zât,.." İfadesinin İzahını Yapar mısınız?

 3. "Ümmetin beklediği, âhirzamanda gelecek zâtın üç vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymettarı olan iman-ı tahkikîyi neşr ve ehl-i imanı dalâletten kurtarmak cihetiyle o en ehemmiyetli vazifeyi aynen bitemamiha Risale-i Nur'da görmüşler.." izah?

 4. İman, hayat, şeriat nedir ve sosyal yansımaları nasıl olacaktır?

 5. Osman-ı Halidi Kimdir ve Üstad'dan Nasıl Bahsetmiştir?

 6. Risalelerde İsmi Geçen Topal Şükrü Kimdir?

 7. "İşte o has Nurcular ve bir kısmı evliya olan o kardeşlerimizin tâbire ve tevile muhtaç fikirlerini ortaya atmak, ehl-i dünyayı ve ehl-i siyaseti telâşe verir ve vermiş; hücumlarına vesile olur. Çünkü, birinci vazifenin hakikatini ve kıymetini göremiyorlar; öteki cihetlere hamlederler." İzah eder misiniz?

 8. Ahir Zaman Mehdisi kimdir, İkinci Vazifesi Hakkında bilgi verir misiniz?

 9. Ahir zamanda gelecek zatın, üç vazifesinden ikinci ve üçüncüsü icra edilirken, birinci vazife ihmal mı edilecek?

 10. Asrın imamları kimlerdir; merak ediyorum?

 11. Geniş daire hizmetleri nedir; Üstad nasıl bakmıştır? Geniş daire hizmetleri, Risale-i Nur'un planladığı bir hizmet türü müdür?

 12. "Nurlara o ismi vermek münasip görülmüyor. Belki 'Müceddiddir, onun pişdarıdır.' denilebilir." İzah eder misiniz?

 13. "O gelecek zâtın ismini vermek, üç vazifesi birden hatıra geliyor; yanlış olur." cümlesindeki yanlış/sakınca nedir? Üstad'ın mehdinin ismini bildiği anlaşılabilir mi? "İsevî ruhanîleriyle ittifak edip..." ifadesine göre, yurt dışında mı hizmet edecektir?

 14. Yakîniyet-i bürhaniye dahi, kazâyâ-yı makbûledeki zann-ı galibe inkılâp eder; daha muannid dalâlete ve mütemerrid zındıkaya tam galebesi, mütehayyir ehl-i imanda görünmemeye başlar...

 15. Yakîniyet-i bürhaniye dahi, kazâyâ-yı makbûledeki zann-ı galibe inkılâp eder; daha muannid dalâlete ve mütemerrid zındıkaya tam galebesi, mütehayyir ehl-i imanda görünmemeye başlar... Bu ifadeleri izah eder misiniz?

 16. "Bilirsiniz ki Ankara ehli vukufu Risale-i Nur'a ait kerametleri ve işareti gaybiyeleri inkar edememişler..." deniyor. Buradaki, Ankara ehli vukufundan kasıt kimlerdir?

 17. Müceddidlik nedir? Bazı eleştirilere göre İslamiyet'te müceddidlik yoktur, bunu nasıl kanıtlayabiliriz?

 18. Diğer mücedditler de hep eserler ortaya koyarak mücadele etmişlerdir. Onların eserleri de ledün ilmi ise sonradan etkinliği niye kalkıyor ve neden yeni bir müceddid geliyor?

 19. Günümüze kadar gelen müceddit sayısı belli midir; belli ise isimlerini öğrenebilir miyim?

 20. Müceddid Kime Göre Belirleniyor?

 21. Mevlana Halid için İmam Rabbani Hazretleri aracılık edip "Hizmeti için Hz. Gavsa izin ver..." demesinde ne mana var? Büyüklerde zaten kıskançlık gibi bir şey olmaz? Biraz açar mısınız?

 22. Velayet-i kübra sahibi olan varis-i Resuller sadece her yüz senede gelen veliler midir? Yüz senede bir gelen evliyaların, diğer velilerden büyük olduğunu söylemek doğru mudur?

 23. Üstad ahirzaman Mehdisi midir, Üstaddan Sonra Mehdi Gelecek mi?

 24. "Ebu Bekri’s-Sıddık koşarak minberin en yukarı basamağına kadar çıkar, hutbe okur. Hutbe içinde cemaate der ki: Bu söylediğim hakikatlerin izahatı Yirmi Dokuzuncu Sözdedir..." Risaleler sahabeler tarafından biliniyor muydu?

 25. "Milas'tan listeye göre kitab istemeye bir hak kazanmak için, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, Mısır Azizi Mukavkis'e yazdığı mektub,.." izah eder misiniz, özellikle kitap kazanmaya hak kazanmak ne demektir?

 26. "İşte bugün, yeni mart on iki, eski şubat yirmi yedidir." Burayı izah eder misiniz?

 27. "Eriş ey avn-ı şeriat eriş ey muhyiddin! Elem-i rîş cefasından erişti o reze." cümlesini açıklar mısınız? Buradaki "muhyiddin" hangi anlamda kullanılmıştır?

Yükleniyor...