Block title
Block content

Birinci Söz

İçerikler

 1. Birinci Söz'de geçen, yaprakların kurumamasında hiçbir maddi sebep yok mudur? Tabiiyyuna neden tokat vuruyor? Çünkü muhal de olsa o sebebe yapışabilirler; Birinci Söz'de ise hiçbir sebep yokmuş gibi anlatılıyor...

 2. Birinci Söz'de geçen, zikir, fikir ve şükür kavramlarını açıklar mısınız?

 3. Birinci Söz'de genel olarak ne anlatıldığını açıklar mısınız?

 4. Birinci Söz'de izah edilen, "Bismillah"taki tükenmez kuvvet nedir, bir örnekle açıklar mısınız?

 5. Birinci Söz'de Üstad neden "Bismillah her hayrın başıdır." diyerek izah yapıyor, "Bismillahirrahmanirrahim" denilse daha iyi olmaz mıydı?..

 6. Birinci Söz'de Üstad, Halıkımızın bize olan ihsanlarına karşı, bizim de zikir, şükür ve fikir ile mukabale de bulunmamız gerektiğini söylerken, neden fikir ortada olmasına rağmen, sıralamada üçüncü olarak zikretmiştir?

 7. Birinci Söz'de, "Biz dahi ona başlarız" denilir. Niçin "Biz dahi onunla başlarız" demiyor? Buradaki "Biz"den kasıt kimler olabilir?

 8. Birinci Söz'de, bu dünyaya "bir çöl" deniyor. Dünya hangi nefis için bir çöldür?

 9. Birinci Söz'de; Bismillah demeyip, Allah namına hareket etmeyenlerin perişan olacakları yazılıdır. Fakat hayatta bunun tersini görüyoruz, nasıl izah eder siniz?

 10. Birinci Söz'de; en makbul bir şefaatçi acz ve fakrdır denilirken, İhlas Risalesi'nin başında da ihlas için aynı ifade mevcuttur. İkisi arasında nasıl bir ilişki vardır?

 11. Birinci Söz'deki "Allah için yapmak" ibaresini nasıl anlamalıyız; Allah'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı yok? Bir de Allah için veya Allah rızası için yaparsak, ihlaslı olur muyuz, karşılık bekleniyor gibi?..

 12. Birinci Söz'deki izahata göre; "Bismillah" zikrindeki maksat ne olabilir?

 13. Birinci Söz'deki ve benzer temsilleri okurken; eğer biz baştan her şeyin Allah'ın kudretiyle olduğunu kabul etmişsek, temsil doğru olmaz. Çünkü temsildeki reis de hakikatte etkisizken, etkili olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla yanlış hüküm çıkmaz mı?

 14. Birinci Söz'e göre, insanın çok aciz ve fakir yaratılışı ile besmele ilişkisini açıklar mısınız?

 15. Birinci Söz'ün sonunda "Allah namına ver, Allah namına al" deniliyor. Ancak bazen alan da, veren de Allah'ı hatırına getirmiyor. Böyle durumlarda ne yapmalıyız?

 16. Birinci Söz'ün sonunda denildiği gibi, Allah namına vermeyen dinsizlerden bir şey alınmaz mı? Mesnevi-i Nuriye'de açıklanan zaruriyat yoksa haram mıdır? Etrafımızdaki akrabalar bu bahse giriyorsa, misafir olursak ne yapmalıyız?

 17. Birinci sözdeki "Bedevi Arap çöllerinde..." Buradaki "bedevi" ile ne kastediliyor? Sadece "çöl" kullanılsa bile yeterli değil miydi? Bedevinin kullanılma hikmeti nedir?

 18. Bismillah nasıl İslam nişanı olur; açıklar mısınız?

 19. Bizler yurt dışında yaşıyoruz ve bazan kaldığımız semtte tanıştığımız yabancılar hediyeler veriyorlar. Üstad ise, besemele çekmeyen gafilden alma diyor. Almazsam, karşı taraf yanlış anlıyacak ve hediyemi kabul etmiyor diye darılacak. Ne yapmalıyım?

