Block title
Block content

Kaderle İlgili Genel Sorular

İçerikler

 1. Varlık ve yokluk ile hayır ve şer arasındaki ilişki nedir?

 2. Aynı burç grubuna giren insanların, ortak bazı his ve kabiliyetlerinin olması neyle izah edilebilir; Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

 3. Bizler dünyaya gönderilip burada bir takım yanlış yollara sapıyoruz, eza, cefa çekiyoruz. Bir annenin evlatlarını ateşe atmayacağı gibi yaratan da bizi dünya sıkıntılarına maruz bırakmadan cennetine alabilirdi. Dünya sınavına niye ihtiyaç duyuldu?

 4. Ecel diye bir şey var mıdır? Varsa, neden kimisi yüz yaşında ölüyor, kimisi ise daha bebekken ölüyor?.. Bu durumu nasıl izah edersiniz? Risalelerde cevabı var mı?

 5. Birisi, kendi kaderinde cüz-i ihtiyari ile değiştirmeyi nasıl başarabilir? Yani yetiştiği çevreden, aileden ve yetişme tarzının dışına çıkabilmesi veya babası vefat etmiş birisinin yetişmesi farklıdır. Bunu cüz-i ihtiyari olarak nasıl anlatabiliriz?

 6. İnsanın cüzi iradesi kendisini nasıl mesul eder?

 7. "Her şeyde esmanın tecellileri vardır.", deniyor. Çok feci bir trafik kazası da esma-i hüsnanın tecellisi midir? Bir insana yapılan haksızlıklar nasıl okunmalıdır? İnsanın cüz´i iradesiyle yaptığı yanlışlar esma-i hüsna tecellisi ile ilişkisi nasıldır?

 8. Deniyor ki, kader bahsinde Bediüzzaman Eşari'ye göre izahlar yapmış. Maturidi'lik açısından bakmamış mıdır? Nasıl anlamamız lazımdır?

 9. Cenab-ı Hak insanlara istidatı neye göre veriyor? Mesela bir kimsenin istidadı peygamberlerin istidatından çok farklıdır. O halde istidatlar neye göre veriliyor; herkesin istidatı farklı?

 10. Sigara içen bir adamın ömrünün kısaldığını söyleyebilir miyiz? Kader Risalesinde bu konuda bir izah var mıdır?

 11. İnsanın, dinini, kendi seçmediği aşikar. Nerede doğarsan oradakiler gibi inanırsın. Yani hiçbir dini, insan, iradesiyle seçmez. Seçme hakkının olmadığı bir din nedeniyle hesaba çekilmek bana mantıksız geliyor. Dinler sorgulamaya izin vermez çünkü.

 12. Cüzi irademizle istemediğimiz, bizim dışımızda gelişen, hayatımıza yön veren bazı olaylarla karşılaşıyor ve bu olayları daha önce düşünmemiş oluyoruz. Bazen aklıma şöyle bir soru geliyor: İnsanın hayatı, külli bir iradeden gelen kader ile mi kurgulanmış acaba?

 13. Levh-i mahfuz mahluk mudur?

 14. "Allah yazdıysa bozsun.","Allah yazmışsa bozsun." gibi ifadeleri kader noktasından ve Risaleler penceresinden değerlendirir misiniz?

 15. Kendi cüz'i irademizle yaptığımız fillerden sonra ortya çıkan sonuçlardan sonra, "Demek ki nasip değilmiş, hayırlısı buymuş." gibi cümleler kullanmak doğru mu? "Nasip olmadı" demek Allah'ın cüz'i irademizi etkilediği anlamına gelmez mi? Risale penceresinden açar mısınız?

 16. Allah'ın, insanın kalbine ve iradesine müdahalesi nasıl oluyor? Bu durum cüzi iradeyi iptal etmez mi?

 17. Birine yardım ettiğimizde aslında Allah yardım ediyor; biz sadece vesileyiz; biz olmasak bir başkasını gönderirdi. Ama o zaman da bizim irademizi hiçe saymış oluruz. Bu meseleyi Risale ışığında açıklar mısınız?

 18. Allah insanları yaratırken, bazılarının kalbini dine daha çok ısındırmış ve bazılarını daha üstün yaratmış olabilir mi? Risaleler ışığında açıklar mısınız?

 19. Allah kulların iradelerine müdahale etmemektedir. Diğer yandan, kullarının ihlasla yapılan dualarını kabul etmekte ve onları musibetlerden korumaktadır. Acab dualı bir insanı öldürmek isteyen kişinin iradesine müdahale edilerek mi öldürülmek istenen kişi korunmaktadır? Yoksa istenen sonucun gerçekleşmesi mi Allah tarafından engellenmektedir?

 20. Bir iş olmadığında, "Kaderde yokmuş." derler, ama günah işleyince "Kendin ettin." derler. İmam Maturidi'nin kadere inanmadığı söyleniyor, doğru mu? Kader olursa imtihan olmazmış! Risaleler doğrultusunda bilgi verir misiniz?

