Block title
Block content

Birinci Maksat, Birinci Esas

İçerikler

 1. "Nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, savttan, râyihadan, kelimattan, esirden ve hattâ elektrikten ve sair seyyâlât-ı lâtifeden..." cümlesini izah eder misiniz? Buradaki "seyyâlât-ı lâtife"yi nasıl analamalız?

 2. "Nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, savttan, râyihadan, kelimattan, esirden ve hattâ elektrikten ve sair seyyâlât-ı lâtifeden halk olunan..." Bu sayılan maddelerden yaratılan farklı seyyalat-ı latifenin her biri ayrı bir cins midir?

 3. Çoğu insanın maddeye daldığı, dünya zevklerinde boğulduğu ve ruhanî zevklerden uzak kaldığı asrımızda, kalp ve ruhun inkişaf ederek cismaniyete galip gelmesi konusunda neler yapılmalıdır?

 4. “Maddenin küçülüp inceleşmesi nisbetinde âsâr-ı hayat tezayüd ediyor, nur-u ruh teşeddüd ediyor.” ifadesinden, fiziki zayıflığın ve kilo vermenin ruhun inkişafı için gerekli olduğu gibi bir mana çıkar mı?

 5. “Şu hal gösteriyor ki; maddenin küçülüp inceleşmesi nisbetinde âsâr-ı hayat tezayüd ediyor, nur-u ruh teşeddüd ediyor.” hakikatinden hareketle meleklerin varlığının ispatına bir kapı açılıyor. Bu noktayı biraz açar mısınız?

 6. "Bu hadsiz tereşşuhat ve lemeat gösteriyor ki, şu âlem-i maddîyat ve şehadet ise, âlem-i melekût ve ervah üstünde serpilmiş tenteneli bir perdedir." İzah eder misiniz?

 7. "Tenteneli perde", ifadesini açar mısınız?

 8. "Nur-u ruhun teşeddüd etmesi" ve "hararet-i ruh" ne demektir? Hararet-i ruhun zıddı olan bürudet-i ruh hâli de var mı?

 9. "Bu hadsiz tereşşuhât ve lemeât gösteriyor ki, şu âlem-i maddiyât ve şehâdet ise, âlem-i melekût ve ervâh üstünde serpilmiş tenteneli bir perdedir." cümlesini açar mısınız?

 10. "Güyâ madde inceleştikçe, bizim maddiyâtımızdan uzaklaştıkça, ruh âlemine, hayat âlemine, şuur âlemine yaklaşıyor gibi, hararet-i ruh, nur-u hayat daha şiddetli tecellî ediyor..." İzah eder misiniz?

 11. "Maddenin küçülüp inceleşmesi nisbetinde âsâr-ı hayat tezayüd ediyor, nur-u ruh teşeddüt ediyor..." cümlesini açıklar mısınız?

 12. Ruhumuz, zaman ve mekanla kayıtlı olmadığından, bir şekilde kararlarını vermiş ve ruh için her şey olup bitmiş mi oluyor; konuyu nasıl anlamalıyız?

 13. İnsandaki kalp, ruh, nefis neye aittir?

 14. Hayat ile ruh aynı şeyler midir?

Yükleniyor...