 20. Farklı yerlerde aciz ve perişan olarak bahsedilen mahlukatın, Birinci Söz' de Bismillah diyerek harika işlere mazhar olduklarını söyleniyor. Birbirine zıt bu ifadeler nasıl anlaşılmalıdır?

 21. Hamd ve şükür aynı şey midir?

 22. Her şeyin bismillah deyip Allah namına, Allah’ın nimetlerini getirip bize verdiğini nereden anlıyoruz?

 23. Hiç bir zaruret yoksa, Allah'ı iman ile tanımayanlardan, yani ateistlerden bir şey almak caiz midir?

 24. Hz. İbrâhim ve Hz. Mûsâ ile alakalı âyetlerin Besmele bahsinde geçmesinin hikmeti nedir, yani neden Bismillah yerine o âyetler zikrediliyor?

 25. İlk sekiz sözdeki (Birinci Söz-Sekizinci Söz) hakikatlerin özellikle “kısaca ve avam lisanıyla” nazara verilmesinin hikmeti nedir?

 26. İnek, deve, keçi, koyun gibi hayvanlara neden" mübarek" sıfatı kullanılmış?

 27. İnsanların Allah namına verip, Allah namına almasının önemi nedir?

 28. İnsanoğlu dışındaki bütün mevcudatın bismillaha ihtiyacı ne çeşit olabilir? Yani insanın irade ve akıl sahibi olmasıyla her şeyde yaradanını anmak ve hatırlamak ihtiyacı duyması elzemdir. Fakat diğer şuursuz mevcudat bismillaha ihtiyaç duyar mı?

 29. Kadir ve Rahim isimlerine intisab ile hür irademizin devreye girmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Birinci Söz bu durumun sırrını nasıl izah ediyor?

 30. Mevcudat "Bismillah" deyince bitmez bir berekete ve tükenmez bir kuvvete mazhar oluyor. Biz besmele çekince bunlar oluyor mu? Eğer olmuyorsa, bu mana yalnızca hususi olarak mevcudata mı bakıyor?

 31. Mübarek hayvanlar olarak bahsedilenlerin dışındakiler mübarek değiller mi? Veya mübarek kelimesini nasıl anlamalıyız?

 32. Mucizelerin, peygamberlerden sadır olduğunu biliyoruz. Yaprakların sıcaklığa, köklerin sert taşlara mukavemeti de bir mucize midir? Peygamberlerdeki mucizelerle mahlukattaki mucizeler arasında farklar var mıdır?

 33. Sahib-i Kâinatın ismini alan kimselerin, “her hadisatın karşısında titremeden kurtulması” her zaman olmuyor. O halde kâinat sahibinin ismini almayı nasıl anlayacağız?

 34. Üstad "Bismillah her hayrın başıdır." diyor. Buradan "Hayırlı işlere başlarken bismillah çekmek şarttır." anlamı çıkarmak mümkün müdür?..

 35. Üstad "Bismillah her hayrın başıdır." diyor; oysa namaza başlarken "Allahu Ekber" ve "Sübhaneke" ile başlıyoruz. Nasıl anlamalıyız?

 36. Üstadımız ilk sözde bir askeri muhatap alıyor. Bunun meslekle mi yoksa şahsın kendisiyle mi alakası vardır?

 37. Üstadımız okuyucusuna “Ey kardeş!” diye hitap ediyor. Eskiden mürşitlerin hitaplarında daha sert ve muhatabı sarsıcı ifadelerin kullanıldığını biliyoruz. Üstadımızın yumuşak ve onure edici hitapları seçmesinin hikmeti nedir?

 38. Üstadımızın, nefsini herkesten ziyade öne almasının hikmeti nedir?

 39. Zikir, fikir, şükür meselesini nasıl anlamamız gerekiyor?

 40. “Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.” denilerek başlanıyor ve bu konuda yapılan güzel ve doyurucu açıklamalara Lem’alardan da açıklama ekleniyor. Besmele üzerinde bu kadar önemle durulmasının hikmeti nedir?

Yükleniyor...