 21. Kaderimizi cüz'i irademizle çiziyorsak, başımıza gelen hastalık ve musibetler irademizle mi oluyor veya o musibetler Yaradan tarafından mı oluyor?

 22. Madem Allah'ı bilmeyenler mesul olmuyor ve cennete gidiyorlar; neden biz onlara tebliğ ediyoruz ki? Çünkü tebliğ ettikten sonra cehenneme gitme ihtimalleri var. Konu hakkında bilgi verir misiniz?

 23. Mekan, ülkesi, cevresi ve ailesi gayri müslim olan ve bundan dolayı etkilenerek İslam dışı bir dine mensup veya ateist olması, kader-i ızdırariye girer mi; çevrenin, insanın inancı üzerindeki yeri nedir?

 24. Madem kaderimizden mükellefiz, yani neye meyil edersek ona sevk oluyorsak, neden "Kaderim buymuş!.." deniliyor? Bu yaklaşım mesuliyeti üstümüzden atmak demek değil midir?

 25. İnsanların kaza ve kader hakkındaki yanılgıları nelerdir?

 26. Kader nerede başlar ve nerede biter?

 27. İnsan nerde rızık yiyecekse orada çalıştırılıyor. Bu durum, insanın azmederek bir hedef belirlemesine engel değil mi? Bir insan ne kadar çalışırsa da kısmeti önüne konuyor. Bu insanın dünyevi olarak terakkisine engel değil mi?

 28. Kıyamet kopup, hesap bitip, ahiret hayatına geçildikten sonra, kader mahlukat için bitmiş olur mu? Yani kader mahlukat için yalnızca bu dünyada mı geçerlidir, yoksa ahiret hayatında da geçerli midir? Üstad'ın görüşü nedir?

 29. Mutlak kader nedir; evlilik mutlak kader midir?

 30. II. Abdülhamid hatıratında, kader konusunda "Allah büyüktür, Rahimdir, fakat kulunun günlük işleriyle uğraşmaz." dediği bildiriliyor; Risale-i Nur bu konuya nasıl bakıyor?

 31. Allah'ın bizim dünyaya gelişimizi ve nasıl yaşayacağımızı evvelden bildiğine inanıyoruz. Acaba biz ezeli miyiz; bu hususu nasıl anlamamız lazımdır?

 32. Bu evreni yaratmış, bu muhteşem görünümü kurmuş YARADAN. Sizce bütün bunlar arasından sadece bir tek yıldızı seçip, orada bazı özel kurallar koymuş ve insanların kendisinin adını kullanarak birbirlerine kötülük yapmalarına izin vermiş olabilir mi?

 33. Hayatımızda yaşadığımız her şey kader midir?

 34. Allah ne yapacağımızı biliyor, o halde bizim çalışmamızın, çırpınmamızın ne anlamı var, nihayetinde belirlenen konuma gelmeyecek miyiz?

 35. İhsan-ı ilahi ile Allah'ın mutlak adil olması arasındaki ince nokta nedir? Mesela; insanın Risalelerle tanışması bir lütufsa ve irade istemiyorsa, diğer insanlar için bir haksızlık söz konusu olmaz mı?

 36. Efendimiz bir rivayette bir akrebi öldürmüştür. Üstadımız'ın kader anlayışına göre o akrep, insan gibi cüz-i ihtiyari sahibi olmadığından masumdur. Öyleyse ya Efendimiz -haşa- günah işledi ya da Üstad'ın kader anlayışı yanlıştır?

 37. Ruhları yaratan Allah. Onlara mahiyetleri veren de O. Bize verilen özellikleri hep Allah verdi. Ve kömür gibi ruhlar cehennemde yanacaklar. Ama onlara o mahiyeti veren Allah. İnsan neden mesul oluyor?

 38. Cenab-ı Hak bir şeyi dilediği zaman o şeyi yaratmaktan -haşa- vazgeçemez mi? İnsan fiilinin halıkı olmadığı için, onun irade hürriyetinden bahsedebiliyoruz; peki Cenab-ı Hakk'ın dilemesini nasıl anlamalıyız?

 39. İnsanların zekası doğuştan farklı mıdır, Nurlardan istifade edilerek cevap verebilir misiniz? Okulunu başarısız bitiren çocuklar; okumak istemiyor, okumalarını sağlamak için neler önerirsiniz?

 40. İnsanların başlarına gelen her türlü kötü olayda kaderi ilahinin adelet etmesi mi var? İnsanların evlenip boşanmasında da mı kaderi ilahinin adeleti hakimdir?

 41. Kaderin, imanın şartlarından olmadığını iddia edenler, Amene'r-Resulü'de geçmemesini delil olarak gösteriyorlar; bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yükleniyor...